فهرست کتاب


مقتل الحسین (علیه السلام) از مدینه تا مدینه

سید محمد جواد ذهنی تهرانی (ره)

القاب آن حضرت

در کتاب جنات الخلود القاب آن حضرت را شانزده تا شمرده به این شرح:
1. سید، 2 - تقی، 3 - بَرّ (به فتح باء و تشدید راء)، 4 - رشید، 5 - طیب، 6 - و فی (وفا کننده)، 7 - زکی، 8 - مبارک (با خیر و برکت)، 9 - تابع (پیرو دین جد خود)، 10 - دلیل (راهنما)، 11 - سبط (دختر زاده پیامبر)، 12 - شهید، 13 - طور سینین، 14 - نور الخافقین (روشنی دهنده دو طرف دنیا)، 15 - ثانی سبطین، 16 - ثانی آل عبا و به قولی خامس آل عبا.

کنیه آن حضرت

سه کنیه برای آن جناب نقل شده که یکی از آنها مورد اجماع و اتفاق است و دو تای دیگر محل اختلاف می باشد.
اما اولی عبارت است از: ابو عبدالله
و دومی و سومی عبارتند از: ابوالائمه و ابو المساکین چه آنکه در عصر آن حضرت مسکینی نبود مگر آنکه مورد لطف و عنایت آن حضرت واقع شده بود.

مدت عمر آن حضرت

مشهور و معروف آن است که آن حضرت پنجاه و هفت سال در این دنیا زندگانی کردند و برخی پنجاه و هشت سال نیز گفته اند