مقتل الحسین (علیه السلام) از مدینه تا مدینه

نویسنده : سید محمد جواد ذهنی تهرانی (ره)

کنیه آن حضرت

سه کنیه برای آن جناب نقل شده که یکی از آنها مورد اجماع و اتفاق است و دو تای دیگر محل اختلاف می باشد.
اما اولی عبارت است از: ابو عبدالله
و دومی و سومی عبارتند از: ابوالائمه و ابو المساکین چه آنکه در عصر آن حضرت مسکینی نبود مگر آنکه مورد لطف و عنایت آن حضرت واقع شده بود.

مدت عمر آن حضرت

مشهور و معروف آن است که آن حضرت پنجاه و هفت سال در این دنیا زندگانی کردند و برخی پنجاه و هشت سال نیز گفته اند

همسران آن حضرت

غیر از کنیزان پنج همسر عقدی برای آن حضرت نوشته اند به این ترتیب:
1 - شهربانو دختر یزدگرد که به گفته سبط بن جوزی در تذکرة الخواص نامش غزاله بود و بعضی دیگر نامش را سلافه و برخی دیگر ام سلمه گفته اند و به گفته مبرّد در کامل این مخدره از بهترین زنان بوده.
در کشف الغمه گفته: نام این بانو خوله بوده و امیرالمومنین (علیه السلام) ایشان را به شاه زنان موسوم فرمودند.
2 - ربابه دختر ابو مرة بن عروة بن مسعود
3 - ربابه دختر طلحة بن عبیدالله تیمیه
4 - قضاعیه که نام پدرش معلوم نیست