فهرست کتاب


روش های پیشگیری و کنترل بیماریها با مواد غذایی« غذا درمانی»

حسین میر حیدر

26. جرم گندم چیست؟

منظور از جرم گندم(23) قسمتی از مغز گندم است که رویش گیاه از آن نشأت می گیرد و جنین دانه است و از نظر مقدار 2 تا 3 درصد وزن دانه را تشکیل می دهد. جرم گندم منبع متراکم و غلیظی از پروتئین، آهن، ویتامین E و ویتامین های B است.

27. مخمر آب جو چیست و ارزش غذایی آن از چه نظر زیاد است؟

مخمر آب جو، نوعی قارچ تک سلولی است که می تواند مواد قندی و هیدرات های کربن را تخمیر کند و در جریان تخمیر نشاسته حاصل می شود. مخمر آب جو یک منبع غنی و غلیظ از پروتئین درجه 1 و انواع ویتامین های B است. علاوه بر این، منبع خوبی برای مواد معدنی، آهن و فسفر است. از نظر ارزش غذایی آنچنان قوی است که اغلب به عنوان مکمل رژیم های غذایی توصیه می شود.

28. چرا ویتامین ها برای بدن ضروری هستند؟

ویتامین ها با اینکه مقدار بسیار کمی از آنها برای بدن لازم است ولی بسیار مفید و ضروری هستند. انواع ویتامین ها برای رشد، توالد و تناسل، تشکیل پادتن ها در بدن برای مبارزه با میکروب های بیماری زا، انعقاد خون، ایجاد مقاومت بدن در برابر عفونت، تشکیل مواد داخل سلول ها، تکامل استخوان ها و دندان ها و پوست و خون و نسوج اعصاب، عامل اساسی و کمک کننده و ضروری هستند. به علاوه ویتامین ها در اغلب موارد به عنوان کوآنزیم در تعداد زیادی عملیات شیمیایی در ارتباط با متابولیسم مواد غذایی دخالت مثبت و فعال دارند.