مقتل الحسین (علیه السلام) از مدینه تا مدینه

نویسنده : سید محمد جواد ذهنی تهرانی (ره)

القاب آن حضرت

در کتاب جنات الخلود القاب آن حضرت را شانزده تا شمرده به این شرح:
1. سید، 2 - تقی، 3 - بَرّ (به فتح باء و تشدید راء)، 4 - رشید، 5 - طیب، 6 - و فی (وفا کننده)، 7 - زکی، 8 - مبارک (با خیر و برکت)، 9 - تابع (پیرو دین جد خود)، 10 - دلیل (راهنما)، 11 - سبط (دختر زاده پیامبر)، 12 - شهید، 13 - طور سینین، 14 - نور الخافقین (روشنی دهنده دو طرف دنیا)، 15 - ثانی سبطین، 16 - ثانی آل عبا و به قولی خامس آل عبا.

کنیه آن حضرت

سه کنیه برای آن جناب نقل شده که یکی از آنها مورد اجماع و اتفاق است و دو تای دیگر محل اختلاف می باشد.
اما اولی عبارت است از: ابو عبدالله
و دومی و سومی عبارتند از: ابوالائمه و ابو المساکین چه آنکه در عصر آن حضرت مسکینی نبود مگر آنکه مورد لطف و عنایت آن حضرت واقع شده بود.

مدت عمر آن حضرت

مشهور و معروف آن است که آن حضرت پنجاه و هفت سال در این دنیا زندگانی کردند و برخی پنجاه و هشت سال نیز گفته اند