فهرست کتاب


روش های پیشگیری و کنترل بیماریها با مواد غذایی« غذا درمانی»

حسین میر حیدر

11. کدام یک از انواع کاهوهای زیر دارای مقدار بیشتری ویتامین C و بتاکاروتن(21) هستند: کاهوی ایرانی با برگ های دراز و شل یا کاهوی کروی شکل پیچ با برگ های پیچیده؟

کاهوی نوع ایرانی با برگ های شل و سبز تیره دارای مقدار بیشتری ویتامین C و بتاکاروتن است. به طور کلی هر چه برگ های کاهو سبزتر باشد، بیشتر دارای دو ماده فوق است و کاهوی ایرانی با برگ های سبز تیره تا حدود ده برابر بیشتر از کاهوهای پیچ کروی شکل از این مواد مفید دارند.

12. برای اینکه با خوردن نخود و لوبیا نفخ زیاد ایجاد نشود کدام یک از روش های زیر موثر است؟

الف) هنگام پختن، یک قاشق سوپ خوری نمک به آب اضافه کنیم.
ب) آنها را چند ساعت قبل از پختن خیس نموده، آب خیس کرده را دور بریزیم.
پ) نخود و لوبیای پخته را با سالاد مصرف کنیم.
حبوبات (نخود و لوبیا) را باید چند ساعت قبل از پختن خیس نموده و آب خیس کرده آن را قبل از پختن دور ریخت. این عمل مقدار زیادی از هیدرات های کربن آنها را که موجب نفخ می شود حذف می کند.

13. شواهد علمی نشان می دهد که افراط در خوردن قهوه:

الف) ممکن است ایجاد سرطان لوزالمعده نماید.
ب) ممکن است ایجاد ناراحتی خوش خیم در سینه زنان نماید.
پ) احتمال خطر حمله های قلبی را افزایش دهد.
ت) ولی اگر به مقدار معتدلی خورده شود عوارض فوق را ندارد.
نظر شما چیست؟
بله صحیح است. اگر قهوه به افراط خورده شود خوب نیست ولی اگر قهوه به مقدار معتدل (حداکثر روزانه 2 فنجان) خورده شود با احتمال زیاد در اغلب اشخاص عوارض سوئی ندارد، بخصوص اگر با کمی شیر مخلوط شود.