فهرست کتاب


روش های پیشگیری و کنترل بیماریها با مواد غذایی« غذا درمانی»

حسین میر حیدر

10. مغزهای گیاهی نظیر گردو، بادام زمینی، فندق و بادام و نظایر آنها، از کدام یک از انواع مواد زیر غنی هستند؟

الف) چربی
ب) پروتئین
پ) کلسترول
ت) کالری
مغزهای گیاهی عموما از نظر چربی و پروتئین و کالری غنی هستند ولی کلسترول ندارند زیرا کلسترول در مواد خوراکی با منشأ حیوانی وجود دارد. دیگر اینکه غالبا چربی در مغزهای گیاهی - جز در معدودی از آنها - همه از چربی های مفید اشباع نشده هستند.

11. کدام یک از انواع کاهوهای زیر دارای مقدار بیشتری ویتامین C و بتاکاروتن(21) هستند: کاهوی ایرانی با برگ های دراز و شل یا کاهوی کروی شکل پیچ با برگ های پیچیده؟

کاهوی نوع ایرانی با برگ های شل و سبز تیره دارای مقدار بیشتری ویتامین C و بتاکاروتن است. به طور کلی هر چه برگ های کاهو سبزتر باشد، بیشتر دارای دو ماده فوق است و کاهوی ایرانی با برگ های سبز تیره تا حدود ده برابر بیشتر از کاهوهای پیچ کروی شکل از این مواد مفید دارند.

12. برای اینکه با خوردن نخود و لوبیا نفخ زیاد ایجاد نشود کدام یک از روش های زیر موثر است؟

الف) هنگام پختن، یک قاشق سوپ خوری نمک به آب اضافه کنیم.
ب) آنها را چند ساعت قبل از پختن خیس نموده، آب خیس کرده را دور بریزیم.
پ) نخود و لوبیای پخته را با سالاد مصرف کنیم.
حبوبات (نخود و لوبیا) را باید چند ساعت قبل از پختن خیس نموده و آب خیس کرده آن را قبل از پختن دور ریخت. این عمل مقدار زیادی از هیدرات های کربن آنها را که موجب نفخ می شود حذف می کند.