فهرست کتاب


روش های پیشگیری و کنترل بیماریها با مواد غذایی« غذا درمانی»

حسین میر حیدر

13. شواهد علمی نشان می دهد که افراط در خوردن قهوه:

الف) ممکن است ایجاد سرطان لوزالمعده نماید.
ب) ممکن است ایجاد ناراحتی خوش خیم در سینه زنان نماید.
پ) احتمال خطر حمله های قلبی را افزایش دهد.
ت) ولی اگر به مقدار معتدلی خورده شود عوارض فوق را ندارد.
نظر شما چیست؟
بله صحیح است. اگر قهوه به افراط خورده شود خوب نیست ولی اگر قهوه به مقدار معتدل (حداکثر روزانه 2 فنجان) خورده شود با احتمال زیاد در اغلب اشخاص عوارض سوئی ندارد، بخصوص اگر با کمی شیر مخلوط شود.

14. آیا صحیح است که ماکارونی تازه تولید شده بهتر از ماکارونی کهنه و مانده است و ماکارونی ای که مخلوط با اسفناج تهیه شود مغذی تر از ماکارونی ساده است؟

خیر درست نیست، البته در صورتی که بیش از حد مجاز نمانده باشد. ممکن است ماکارونی تازه و یا ماکارونی مخلوط با اسفناج به دلیل ذائقه شخصی ترجیح داده شود.

15. مصرف زیاد کدام یک از ویتامین های زیر، تولید انرژی می نماید؟

الف) ویتامین 12B
ب) ویتامین C
پ) ویتامین D
ت) هیچ کدام
هیچ یک از ویتامین ها از نظر اصولی انرژی زا نیستند. اصولا انرژی از سوخت و ساز هیدرات های کربن و پروتئین ها و چربی ها حاصل می شود. البته اگر کسی در اثر کمبود ویتامین 12B مبتلا به کم خونی باشد، مصرف ویتامین 12B - به طور غیر مستقیم - انرژی زا خواهد بود. توجه شود که به طور کلی مصرف زیاد ویتامین ها خوب نیست. و مانند هر کاری، در مصرف ویتامین ها نیز باید اعتدال رعایت شود و فقط در موارد ضروری، به مقدار لازم و طبق نظر متخصص و پزشک خورده شود.