فهرست کتاب


روش های پیشگیری و کنترل بیماریها با مواد غذایی« غذا درمانی»

حسین میر حیدر

23. اگر از سبزی ها و لگوم ها در رژیم غذایی خیلی کم استفاده شود، کمبود کدام یک از مواد زیر در بدن مشاهده می شود؟

الف) آهن
ب) روی
پ) ویتامین 12b
ت) فولاسین
از نظر فولاسین ممکن است کمبود ایجاد شود. فولاسین که فولیک اسید نیز گفته می شود از کلمه شاخ و برگ گیاه (Foliage) گرفته شده است. بهترین منبع فولاسین، سبزی های برگی سبز تیره و کلم بروکلی است. دانه های گیاهی و حبوبات و جرم گندم و مخمر آب جو نیز همه منابعی غنی از فولاسین هستند.
فولاسین نقش مهمی در پیشگیری از برخی ناهنجاری های تولد نوزادان و همچنین کاهش خطر برخی از سرطان ها دارد.

24. آیا ماست مغذی تر از شیر است؟

ماست بی چربی بیشتر از شیر کامل از نظر مواد معدنی غنی است. ماست در اثر تخمیر درست می شود. معمولا با انعقاد پروتئین و روی هم انباشته شدن مواد جامد، شیر بی چربی سفت می شود و به صورت ماست در می آید. بنابراین اگر ماست از شیر بی چربی درست شود، مقدار کلسیم و ویتامین B آن از شیر کامل هم وزن آن بیشتر خواهد بود.

25. چه چیزهایی می توان خورد که از نظر پروتئین غنی باشد ولی چربی کمتری داشته باشد و در نتیجه کالری کمتری به بدن برسد؟

موادی که از نظر پروتئین غنی باشند و در نتیجه کالری کمتری به بدن برسانند؛ نظیر شیر بی چربی، پنیر بی چربی، گوشت بی چربی، ماهی های کم چربی، گوشت جوجه بدون پوست، گوشت بوقلمون (بخصوص سینه بوقلمون).