فهرست کتاب


مقتل الحسین (علیه السلام) از مدینه تا مدینه

سید محمد جواد ذهنی تهرانی (ره)

شهادت عبدالرحمن بن عبدالله یزنی (26)

در روضة الشهداء آمده که از جمله شهداء دشت نینوا عبدالرحمن بن عبدالله یزنی است وی پس از رخصت از امام (علیه السلام) بمیدان کارزار آمد و بیست و هشت تن از آن کافران را به درک فرستاد و پس از غالب شدن ضعف و سستی بر آن بزرگوار شربت شهادت را نوشید.

شهادت یحیی بن سلیم مازنی (27)

پس از عبدالرحمن بن عبدالله یحیی بن سلیم مازنی محضر امام (علیه السلام) آمد و اذن گرفت و به میدان رفت، وی مرد پسندیده و مبارز کار دیده ای بود، این بزرگوار در حال حرب پیوسته این مقال بر زبانش مترنم بود:
و محیای و مماتی لله رب العالمین باری حمله به میمنه لشگر کفر نمود و آن را بهم زد و سپس به میسره حمله آورد آرایش آنرا منهدم ساخت و بالاخره پس از غلبه ضعف و خستگی از پای در آمد و در عداد شهداء قلم زده شد.

شهادت مالک بن انس بن مالک (28)

دیگر از شهداء طف مالک بن انس بن مالک است، وی به اذن امام (علیه السلام) از صف سپاه خارج شد و در برابر عمر سعد بایستاد و فریاد زد:
ای عمر اگر سعد وقاص می دانست که روزی از تو این حرکت صادر خواهد شد بدست خویش سرت را بر می داشت و عالم را از ننگ وجود ناپاک می زدائید.
عمر سعد از این سخن خجل و سرافکنده شد بانگ بر سپاه خود زد که مبارزی بمیدان رود و او را خاموش کند، دلیری به میدانش آمد، مالک او را بدرک اسفل فرستاد و بعد از او دیگری آمد، وی نیز راه سقر پیش گرفت و پیوسته از آن قوم غدار می کشت تا بشرف شهادت نائل آمد رحمة الله علیه.