فهرست کتاب


روش های پیشگیری و کنترل بیماریها با مواد غذایی« غذا درمانی»

حسین میر حیدر

19.اگر قصد دارید کلسترول خون خود را کاهش دهید، مصرف کدام یک از مواد زیر بیشتر در تحقق این هدف مؤثر است؟

الف) نخود رسمی
ب) لوبیا سفید
پ) آرد و سبوس یولاف
ت) جرم گندم
ث) سبوس گندم
نخود و لوبیا و اغلب لگوم ها و همچنین یولاف، منبع سرشاری از الیاف گیاهی یعنی فایبر قابل حل در آب هستند که اگر به طور مرتب و منظم مصرف شوند برای کاهش کلسترول بسیار مؤثرند. جرم گندم و سبوس گندم دارای فایبر غیر محلول در آب هستند که چندان در کاهش کلسترول اثر ندارند، ولی مصرف آنها ممکن است خطر ابتلای به برخی از انواع سرطان ها از جمله سرطان کولورکتال را کاهش دهد و عمل دفع را نیز منظم و تسهیل نماید.

20. کدام یک از خوراکی های زیر را از نظر مقدار چربی قابل ملاحظه هستند؟

الف) زیتون
ب) انجیر خشک
پ) برنج،
ت) آووکادو
زیتون و آووکادو از نظر مقدار چربی قابل ملاحظه هستند و برنج اصولا چربی ندارد و انجیر نیز مانند سایر میوه های خشک مقدار ناچیزی دارد و فقط از نظر مقدار ناچیزی چربی دارد و فقط از نظر مقدار کالری قابل توجه است.

21. کدام یک از مواد زیر بیشترین مقدار اسید چرب ترانس(22) را دارند؟

الف) مارگارین سفت
ب) مارگارین شل
پ) کره
اصولا اسیدهای چرب ترانس که نظیر چربی های اشباع شده، گلسترول خون را بالا می برند، وقتی ایجاد می شوند که کارخانه ها، روغن گیاهس شل را به منظور تهیه روغن های سفت، هیدروژنه که در شیرینی پزی به کار می رود، بیشتر تهیه شود؛ زیرا خریدار بیشتری دارد، انسجام بیشتری به شیرینی می دهد و علاوه بر آن، طول مدت نگهداری شیرینی و مواد غذایی تجارتی بسته بندی شده را بیشتر می کند. هر قدر بخواهند روغن گیاهی شل بیشتر سفت شود باید آن را بیشتر هیدروژنه کنند تا حدی که به کلی از نظر تعداد هیدروژن در مولکول ها اشباع شود. ضمنا هر چه روغن گیاهی بیشتر هیدروژنه شود، مقدار بیشتری اسیدهای چرب ترانس مضر در آن ایجاد می شود. بنابراین بین سه ماده مورد پرسش، مارگارین سفت، بیشترین مقدار اسیدهای چرب ترانس دارد.