آمریکا شیطان بزرگ

فاطمه رجبی‏

آمریکا دشمن بشریت

جنایات آمریکا در جهان

امام خمینی : این آمریکایی که اینقدر درباره حقوق بشر می گوید، در آمریکای لاتین چه بساطی بر سر مردم در می آورد.
صحیفه نور، ج 2، ص 24
یک استاد علوم مذهبی دانشگاه کارولینای شمالی آمریکا می گوید: انجیل تصریح دارد که آمریکا، قدرت شیطانی است. به نوشته روزنامه واشنگتن تایمز، وی در این رابطه گفته است: بخش 17 فصل یوحنا از انجیل، دولتی را در آخر زمان توصیف می کند که چون شیطان بزرگ، در حالی که فساد و بی حرمتی به مقدسات بر پیشانی آن حک شده است، بر تمام ملتهای جهان حکومت خواهد کرد و اگر چه خون بی گناهان از پنجه های آن می ریزد، دیگر کشورها، آن را ستایش می کنند.
کیهان هوایی 20/2/74
در یک عمل، بررسی مختصر در سوابق تاریخی، تصویر دیگری را پدید می آورد. یعنی آن که آمریکا غالباً با لئامتی خبیثانه و گاه با خشونت، با اینگونه عناصر حقوق بشر و دمکراسی و ارتقای سطح زندگی، مخالفت ورزیده است. این موضوع به ویژه در آمریکای لاتین، مصداقی جدی پیدا می کند و برای آن نیز دلایل کافی وجود دارد. در حقیقت متعهد بودن به این سجایا با اقدامات خشونت آمیز، برای حفظ برتری نابرابر آمریکا بر دیگران و تضمین کنترل ما بر 50 درصد منابع ثروت جهان و استثمار دنیا به وسیله ما - آمریکاییها - رابطه معکوس دارد.
آمریکای بزرگ و حقوق بشر، چامسکی. نوام، ص 12
امام خمینی : این آمریکایی که اعلامیه حقوق بشر را به اصطلاح امضا کرده است، شما ببینید چه جنایاتی بر این بشر واقع کرده است؟ در همین چند سالی که ما یادمان هست و یک قدر زیادتر را من و یک قدر کمتر را بر حسب جوانی که دارید، شما مشاهده کردید، چه گرفتاری هایی از برای بشر هست و به دست آمریکا. که یکی از اشخاصی است، یکی از دولتهایی هست که قضیه حقوق بشر را امضا کرده اند.
صحیفه نور، ج 2، ص 23
حقوق بشر را در نظر بگیرید، اما این موضوع عملاً یک مساله تجربی و غیر عملی است. شما می توانید روی این که سیاست خارجی آمریکا، تا چه حد به حقوق بشر ارتباط دارد، مطالعه و تحقیق کنید. در واقع این نکته در مورد حقوق بشر در آمریکای لاتین و جاهای دیگر مورد تحقیق هم قرار گرفته است. لارس شولتز، متخصص برجسته آمریکایی در حقوق بشر در آمریکای لاتین، تحقیقی دارد که در شماره ژانویه 1981 سیاستهای تطبیقی، منتشر شده است. در این تحقیق، وی دقیقاً همین مساله را مورد مداقه و بررسی قرار داده است. او سوال کرده که چگونه جو حقوق بشر در یک کشور با برنامه کمکهای آمریکا، ارتباط دارد. او مبحث بسیار محدودی از حقوق بشر را که خودش حقوق ضد شکنجه نامیده، برای این تحقیق انتخاب کرده است. منظور از حقوق ضد شکنجه، حق آزاد بودن از شکنجه به وسیله دولت و غیره و غیره، بوده است. او متوجه شده بود که بین حقوق بشر و سیاست خارجی آمریکا رابطه ای وجود دارد، یعنی هر چه جو حقوق بشر تیره تر و بدتر باشد، کمکهای آمریکا به همان نسبت افزایش می یابد. این رابطه معکوس، فوق العاده قوی بوده است. میان کمکهای آمریکا و احتیاج گیرندگان آن هیچگونه تناسبی وجود نداشته و کمکهای نظامی را در بر می گرفته است. همان کمکهایی که در تمام دوران حکومت کارتر داده می شده است.
آمریکای بزرگ و حقوق بشر، چامسکی. نوام، صص 43 و 44
امام خمینی : در طی اعلامیه ها و بیانیه های 15 سال اخیر خود، چندین بار موضع و موقع خویش را در قبال آمریکا و و قدرتهای دیگر، بیان کرده ام که از ثروتهای ممالک فقیر بهره برداری می کنند و عمال خود را در این ممالک تحمیل می نمایند، و قهر و خشونتی را که بر مردم جهان سوم تحمیل می شود، تایید می نمایند.
صحیفه نور، ج 2، ص 49
در جهان کنونی ما، یکی از افتخارات بزرگ رژیمهای دست نشانده، موفقیت آنها در راه جلب سرمایه های خارجی است. مدیران شرکتهای عظیم بین المللی نیز، با غرور و افتخار، همیشه از سرمایه گزاری خود در کشورهای در حال توسعه سخن می رانند و آن را نشانه ای از بشر دوستی، انفاق و ایثار شرکتهای خود، قلمداد می کنند. در ورای این ظاهر عوام فریب (جلب سرمایه خارجی) که هم از سوی رژیمهای دست نشانده و هم از طرف کارتلهای چند ملیتی، به عنوان کوشش در راه رشد اقتصادی و اجتماعی کشورهای جهان سوم تبلیغ می گردد، حقیقتی تلخ و تکان دهنده پنهان است که چون عریان گردد، عمق و عظمت استثمار و چپاول ملتها را توسط کارتلها چند ملیتی، به خوبی نشان می دهد.
دیکتاتوری کارتلها، میرو، ص 73
در عربستان سعودی، عده شیعیان به نسبت جمعیت آن که نزدیک به 9 میلیون نفرند، 3000000 تن می باشند. اما تقریباً همه در هزه، استان ثروتمند نفت خیز و زراعی ناحیه دهران زیست می کنند. استانی که آرامکو از آن بهره برداری می کند. آنجا اگر چه استانی ثروتمند است، اما ساکنان آن به هیچ روی ثروتمند نیستند. کارگران نفت و صیادان ماهی یا کشاورزان، غیر از لقمه ای نان از ته سفره یا از نیم خورده دولتهای خودکامه که گاهی از پیشرفت خیالی و تعدیل کمبود اقتصادی گفتگو می کنند، چیزی به دست نمی آورند.
توفان خلیج، دلاژ. الیویه، کریزبک. ژرار، ص 93
امام خمینی : این منطق صحیح است در نظر دنیا، در نظر عقلانی دنیا، که یک مملکتی چون منفعت به ایشان می رساند، چون مملکت آمریکا از این منفعت می برد، پس اینها دیگر آزاد نیستند. اینها باید دستشان را روی هم بگذارند تا هر چه منافع دارند، هر چه ذخایر دارند، آمریکا ببرد؟
صحیفه نور، ج 4، ص 74
یک تحلیل دیگر ژئوپولتیکی بر آن است که ناحیت اعظم، باید فراگیر تمامی نیم کره غربی، خاور دور و تمامی حوزه مستعمرات سابق انگلیس باشد که در آن دوره در جریان تجزیه و تکه تکه شدن بود و بایست خودمان آن را تحویل می گرفتم. این همان چیزی است که فرهنگستان دانشگاهی آمریکا آن را ضد امپریالیسم نامیده است. ناحیت اعظم، همچنین می بایست اروپای غربی و جنوبی و مناطق نفت خیز خاورمیانه را در بر می گرفت و در واقع می بایست تا آنجا که ممکن بود، همه جای دنیا را به درون خود بکشد. اما با توجه به اولویت ها، نقشه های دقیق و مشخص برای کار در برخی نواحی، از ناحیت اعظم فراهم آورده شد، و نهادهای بین المللی که برای سازمان بخشیدن و اداره آن لازم بود، به وجود آورده شد و اساس کار، بدون انحراف به تابعیت در آوردن آن حوزه ها، بر اساس نیازهای اقتصادی داخلی ایالات متحده، بود.
آمریکای بزرگ و حقوق بشر، چامسکی. نوآم، ص 9
در مناطقی مانند آمریکای مرکزی در دهه 1980 که منافع آمریکا ایجاب می کرد، جوخه های مرگ و ناپدیدشدگی، حیات جدیدی یافت.
آمریکا، بانی تروریسم بین المللی، کیهان 11/4/1373
امام خمینی : البته آمریکا می خواهد همه کشورها را زیر نفوذ خود داشته باشد. ولی ما چنین تصوری را نمی توانیم بپذیریم و ملت ایران از آن خسته شده است. ملتهای دیگر با پیروی از ملت ما، خود را از دست اندازی استثمار، رهایی خواهند داد.
صحیفه نور، ج 4، ص 186
یکی از اهداف بنیانگذاری رژیمهای دست راستی و ضد انقلابی توسط آمریکا و آموزش نیروهای امنیتی کشورها، استقرار یک جایگزین می باشد، تا به عنوان ژاندارم منطقه عمل کند. شاه ایران و اسراییل در خاورمیانه، آفریقای جنوبی در آفریقا و برزیل در آمریکای لاتین ابزار قابل ملاحضه ای از استراتژی جایگزینی بوده اند.
آمریکا، بانی تروریسم بین المللی، کیهان 11/4/1373
میخائیل کیسی لف از شخصیتهای سیاسی و عضو شورای مرکزی حزب روسیه: امام خمینی که چراغ آزادی را به دست مسلمانان جهان داد، نه تنها قهرمان ملی و مرد بزرگ جهان اسلام، بلکه برای مسیحیان نیز شخصیتی تابناک و قابل احترام است... تجربه مبارزات امام خمینی می تواند الگوی ثمر بخشی برای ما باشد.
وی افزود: آمریکا برای انتقام جویی از انقلاب اسلامی ایران، در حال جستجوی متحد در میان رهبران دنیا است، تا به خیال خود ایران را مجازات کند ولی آمریکایی ها این آرزو را به گور خواهد برد.
کیهان 13/7/1373
امام خمینی : اینکه شما از آمریکا و سایر دولی که جنایتکارند و ستمکار، شکایت می کنید، این اختصاص به شما ندارد. این آمریکا و دیگر باند او در هر جا که هستند، همین طور با اقشار ملتها، رفتار می کنند. ملت ما بیش از 50 سال است که به واسطه انگلستان و آمریکا و تحت فشار آن رژیم منحوس بوده است.
صحیفه نور، ج 6، ص
تصور ترومن از ایالات متحده، به عنوان مدافع تمدن غرب در مقابل گروههای وحشی ای بود که هریمن و دیگران، به او القا می کردند. برخی از آمریکاییها، به خود به عنوان بردارندگان چماق هایی که توسط بریتانیا، فرانسه و آلمان، به زمین گذاشته شده بود، نگاه می کردند تا با کوبیدن آن بر سر آسیایی های غیر متمدن، آنها را که خطر غلبه شان تمام اروپا را تهدید می کرد، به عقب برانند. طبقه نژاد پرستی نیز که در این سیاست وجود داشت، به حدی بود که کلمه تمدن غربی برای مردم رنگین پوست جهان، به معنای حکومت انسان سفید پوست قلمداد می شد.
روند سلطه گری، تاریخ سیاست خارجی آمریکا، آمبروز. استفن، ص 110
در پیش از 1357 وضع محمدرضا کاملاً محکم به نظر می رسید. او به پشتیبانی غرب به ویژه آمریکا و انگلستان اطمینان داشت و روسها نیز وجود او را پذیرفته و روابط حسنه ای ایجاد کرده بودند. از 28 مرداد 1332 تا سال 1357 محمدرضا به خواست آمریکا، دیکتاتور بلامنازع ایران بود و آمریکاییها جز این از او توقع نداشتند.
ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، حسین فردوست، ص 563
امام خمینی : آقای کارتر خودش محتاج قیم است که این قدر آدم کشی نکند. اینها جنون سیاسی دارند. اینها جنون دارند که این قدر آدم را به کشتن می دهند و اینقدر فساد می کنند.
صحیفه نور، ج 10، ص 152
در دهه 1970 اقدامات خطرناکی در السالوادور، در جریان بود. یعنی چیزی توسعه می یافت که سازمانهای مردمی نامیده می شدند و بایستی در برابر آن، کار می شد؛ زیرا امکان داشت دمکراسی واقعی، از بطن آن بیرون بزند. خیلی ساده است، ما چنین چیزی را نمی توانیم تحمل کنیم. این تحول، سرانجام به آن منجر شد که ایالات متحده اقداماتی به عمل آورد. در اکتبر سال 1979 از کودتای اصلاح طلبان که منجر به سقوط دیکتاتوری رومرو گردید، حمایت کرد. در حقیقت این ترس و واهمه قویاً وجود داشت که ممکن است رومرو نیز به همان راه ساموزا برود. اما بعد چه اتفاقی افتاد؟ آمریکا اصرار ورزید که می بایستی خشن ترین و بی رحمترین عناصر نظامی، به گونه ای که بر بقیه مسلط باشند، به عضویت شورای نظامی حاکمه در آورده شوند. کشتار مردم بلافاصله پس از کودتا، به سرعت افزایش یافت. تا اوایل سال 1980 بود که دمکرات مسیحی های چپ، سوسیالیستها و عناصر نظامی اصلاح طلب، یا از شورای انقلاب حذف شده بودند، یا خودشان صلاح را در آن دیده بودند که فرار کنند و به این ترتیب دو مرتبه مملکت در دست همان آدم کشانی قرار گرفت که ما معمولاً در حوزه قدرت خودمان می گماریم. دوارته در آن زمان به عنوان پوششی سودمند وارد معرکه شد تا رهبری یکی از بزرگترین قتل عامهای آمریکای مرکزی را به عهده بگیرد. اسقف اعظم، یعنی اسقف رومرو، ملتمسانه دست به دامن کارتر شد که از فرستادن کمک نظامی خودداری کند. دلایل او، اینها بود، او می گفت کمکهای نظامی... سرکوبی را تشدید می کند که علیه سازمان های مردمی آغاز شده است که از اساسی ترین حقوق انسانی خود دفاع می کنند. از این رو از کارتر تقاضا کرد که از فرستادن کمک نظامی خودداری کند. خوب البته آنچه می گذشت، جوهر اصلی سیاست آمریکا را تشکیل می داد؛ یعنی افزایش قتل عام و سرکوب و اختناق، نابود کردن سازمانهای مردمی، جلوگیری از تحقق و پیروزی حقوق بشر. تحولاتی بود که طبعاً کمک های نظامی آمریکا را به دنبال داشت و به این ترتیب، بر حرارت تنور جنگ می افزود. کمی پس از آن التماسها، اسقف اعظم رومرو، به قتل رسید. در ماه مه 1980 اگر به یاد داشته باشید، در زمان حکومت کارتر، جنگ تمام عیاری، علیه دهقانان آغاز شد که عمدتاً آن را به لباس مبدل اصلاحات ارضی، آراسته بودند.
آمریکای بزرگ و حقوق بشر، چامسکی. نوام، صص 23 و 24
امام خمینی : خواهران و برادران هم میهن در سراسر کشور! من دست خود را پیش شما دراز می کنم و از شما به خاطر خدا و اسلام و کشور، عاجزانه می خواهم که تمام توان خود را برای نجات کشورتان به کار برید و اسلحه های سرد و گرم یعنی قلم و بیان و مسلسل را از نشانه گیری به روی یکدیگر منحرف کنید و به سوی دشمن های انسانیت که در راس آن آمریکاست، نشانه روید.
صحیفه نور، ج 10، ص 197
ناگزیریم در اینجا خلاصه ای از یک مصاحبه تلویزیونی که با صموبیل کوهین صورت گرفته، بیان داریم. این فرد یهودی آمریکایی که رهبری مطالعات و بررسی هایی را داشت که منجر به اکتشافات بمب نوترونی شد، می گوید: جنگ جهانی سوم حتماً به وقوع خواهد پیوست و صحنه اصلی آن اروپا خواهد بود که در همسایگی اردوگاه سوسیالیزم واقع شده است، ولی آمریکا به دور است و اقیانوس وسیع، آن را مصون نگاه می دارد... بمب نوترونی هر کسی را که محدوده یک کیلومتری محل انفجار باشد، بلافاصله به قتل می رساند و آنانی که در فاصله دورتر تا دهها کیلومتر از آن قرار دارند، بر اثر تشعشعات نیرومند آن دچار صدماتی در دستگاه عصبی شان شده که به فلج و بیهوشی می انجامد و در فاصله یک هفته در اثر آن خواهند مرد... جالب این جاست که این بمب انسانها را می کشد ولی اشیاء و بناها را باقی می گذارد. ساختمانها را مشکل می توان دوباره ساخت، در حالیکه جایگزین کردن آدمیان، کار ساده ای است. جنگ و کشتار، طبیعی بشر است که نمی توان تغییرش داد و مردم وحشی هستند و آن کس که نمی کشد، در اندیشه قتل است.
میلیتاریسم آمریکا - بنیاد بردگی معاصر، برزی. عفیف، ص 63
از طرف دیگر، دولت آمریکا برای حمله به نیکاراگوا، یک ارتش مزدور تشکیل داد و حتی طی آیین نامه ای، نحوه خرابکاری و آدم کشی را تدوین و از طریق ارتشی که از جانب آمریکا اقدام می کرد، جان هزاران نفر غیر نظامی را گرفت.
آمریکا بانی تروریسم بین المللی، کیهان 6/4/1373
این دانشکده، دانشکده ای برای دیکتاتورها نام گرفته است. از سال 1949 تا کنون دانشکده آمریکایی، بیش از 56000 نظامی آمریکای لاتین را برای نبردها و جنگهای ضد پارتیزانی آموزش داده است. هدف این مدرسه، آن طور که ادعا شده، حرفه ای نمودن ارتش های آمریکای لاتین و تقویت دمکراسی بیان شده است. اما فارغ التحصیلان آن شامل منفورترین نظامیان مقتدر منطقه هستند...یک بررسی مجله نیوزویک نشان می دهد که دانشکده آمریکایی، دارای صدها فارغ التحصیلان بی شرف است که بعضی از آنها جانیان کوچک و بعضی فرماندهان عالیرتبه هستند. حداقل 6 افسر ارتش پرو مرتبط با جوخه های مرگ که 9 دانشجو و یک استاد را در دانشگاهی نزدیک شهر لیما در سال گذشته به قتل رساندند، از فارغ التحصیلان این مدرسه بودند.
آمریکا و دانشکده دیکتاتورها، کیهان
امام خمینی : من از گوشه بیمارستان به آفریقا و شرق زیر سلطه و تمام کشورهای تحت ستم، اخطار می کنم که متحد شوید و دست آمریکای جنایتکار را از سرزمینهای خود قطع کنید. دست آمریکای جهانخوار و سایر ابرقدرتها، به خون جوانان ما و سایر مردم مظلوم و رزمنده جهان، فرو رفته است. ما تا آخرین قطره خون خویش، با آنان شدیداً می جنگیم، چرا که مرد جنگیم.
صحیفه نور، ج 11، ص 266
پس از آمریکای لاتین، قاره آفریقا حریم نفوذ تلقی می شد و این، هم به خاطر وجود ذخایر غنی کانی بود و هم به خاطر ایجاد حریم دفاعی در جنگ جهانی احتمالی. ولی در میان همه این مناطق، خاورمیانه، در استراتژی جهانی آمریکا، جایگاه خاصی کسب کرد و آمریکا پس از جنگ دوم، پاکستان، ایران، کشورهای عربی و حوزه نفتی خلیج فارس را عرصه نفوذ خود دانست.
ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، حسین فردوست، ص 529
آلن دالس در اوج کار و سیا در ستیغ مداخلات جهانی اش بود، بدین ترتیب همگی فرض را بر این قرار داده بودند که لومومبا انقلابی است و مسلماً عامل روسیه است. اما در واقع رادیکال بودن و انقلابی گری لومومبا، بیش از تعهد کامل و غیر مصلحت آمیز به استقلال آفریقا شامل چیز دیگری نمی شد... آلن دالس و آیزنهاور، با شورای امنیت ملی به مشورت پرداختند. در نتیجه این ملاقات، آلن دالس به عمال خود در کنگو دستور فرستاد که لومومبا را بکشید. سیا به دفعات سعی کرد لومومبا را بکشد. اما در ژانویه 1961 لومومبا توسط نیروهای کاتانگایی چومبه، اسیر و به قتل رسید.
روند سلطه گری، تاریخ سیاست خارجی آمریکا، آمبروز. استتفن، ص 385
ایالات متحده با میل و رغبت تمام، به درخواستهای وی (چومبه) در مورد تسلیحات نظامی جواب مثبت داد. ایالات متحده همچنین، برای چتربازان بلژیکی که در دسامبر اعزام شده بودند تا شورشی را که در دسامبر 1964 در استانلی ویل، ایجاد شده بود و طی آن سفیدپوستها را به اسارت گرفته بودند، هواپیما و تجهیزات لجستیکی فرستاد. طی یکی از نشستهای عمومی سازمان ملل، از آمریکا به خاطر انجام این عمل شدیداً انتقاد شد. در آنجا آمریکا متهم شد که علاوه بر موارد دیگر، مسئول تهاجم از پیش تهیه شده و بی عفتانه قتل عام عمدی، قتل عام سازمان داده شده، آدم خواری وسیع و کشتار عمدی یک ملت است.
روند سلطه گری، تاریخ سیاست خارجی آمریکا، آمبروز. استتفن، ص 386
کاملاً منطقی است که آمریکا در گذشته سیاهان را به بردگی کشید، به نژادکشی سرخپوستها پرداخت، ژاپنیها را به بمب اتم و ویتنامی ها به بمب ناپالم بست، روزی به سراغ اعراب برود.
مقاله غرب آن گونه که هست دبنوآ. آلن، روزنامه اطلاعات
امام خمینی : من امیدوارم که آقای پاپ، به وظیفه دینی خودشان، به وظیفه مسیحیت خودشان، عمل کنند و از این کارهایی که دژخیمان آمریکا می کنند و پلیس آمریکا می کند، جلوگیری کنند.
صحیفه نور، ج 12، ص 270
عفو بین المللی، ضمن درخواست تخفیف مجازات 12 نفر زندانی محکوم به مرگ از آمریکا، اعلام کرد، بیم دارد اعدامها در آمریکا در سال جاری، دو برابر شود. این سازمان اعلام کرد، 40 نفر زندانی در سال جاری با استفاده از گاز، صندلی الکتریکی یا تزریق مواد کشنده در آمریکا اعدام شده اند. در حالیکه این رقم در سال گذشته 18 نفر بود، این دیوان، شاهدی مبنی بر وجود تعصب نژادی قابل ملاحضه در مجازات مرگ در جرجیا را پذیرفت.
کیهان، 14/4/1366
امام خمینی : آمریکا دشمن شماره یک مردم محروم و مستضعف جهان است. آمریکا برای سیطره سیاسی و اقتصادی و فرهنگی خویش بر جهان زیرسلطه، از هیچ جنایتی خودداری نمی کند. او مردم مظلوم جهان را، با تبلیغات وسعیش که به وسیله صهیونیسم بین المللی سازماندهی می گردد، استثمار می نماید. او با ایادی مرموز جنایتکارش، چنان خون مردم بی پناه را می مکد، که گویی در جهان هیچ کس جز او و اقمارش، حق حیات ندارند.
صحیفه نور، ج 13، ص 83
یک روزنامه چاپ مسکو از قول نوام چامسکی، زبان شناس معروف آمریکایی و مخالف امپریالیسم و صهیونیسم، نوشت: دولتهای آمریکا و رژیم صهیونیستی، بزرگترین دولتهای تروریست هستند.
کیهان 29/5/1373
به نظر می رسد در غرب، از نظر مردم عادی، اعتقاد به اینکه آمریکا بانی ترویزم بین المللی است پذیرفته نشده است. من در این مقاله ثابت می کنم که بانی اصلی است و این قطعاً امری قابل درک می باشد.
آمریکا بانی تروریسم بین المللی، کیهان 6/4/1373
یکی دیگر از مهمترین اشکال تروریزم که آمریکا از سال 1954 به بعد در سطح بین المللی استفاده کرد، سازماندهی، بنیانگذاری و حمایت از رژیمهای تروریستی جناح راست می باشد.
آمریکا بانی تروریسم بین الملی، کیهان 6/4/1373
یک بررسی جامع تر حاکی است که از میان 35 کشوری که در دهه 1970 از شکنجه سیستماتیک (با قاعده) استفاده می کنند، 26 کشور (74 درصد) وابسته به آمریکا هستند. گر چه جزئیات تغییرات جدول را به تاریخ روز، ندارم، معهذا فکر نمی کنم که با فراز و نشیبهای دهه قبل، تغییراتی اساسی در این امر ایجاد شده باشد.
آمریکا بانی تروریسم بین المللی، کیهان 6/4/1373
در مناطقی مانند آمریکای مرکزی در دهه 1980 که منافع آمریکا ایجاب می کرد، جوخه های مرگ و ناپدید شدن، حیات جدید می یافت.
آمریکا بانی تروریسم بین المللی، کیهان 6/4/1373
امام خمینی : در منطق آقای کارتر، جواب در خواست به حق یک ملت را باید با قدرت و قوت نظامی داد و در این منطق، منطق قرون وسطایی و حکومت جنگل، بر تمام ارزشهای انسانی و قوانین بین المللی حکومت دارد. این است منطق همه زورمندان و مستکبران در مقابل ملتها و توده های ستم دیده.
صحیفه نور، ج 10، ص 227
حالا اجازه بدهید از لحاظ برخورد خودمان به مساله دمکراسی به السالوادور بپردازیم. در سالهای 1972 و 1978 دو فقره انتخابات دموکراتیک بر پا شده بود. در هر دو مورد، برای سقط آن جنین ها، مداخله نظامی کردیم و به جایش دیکتاتوری نظامی، بر پا نمودیم. این جا چیزهایی بود که واشنگتن نمی توانست نسبت به آن بی اعتنا بماند. نه آن که فکر کنید نگرانی و دل شوره ای وجود داشته است. تمام آن دوران، ستم کاری های جبارانه خون ریزان، به طور عادی و معمولی، پیوسته ادامه داشته است که کمترین نگرانی و اضطرابی در واشنگتن پدید نمی آورد. با این حال، این بار تحولاتی رخ می دهد که در اواخر سالهای 1979 آمریکا را کمی نگران کرده بود. نخستین واقعه این بود که در ساله 1979 دیکتاتوری ساموزا سرنگون شد. حالا درباره این موضوع، قصه های اساطیری زیادی می گویند، ولی حقیقت این است که دولت کارتر تا آخرین لحظات هم از ساموزا حمایت کرد.
آمریکای بزرگ و حقوق بشر، چامسکی. نوام، ص 51
امام خمینی : آیا مطلع هستید که حصر اقتصادی که آقای کارتر می خواهد انجام دهد، معنایش این است که می خواهد سی و پنچ میلیون جمعیت، از گرسنگی بمیرند؟ آیا آقای پاپ مطلع از این مسایل هست و ما را محکوم می کند؟ اگر مطلع هست، وای به حال ما و وای به حال مسیحیت و وای به حال علمای مسیح و اگر مطلع نیست وای به حال واتیکان.
صحیفه نور، ج 11، ص 94
ما باید از طریق سازمان و سایر ارگانهای بین المللی، بر فشار سیاسی و اقتصادی و حقوقی خود، بر ایران بیفزاییم. ایران را در جامعه بین المللی منزوی کنیم و رهبران این کشور را متقاعد سازیم که در صورت خودداری از آزاد ساختن گروگانها و ادامه تجاوز به حقوق بین المللی، چه بهای سنگینی را خواهند پرداخت.
توطئه در ایران، ونس. سایروس، برژینسکی. زبیگینو، ص 72
دولت کارتر علاوه بر انجام یک سری ابتکارات دیپلماتیک برای آزادی گروگانها، تصمیم گرفت تا از فشارهای اقتصادی نیز، برای به زانو در آوردن دولت انقلابی ایران، استفاده کند. لذا ده روز بعد از اشغال سفارت خانه آمریکا، حدود 6 میلیارد دلار از سرمایه های ایران را که در بانکهای آمریکا بود، مسدود کرد.
آمریکا در اسارت، کلن. ادوارد، ص 136
امام خمینی : آمریکا دشمن همه ادیان است، حتی مسیحیت. آمریکا که اصلاً اعتنا به ادیان ندارد و جز منافع خودش را نمی خواهد. حتی منافع آمریکاییان را هم نمی خواهد منافع دولت آمریکا را می خواهد و همه جهان را به آتش کشیده و دارد می کشد.
صحیفه نور، ج 17، ص 194
مللی که به اینگونه بدعتهای خطرناک، متعهد می شوند، یعنی باور کند، که باید از منابع خودشان در جهت مقاصد خود، استفاده کنند یا گرفتار این باور می شوند که دولت، مسئول و ضامن رفاه و آسایش ملت است، حتماً ضروتاً موکلان شوروی نیستند که بخواهیم سخن را با آنها آغاز کنیم. حقیقتش را بخواهید، عموماً هم موکل شوروی نیستند. در آمریکای لاتین، قبل از همه، آنها وابسته، یا عضو گروههای مطالعاتی انجیلی هستند که خیلی زود به انجمنهای مددکاری که هدفش خودیاری است، تبدیل می شوند. این انجمن ها، در آغاز به کلیساها و سازمانهای روستایی و دهقانی تعلق دارند، ولی وقتی ما به آنها می رسیم، نهایتاً، آنها را در هیأتی که موکلان شوروی هستند، می یابیم. این که چرا ما وقتی به آنها می رسیم، می بینیم موکل شوروی شده اند، از آنجاست که اینها برای یافتن ذره ای حمایت، در برابر موج ترسناک ترور و خشونتی که ما بر سرشان جاری می سازیم، پناهگاه دیگری نمی یایند. ما گفتیم که اگر آنها بخواهند برنامه های آن چنانی را اجرا کنند، چه بر سرشان می آوریم و این برای سیاست آمریکا یک نفع خالص است.
آمریکای بزرگ و حقوق بشر، چامسکی. نوام، ص 18
امام خمینی : اینهایی که مخالف ترور هستند، مرکز ترور می باشند. آمریکایی که این قدر از انسان دوستی صحبت می کند و رئیس جمهورش آن طور از انسان دوستی می گوید، آمریکایی که دنیا را به آتش کشیده است، آمریکایی که بشر را دارد به فنا می رساند، اینها انسان دوستند؟ و اسلام این طور نیست؟
صحیفه نور، ج 19، ص 94
آمریکا در تشکیل و کمک به نیروهای تروریزم دولتی از چهار طریق اقدام کرده است: از طریق حمایت و بازسازی کادرهای فاشیستی که در جنگ جهانی دوم شکست خورده اند. به وسیله تهاجم آشکار یا جنبی، برای استقرار یا حمایت پیروان تروریست خود. از طریق خرابکاری به منظور سرنگون سازی دولتهای ناراضی (اغلب دمکراتیک) و بالاخره با تدارک سرکوب از طریق کمکهای مالی، آموزشی و تهیه سلاح، به منظور امنیت نیروها و دیکتاتورهای نظامی.
آمریکا بانی تروریسم بین المللی، کیهان 6/4/1373
یکی دیگر از مکانیسم های اصلی آمریکا از تروریزم دولتی، ساختن و تامین مالی، تسلیح و آموزش پرسنل پلیس، سازمان اطلاعاتی و نظامی جهان سوم است. در واقع این شیوه ابتدایی خرابکاری است که از این طریق عملاً تلاش می شود تا گروههای مسلح اصلی جوامع مستقل رشوه بگیرند و شستشوی مغزی گردند، تا بالقوه در خدمت قدرت خارجی قرار گیرند. در این عمل با اهداف کاملاً روشن، خرابکاری انجام می گردد که عبارت است از: افزایش قدرت نیروهای مسلح، بارآوردن ایدئولوژیکی آنها به منظور خدمتگزاری به عنوان یک نیروی ضد کمونیست و ضد مردمی و آموزش ایشان به فنون ضد شورشی که در نهایت در خدمت اهداف آمریکا می باشد.
آمریکا بانی تروریسم بین الملل، کیهان 6/4/1373
رشد شکنجه و گسترش دامنه ناپدیدشدگی، عمدتاً ناشی از عملکرد شبکه واقعی ترور بود و در دهه 1980 دولتهای جایگزین آمریکا، یعنی اسراییل و آفریقای جنوبی دست به کشتار جمعی می زدند، بازیگران اصلی تروریسم جهانی بودند. گسترش مداخلات آمریکا در آمریکای مرکزی به ویژه در بنیانگذاری کنتراها و دمکراسی جوخه مرگ السالوادور نیز، سهم عمده ای در خشونت تروریستی داشت.
آمریکا بانی تروریسم بین الملل، کیهان 11/4/1373
امام خمینی : لابد اخیراً شنیدید که رئیس جمهور آمریکا گفته است: این کشور ایران یا رژیم ایران، وحشی هستند. اگر مقصود از وحشی، این است که رام نیستند در مقابل آن چیزهایی که شما می خواهید، گاو شیرده نیستند این را شما اسمش می گذارید، وحشی، بگذارید...وحشی آن است که نمی گذارد زورمند به او تعدی کند، یا وحشی آن است که می خواهد تعدی کند؟ بی حساب نباید صحبت کرد.
صحیفه نور، ج 20، ص 88
اگر شما به سالهای گذشته نگاهی بیندازید، متوجه چیزی خواهید شد و آن اینکه ایالات متحده در گذشته، پیوسته و مصراً برای خویش دشمن تراشیده است. در واقع هر وقت کشوری خواسته خود را از قید چنگک آمریکا خلاص کند، آمریکا کوشش خود را برای اینکه او را به یک دشمن، تبدیل کند، آغاز کرده است و از آن پس آنچه ما باید بکنیم، این است که چنین کشوری را ناچار کنیم، حتماً به پایگاه روسیه تبدیل شود، تا بهانه های کافی برای حملات خشن ما که حتماً باید انجام دهیم، در اختیار داشته باشیم. یعنی با توجه به فرض ها و حکم های طرز تفکر ژئوپولتیکی، که ایجاب می کند سازمان بندی جهان، حتماً زیر کنترل ما باشد، چنین حمله ای یک ضرورت است.
آمریکا بزرگ و حقوق بشر چامسکی. نوام، ص 19
امام خمینی : شما اگر رفراندوم کنید بین ملتهای دنیا، که امروز وحشی ترین رژیمهایی کی است؟ من گمانم این است که بین ملتها اگر اتفاق آرا نباشد، اکثریت آرا قاطع هست که آمریکا.
صحیفه نور، ج 20، ص 88
یک فرمانده سابق ارتش آمریکا در ویتنام، طی مصاحبه ای اعتراف کرد که آمریکا در خلال جنگ ویتنام، از یک نوع ماده شیمیایی استفاده کرده که موجب بیماری هایی مانند سرطان و نقص عضو شده است. به گزارش شبکه تلویزیونی بی.بی.سی دریا سالار روم والت علناً اعتراف کرد که آمریکا برای ردیابی ویت کنگها، بر روی جنگل های ویتنام، یک گاز سمی فرو ریخته که این گاز موجب ریختن برگ درختان می شده است. ژنرال سابق آمریکایی افزود: پسرش به علت اینکه در معرض این گاز قرار گرفته بود، مبتلا به سرطان شد و سپس درگذشت. وی گفت: میلیونها لیتر از این گاز در جریان جنگ ویتنام بر روی مردم ویتنام ریخته شده است.
کیهان 23/6/1373
پس از حضور نظامیان آمریکایی در هائیتی، موارد متعددی از غارت اموال مردم و ایجاد مزاحمتهای جنسی از سوی سربازان آمریکایی، گزارش شده است. در این ارتباط، روز سه شنبه یک جوان اهل پورت اوپرنس به علت آنکه نامزد جوانش از سوی سربازان آمریکایی، مورد تجاوز قرار گرفته است، دست به خودکشی زد...یک روزنامه محلی هائیتی نوشت: تاکنون صدها تن از مردم هائیتی، توسط نظامیان اشغالگر آمریکایی و یا پلیس رژیم نظامی این کشور، به قتل رسیده اند...این روزنامه افزود: پس از هائیتی آمریکا به سراغ کوبا خواهد رفت و اشغال هائیتی مقدمه ای برای این مساله بوده است.
جمهوری اسلامی 7/7/1373
آنچه کاملاً روشن است، این است که ما داریم در شرایطی زندگی می کنیم که فصل دیگری از خشونت، ترور و ظلم بر دیگران، بر تاریخ قلابی و شرم آور آمریکا افزوده می شود.
آمریکای بزرگ و حقوق بشر. چامسکی. نوام، ص 62
پلیس آمریکا اعلام کرد: مرگ ونیسنت فوستر، وکیل کاخ سفید و دوست صمیمی کلینتون رئیس جمهوری آمریکا، خودکشی بوده است. سخنگوی پلیس واشنگتن در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد: یادداشتی از فوستر به دست آمده که ظاهراً قبل از خودکشی وی نوشته است. فوستر در این یادداشت نوشته است: من برای این شغل ساخته نشده ام. در کاخ سفید بدبخت کردن مردم یک سرگرمی به حساب می آید.
کیهان هوایی 27/5/1372
امام خمینی : به ملت آمریکا از این که عنان عقل و اراده خویش را در مهمترین مسایل سیاسی و بین المللی و نظامی، به دست افرادی چون ریگان بسپارد، نصیحت می کنم. چرا که ریگان که در کارها و خصوصاً در مسایل سیاسی و تصمیم گیری ها، ناتوان شده است و به کمک عقلا و اندیشمندان، نیازمند گردیده است، مردم آمریکا را به ورطه سقوط نکشاند.
صحیفه نور، ج 20، ص 120
البته ریگان هم مثل اغلب روسای جمهور آمریکا، وقتی قدم به کاخ سفید نهاد، چیز زیادی از مسایل خارجی نمی دانست و به مرور زمان توانست، اطلاعاتی در این زمینه کسب کند. ولی ناتوانی او در درک مسایل خارجی به حدی بود که مقامات سیاسی کشور ناچار می شدند، مدتها وقت خود را صرف تفهیم قضایا به رئیس جمهور کنند.
در کاخ سفید چه گذشت، ریگان. رونالد، ص 188
گر چه من، بعدها که با ریگان بیشتر آشنا شدم، در اکثر موارد، پس از ملاقاتش با اشخاص گوناگون، ناگزیر از او می پرسیدم، چرا از بیان دیدگاههای خود در باب مساله مورد بحث خودداری کرده است؟ ولی به مرور فهمیدم که کمرویی و عدم رغبت ریگان برای طرح سوال در جریان ملاقاتها، علتی نداشت جز آنکه می ترسید، افراد غیر خودی به نقص معلوماتش در زمینه مساله مورد بحث واقف شوند.
در کاخ سفید چه گذشت، ریگان. رونالد، ص 181
او موقع ملاقات با اشخاص بیگانه، یا کسانی که با آنها چندان آشنایی نداشت، دست و پایش را جمع می کرد و این حالت، هنگامی تشدید می شد که طرف صحبت، در زمینه خاصی، دارای تخصص بود. در چنین مواردی ریگان خیلی به ندرت حرف می زد و چون نشان می داد که خیلی تحت تاثیر سخنان طرف مقابل قرار گرفته، حتی از مطرح کردن نکاتی که به ذهنش می رسید نیز طفره می رفت.
در کاخ سفید چه گذشت، ریگان. رونالد، ص 180
امام خمینی : فریاد برائت ما، فریاد همه مردمانی است که دیگر تحمل تفرعن آمریکا و حضور سلطه طلبانه اش را از دست داده اند و نمی خواهند صدای خشم و نفرتشان، برای ابد در گلوهایشان خاموش و افسرده بماند و اراده کرده اند که آزاد زندگی کنند و آزاد بمیرند و فریادگر نسل ها باشند.
صحیفه نور، ج 20، ص 113
در سالهای دوران پس از جنگ جهانی دوم، سیاستگزاران آمریکا، امیدوار بودند، طوری برنامه ریزی کنند که اگر نه همه جهان، بلکه قسمت اعظم آن، نیازهای اقتصادی آمریکا را برآورده کند. جرج کنان، رئیس بخش برنامه ریزی سیاستها در وزارت خارجه چنین توضیح داد که وظیفه واقعی آمریکا، با داشتن 50 درصد سرمایه جهان، و برخورداری از قدرت و امنیتی بی همتا در تاریخ، این است که در صورت لزوم، از طریق توسل به زور این موقعیت بی مانند را حفظ کند. این تصور، تا حدودی جامه عمل پوشید، اما با گذشت زمان، موضع مسلط آمریکا ضعیفتر می شد.
دمکراسی باز دارنده، چامسکی. نوام، کیهان 12/5/71
بنابراین کشورهایی که نه به ایالات متحده و نه اتحاد شوروی وابسته اند، در آینده نه چندان دور، می توانند قابلیت یک جنگ بزرگ یا علیه یکدیگر و یا علیه قدرت جهانی را به دست آورند.
استراتژی امنیت ملی ایالات متحده، ص 24
ایران آیت الله خمینی، مسیح وار، فریاد رهایی از یوغ سلطه خارجی را، سر داده است.
نیویورک تایمز، کیهان 26/4/1361
امام خمینی : اگر آمریکا از یک جایی تعریف می کند، تعریف از خودش است. برای اینکه می بیند همه مطیع او هستند. و این که از ما تکذیب می کند و هر روز یک چیزی می گوید، برای اینکه می بیند این ملت مطیع او نیست، او می خواهد مطیع بشود.
صحیفه نور، ج 20، ص 178
انگیزه عملیات وسیع ضد شورش در یونان، از سال 1977 تا اندازه ای نگرانی از این بود که همانطور که آچسون هشدار داد، فساد ناسیونالیزم مستقل، در آنجا ممکن است به خاورمیانه نیز سرایت کند. یونان به عنوان پایگاهی برای قدرت آمریکا، در نظر گرفته می شد که از نفت خاورمیانه، برای آمریکا و هم پیمانانش محافظت می کرد. تحقیق انجام شده توسط سازمان سیا حاکی است، اگر این شورشی ها پیروز می شدند، آمریکا با خطر احتمالی از دست دادن منابع نفتی خاورمیانه مواجه می شد. به شیوه معمول، تهدید از جانب شوروی نیز اختراع می شد. خطر واقعی از جانب ناسیونالیزم بومی و اثرات مشهود و رعب آور آن، در دیگر نقاط بود. عوامل مشابهی، منجر به کودتای سازمان سیا در ایران در 1953 و احیاء حکومت شاه شد. ناصر نیز به دلایلی مشابه، به یک دشمن تبدیل شد. بعد از آن نیز حکومت آیت الله خمینی، به عنوان فردی که تهدیدی از همین نوع را متوجه آمریکا می سازد، در نظر گرفته شد و این، آمریکا را به حمایت از عراق در جنگ خلیج فارس رهنمون کرد.
بازدارندگی دمکراسی، چامسکی. نوام، اطلاعات 7/4/71
امام خمینی : پیام جنابعالی تسکینی بود بر آلام تمام کسانی که از شیطان بزرگ - آمریکای حیله گر - ضربه خورده اند. مردم آزاده جهان، همیشه از ابر قدرتها، خصوصاً آمریکای جنایتکار، صدمه دیده اند و تا عزم خود را برای رویاروی با کفر و شرک جهانی و آمریکای سلطه گر جزم ننمایند، هر روز شاهد جنایتی تازه خواهند بود.
صحیفه نور، ج 20، ص 222
اوپنهایمر عبارت زیر را به نقل از یک دانشمند اتم شناس دیگر، یعنی وندل ادیکس تعریف می کند: انفجاری که بر سر هیروشیما فرود آوردیم، دنیا را تکان داد. دنیا ما را همچون خدایان جدیدی قلمداد می کند که دارای قدرت صاعقه است، ولی ما در حقیقت از این راز، سر در نیاوردیم. از آن مسخره تر اینکه ما حاضر به اعتراف این موضوع و پذیرش آن نیستیم.
میلیتاریسم آمریکا - بنیادبردگی معاصر، برزی. عفیف، ص 174
به محض آنکه رژیم بیشاب (اسقف) در گرانادا، اولین گامها را در جهت سازندگی بر می دارد، آن گونه مورد خصومت بی رحمانه آمریکا قرار می گیرد. البته نه بدان جهت که این تکه خاک کوچک در آبهای کارائیب، ذره ای خطر نظامی و غیر آن برای ایالات متحده داشت، خطر آن در جنبه های دیگری نهفته بود. اگر کشور به دردنخور کوچکی مثل گرانادا که هیچ منبع ثروت طبیعی ندارد بتواند خود را از غل و زنجیر نظام فقر و بینوایی که، ما نیز در تحمیل آن شرکت داشته ایم، برهاند، پس آنهایی که منابع طبیعی هم دارند، چه خواهند کرد؟ آنها هم ممکن است به هوس تقلید بیفتند. همین طرز تفکر است که یورش سالهای 1960 آمریکا به لائوس را که به گونه ای خارق العاده و وحشیانه بود، توجیه می کند.
آمریکای بزرگ و حقوق بشر، چامسکی. نوام، ص 21
امام خمینی : از خدا می خواهیم که این قدرت را به ما ارزانی دارد که نه تنها از کعبه مسلمین، که از کلیساهای جهان نیز، ناقوس مرگ بر آمریکا و مرگ بر شوروی را، به صدا در آوریم.
صحیفه نور، ج 20، ص 232
در دوم اوت، اسقفهای کاتولیک پاناما، نامه ای را در محکوم کردن مداخله آمریکا در امور کشور، منتشر ساختند و تجاوز ماه سپتامبر را به عنوان بک تراژدی واقعی در تاریخ وقایع کشور تقبیح کردند. این بیانیه همچنان تصور واشنگتن را در ارائه کمک به مردمی که همچنان از اثرات تجاوز در رنج هستند، محکوم کرد. اعتراض آنها در نشریه گزارش آمریکای مرکزی، چاپ گواتمالاسیتی، با این عنوان ظاهر شد: کلیسا به پا می خیزد، هر چند صدای آن، آن قدر بلند نیست که در واشنگتن یا نیویورک شنیده شود.
بازدارندگی دمکراسی، چامسکی. نوام، اطلاعات 15/5/71
امام خمینی : ملت ما، بلکه ملتهای اسلامی و مستضعفان جهان، مفتخرند به اینکه دشمنان آنان که دشمنان خدای بزرگ و قرآن کریم و اسلام عزیزند، درندگانی هستند که از هیچ جنایت و خیانتی برای مقاصد شوم و جنایتکارانه خود، دست نمی کشند و برای رسیدن به ریاست و مطامع پست خود، دوست و دشمن را نمی شناسند و در راس آنان آمریکا، این تروریست با لذات، دولتی است که سرتاسر جهان را به آتش کشیده است.
صحیفه نور، ج 21، ص 172
در سالهای 1962- 1961 کندی خیلی راحت، علیه ویتنام جنوبی وارد جنگ شد، یعنی در سالهای 1962-1961 نیروهای هوایی آمریکا، مناطق روستایی و پر جمعیت ویتنام جنوبی را که محل سکنای 84 درصد از کل جمعیت این سرزمین بود، زیر شدیدترین بمبارانها گرفت و آن مناطق را زیرورو کرد. این عملیات، بخشی از برنامه ای بود که برای رماندن میلیونها روستایی به سوی اردوگاههای اسرا، طرح ریزی شده بود.
آمریکای بزرگ و حقوق بشر، چامسکی. نوام، ص 24
از سال 1954 تا 1965 ما موفق شدیم بین 160000 تا 170000 ویتنامی دیگر را که اکثراً روستایی بودند، بکشیم. و از سال 1965 تا 1975 رقم کشته شدگان جنگ ویتنام، به چیزی حدود 3000000 نفر رسید. احتمالاً 1000000 نفر را در کامبوج و 1000000 نفر را هم در لائوس کشتیم. از این قرار حدوداً 5000000 نفر را از میان برده ایم که، می توان گفت به عنوان دست آورد، در جلوگیری از توسعه اقتصادی و اجتماعی، رقم احترام انگیزی باشد. به علاوه اینها 10000000 نفر هم آواره و پناهنده درست کردیم. موج آوارگان حاصل از بمبارانهای هوایی آمریکا با آن حالت فوق العاده وحشیانه، همراه عملیات جنایتکارانه زمینی بوده است.
آمریکای بزرگ و حقوق بشر، چامسکی. نوام، ص 27
اگر قرار باشد نقشها اصلاح گردد و منشأ واقعی تهدید، از طریق خشونت و تهدید به خشونت در صحنه جهانی به تصویر کشیده شود، مشخص خواهد شد که آمریکا به عنوان قدرت برتر و شاید به عنوان ابرقدرت واقعی، بزرگترین تروریست دهه های اخیر بوده است.
آمریکا بانی تروریسم بین الملل، کیهان 6/4/73
قدرت فائقه ای که دارای منابع تکنولوژی و مالی است، برای رسیدن به عاقبت کار خود، از اختیارات گسترده ای در کاربرد ابزار صلح آمیز و خشونت آمیز، برخوردار است. ابزار و وسایل خشونت آمیز، شامل تمام اشکال مختلف تروریزم است و آمریکا به عنوان یک قدرت فائقه از تمام آنها بهره برده و یا بانی آنها بوده است. آمریکا، فقط در زمینه اکثر این اشکال، بی نظیر نیست، بلکه از نظر کمی هم، دارای اهمیت و بعضاً دارای نقش برجسته ای می باشد.
آمریکا بانی تروریسم بین الملل، کیهان 6/4/73

اسراییل

امام خمینی : آمریکاست که از اسراییل و هواداران آن پشتیبانی می کند. آمریکاست که به اسراییل قدرت می دهد، اعراب مسلم را آواره کند.
صحیفه نور، ج 1، ص 111
از آنجا که آمریکا به آفرینش این کشور یهودی در 1948 کمک کرد، هر کابینه ای و هر کنگره ای از اسراییل حمایت می کند.
استراتژی منطقه ای آمریکا، پس از بحران خلیج، انستیتو مطالعات استراتژیک واشنگتن، اطلاعات 12/12/1366
شاید با اندکی مبالغه، بتوان گفت که اعراب بالاخره پس از قرنها از خواب برخاسته بودند و اکنون آماده بودند که جای خود را به عنوان بازیگران فعال در صحنه جهان مدرن، بگیرند. شاید اسراییل در لبه پرتگاه نابودی، قرار نگرفته بود، لیکن هستی ملی آن، بیشتر از هر وقت دیگر به خطر افتاده بود و رهبرانش می دانستند که بدون کمک خارجی، محکوم به فنا خواهند بود. در این حال، تنها ایالات متحده بود که می توانست کمک لازم را در شکل هواپیماهای جدید، تانک و موشک برای آن، فراهم آورد. بدین طریق بود که یکی از بحث انگیزترین رویدادهای زندگی بحث انگیز کیسینجر شروع شد. به خاطر نقشی که برای بازیگری انتخاب کرد و به علت طریقه ایفای آن نقش، در مراحل متعددی توسط هر دو طرف، به او بهتان زده شد و مورد تنفر قرار گرفت. عروسکهای پیکره او سوزانده شده و به دار آویخته شدند. متهم به نداشتن احساس اخلاقی و شعور عام، به عنوان انسانی که نمی تواند بیچارگی و رنج میلیونها انسان فلسطینی را بفهمد، مورد قهر قرار گرفت.
روند سلطه گری، تاریخ سیاست خارجی آمریکا، آمبروز. استفن، ص 370
امام خمینی : اسراییل با تبانی دولتهای استعمار غرب و شرق، زاییده شد و برای سرکوبی و استعمار ملل اسلامی، به وجود آمد و ازطرف همه استعمارگران حمایت می شود. انگلیس و آمریکا با تقویت نظامی - سیاسی، با گذاشتن اسلحه در اختیار اسراییل، او را به تجاوزات پی درپی علیه اعراب و مسلمین و ادامه اشغال فلسطین و دیگر سرزمینهای اسلامی، تحریص و وادار می سازند.
صحیفه نور، ج 1، ص 186
اسراییل زاده شد و این به میزان نه چندان کمی، مرهون حمایت نظامی روسیه، و مهارت آمریکا در مذاکرات بود. مرزهای اسراییل از آنچه که قبلاً توسط سازمان ملل برای آن انتخاب شده، فراتر رفته و هزاران عرب فلسطینی ناراضی را در بر می گرفت. علاوه بر این، فلسطینی های زیادی هم بودند که یا ترک دیار کرده و یا به علت جنگ بیرون رانده شده بودند و این بود ابتدای مساله آوارگان فلسطینی.
روند سلطه گری، تاریخ سیاست خارجی آمریکا، آمبروز. استفن، ص 360
تعهد ما به اسراییل، از میراث جنگ جهانی دوم و منافع اخلاقی و ایدئولوژیکی ما در تضمین بقای دمکراسیهای تحت فشار، سرچشمه می گیرد. هیچ رئیس جمهور و یا کنگره آمریکا، هرگز اجازه نخواهد داد که کشور اسراییل نابود شود.
فرصت را از دست ندهید، نیکسون. ریچارد، ص 216
نامه سنا در دفاع از اسراییل، برخلاف تهدیدات کیسینجر دال بر قطع حمایت آمریکا، اسراییل را قادر ساخت که در مذاکرات صلح، به سخت گیری خود ادامه دهد، اسراییل هم چنان بیشتر صحرای سینا، ارتفاعات جولان و ساحل غربی اردن را در اشغال داشت. مساله سازمان آزادی بخش فلسطین، بیش از هر زمان وخیم شده، جنگ داخلی در لبنان میان مسلمانان و مسیحیان، درست در همان زمان ایجاد شده بود و سوریه هم عمیقاً وارد آن شده بود. سازمان آزادی بخش فلسطین هم در عمق آن حضور داشت و اسلحه های جدید ساخت آمریکا که توسط اسراییلی ها به کار برده می شدند، دهکده هایی را که ظن می بردند سازمان آزادی بخش در آنها رخنه کرده باشد، نابود می کردند.
روند سلطه گری، تاریخ سیاست خارجی آمریکا، آمبروز. استفن، ص 379
امام خمینی : نادیده گرفتن حقوق صدها میلیون مسلم و مسلط نمودن مشتی اوباش به مقدرات آنها و مجال دادن به رژیم غیر قانونی ایران و دولت پوشالی اسراییل برای غصب حقوق مسلمین و سلب آزادی و معامله قرون وسطایی نمودن، جنایاتی است که در پرونده رؤسای جمهوری آمریکا ثبت می شود.
صحیفه نور، ج 1، ص 243
آنچه در زمان ریاست جمهوریم، دکترین نیکسون نام گرفت، عبارت است از آموزش و تدارک نیروهای کشورهای دولت در حال توسعه، برای مقابله با تهدیدهای داخلی، که منشأ آن تحریکات خارجی می باشد و دخالت آمریکا تنها در صورتی است که این کشورها از سوی قدرت خارجی نیرومندی مورد تهدید قرار بگیرند. با این که برخی، این دکترین را نشانه ای از خروج آمریکا از جهان توسعه نیافته دانستند، اما در اصل، اساس منطقی فعالیت مداوم آمریکا از جهان سوم به طور کلی و در خلیج فارس به طور اخص، در این دکترین ذکر شده بود. تا زمان سقوط شاه، آمریکا توانست بیش از یک دهه منافع خود را، از طریق ایران، عربستان سعودی - دو پایه سیاست ما - در خلیج فارس حفظ کند.
فرصت را از دست ندهید، نیکسون. ریچارد، ص 213
وقتی یکی از نمایندگان کنگره پرسید: آیا آمریکا در رابطه با اقدامهای شوروی، عملی انجام خواهد داد یا نه؟ پاسخ دادم: هیچ رئیس جمهوری از آمریکا، اجازه نخواهد داد که اسراییل از بین برود و در پی آن دستور ارسال محموله هوایی در سطح گسترده، برای جلوگیری از شکست اسراییل صادر کردم و پس از آن، برای خنثی کردن تهدیدات دخالت یک جانبه شوروی در منطقه، نیروهای هسته ای آمریکا را به حال آماده باش در آوردم.
فرصت را از دست ندهید، نیکسون. ریچارد، ص 218
امام خمینی : من از سالهای طولانی راجع به اسراییل و راجع به جنایات او، همیشه در خطبه ها و در نوشته ها گوشزد کرده ام به مسلمین، که این یک غده سرطانی است در یک گوشه ممالک اسلامی و این طور نیست که اکتفا بکند به همان قدس. اینها بنایشان بر این است که پیش بروند، یعنی اینها تابع سیاست آمریکا هستند و آمریکا هم، فقط آمالش، یک جا نیست.
صحیفه نور، ج 6، ص 218
آیت الله خمینی در کتاب حکومت اسلامی خود، موضوعاتی نظیر امپریالیسم، استثمار و نفوذ آمریکا را به عبارت خیلی جدید مورد بحث قرار داده است... در این کتاب مثل جاهای دیگر، اهداف اصلی او، یعنی دشمنی با آمریکا که به نظر وی، دشمن عمده ایران است و نفرت از صهیونیسم و اسراییل، مورد تاکید قرار گرفته است. یکی از فتواهای او این بود که بخشی از پول سهم امام را باید به فلسطینی ها داد و البته این باعث خشنودی اعراب شد.
ایران، روایتی که ناگفته ماند، حسین هیکل، محمد، ترجمه حمید احمدی، ص 251
با توجه به اهمیت حمایت آمریکا برای بقای اسراییل، اغلب اسراییلی ها به طور غریزی از سرپیچی علنی از ایالات متحده آمریکا خودداری می کنند.
سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه، برژینسکی. زبیگینو، ص 18
آمریکا باید به منظور تقویت بنیه دفاعی کشورهای خلیج فارس، در پس پرده، از نفوذ خود برای انعقاد موافقت نامه های چند جانبه، بین مصر و سایر کشورهای اسلامی، استفاده کند. همچنین مقامهای آمریکا برای کسب موافقت غیر رسمی کشورهای منطقه برای استقرار تجهیزات و تدارکات لازم برای مداخله احتمالی آینده، مذاکره نمایند... دو منفعت مهم آمریکا در خاورمیانه - نفت و اسراییل - همواره سازگاری کامل با هم ندارند.
فرصت را از دست ندهید، نیکسون. ریچارد، ص 214
امام خمینی : با کمال تاسف از این اقدامات ضد انسانی که از جانب صهیونیستها، به کمک آمریکا به بلاد مسلمین و مخصوصاً مردم لبنان و برادران ما وارد می شود، بسیار متاسفیم.
صحیفه نور، ج 7، ص 65
آیزنهاور از اجازه ای که به وی داده شده بود، در آنچه که به نام دکترین آیزنهاور نامیده می شد، در پانزدهم ژوئیه 1985 با فرستادن تفنگداران دریایی به داخل لبنان، برای حمایت از کمیل شمعون، استفاده کرد. سربازان مزبور، اصولاً درگیر هیچ جنگی نشدند، زیرا اصولاً هیچ جنگی در کار نبود و آیزنهاور هم آنها را در اکتبر همان سال، بیرون کشید. در این ماجرا، دستاورد ورود به لبنان هم، به همان اندازه فرستادن آنها، اسرارآمیز بود.
روند سلطه گری، تاریخ سیاست خارجی آمریکا، آمبروز. استفن، ص 360
از سال 1982 این نقش، حتی به گونه ای چشم گیر تشدید یافته و آمریکاییان و شوروی ها حتی برای نخستین بار در موازنه های قوای محلی و منطقه ای دخالت می کنند. یک واحد نظامی آمریکایی در نیروی بین المللی میانجی شرکت جسته است. نیرویی که از سال 1982 تا آغاز 1984 کوشیده است، به گره خون آلود جنگ داخلی لبنان پایان بخشد. توپهای ناوگان ششم نیروی دریایی آمریکا - که از چند دهه پیش در مدیترانه حضور دارد - مواضع سوری ها را در لبنان، زیر خمپاره گرفته است.
به رغم خمپاره اندازهای ناوگان ششم، سوری ها با سماجت، ضمن حمایت از حملات شبه نظامیان مختلف دروزی و شیعی، علیه واحدهای نیروی بین الملل میانجی حاضر نشدند از جای خود تکان بخورند. نیروهای اسراییل در حالی که از بازگشتن، تا زمانی که سوری ها در لبنان باقی می ماندند، خودداری می کردند، برخورد میان مسیحیان و دروزی ها را دامن می زدند تا حفظ ارتش اسراییل در محل را توجیه کنند.
مسایل ژئوپلیتیک اسلام. دریا. آفریقا، ایولاکست، صص 89 ، 112
امام خمینی : ما در کنار شما با اسراییل و آمریکا در حال مبارزه هستیم و امیدواریم که لشکر حق بر لشکرهای طاغوتی و شیطانی غلبه کند.
صحیفه نور، ج 7، ص 65
اسحاق رابین وزیر دفاع اسراییل: ایران بزرگترین و خطرناکترین دشمن اسراییل محسوب می شود. دشمنی ایران پس از انقلاب اسلامی به رهبری خمینی به صورت یک دشمنی ایدئولوژیک و دشمنی واقعی در آمده و خطر افکار تندرو مذهبی در ایران، از هر خطری برای اسرائیل بیشتر است.
کیهان هوایی 20/8/1266، به نقل از: کودتای نوژه، ص 24
افکار عمومی اسرائیل که قبلاً بر اثر قضیه قتل عام اردوگاههای صبرا و شتیلا در سال 1982 متزلزل شده بود، از خود می پرسد: به چه دلیل ارتش اسرائیل در لانه زنبور لبنان، باقی مانده است؟ حکومت اورشلیم در بهار 1985 ظاهراً تصمیم گرفت که هر چه زودتر لبنان را تخلیه کند.این ادبار اسرائیل برای نهضت شیعیان امل که به عنوان نیروی بزرگ سیاسی و نظامی لبنان جای خود را محکم می کند، پیروزی بزرگی به شمار می رود. لیکن از هم اکنون این نهضت نسبتاً غیر مذهبی، به رغم شیعی بودن راه حلهایی منطقی پیشنهاد می کند (به ویژه انتخاب رئیس جمهور از طریق آرای همگانی، فارغ از مذهب وی) با توجه به وضعیت لبنان، به صورت خطرناکی با بسط نهضتهای شیعیان اسلام گرای طرفدار خمینی، که مدعی اند کشور را به یک جمهوری اسلامی مبدل کنند، درگیر رقابت شده است.
مسائل ژئوپلتیک اسلام. دریا. آفریقا. ایولاکست، ص 113
امام خمینی : تمام گرفتاریهای شرق از اجانب است، از غرب است. از آمریکاست. الان تمام گرفتاریهای ما از آمریکاست. تمام گرفتاریهای مسلمین از آمریکاست. از این آمریکاییست که صهیونیسم را آن طور تقویت کرده و آن طور تقویت می کند و برادران ما را فوج فوج می کشند.
صحیفه نور، ج 10، ص 76
تعهد ما به بقا و امنیت اسراییل ریشه دار است. ما متحدانی بر اساس نوشته ای رسمی، نیستیم، بلکه چیزی قویتر ما را به هم پیوند داده است: تعهد اخلاقی.
فرصت را از دست ندهید، نیکسون. ریچارد، ص 216
در دو سال و نیم باقی مانده زمامداری نیکسون - فورد، ایالات متحده بیش از سه میلیارد دلار اسلحه به اسراییل داد. بر طبق قول ادوارد شیهان، این تسلیحات شامل واحدهای بمب خوشه ای، تانک،نفربر، توپخانه متحرک، کامیونهای حمل لوازم جنگی، هواپیماهای حمل و نقل، تفنگ، هلیکوپتر ضد تانک، موشکهای هدایت شونده الکترونیکی ضد رادار، فانتوم و اسکای هاوک می شد... این تعهد فوق العاده نسبت به دفاع از اسراییل، تنها کار کیسینجر نبود. تا اواسط دهه 1970 - 1350 دیگر کنگره ،خودش را در روابط خارجی وارد کرده بود...کنگره تصمیم گرفته بود تا در کنار اسراییل بایستد. بنابراین در 21 مه 1354 بیش از سه چهارم اعضای سنا، جمعاً نامه ای به پرزیدنت فورد نوشتند تا خواسته های اسراییل در مورد مرزهای قابل دفاع اسراییل را اجابت کند.
روند سلطه گری، تاریخ سیاست خارجی آمریکا، آمبروز. استفن، صص 377 و 378
امام خمینی : ملتهای برادر عرب و برادران لبنان و فلسطین، بدانند که هر چه بدبختی دارند از اسراییل و آمریکاست. هر چه گرفتاری دارند از اختلاف بین سران کشورهای اسلامی است. باید متحد شوند و با نیروی ایمان اسراییل - ریشه فساد منطقه - را از بن برکنند.
صحیفه نور، ج 11، ص 259
در حقیقت نیروهای سیاسی متعددی با آرام شدن تنش ها و حل و فصل با دوام مسایل، موافق نیستند. حتی بدون صحبت از شبه نظامیان مختلف لبنانی، که از کمک های اهدایی دولتهای درگیر در این جنگ داخلی، استفاده می کنند، نخست از محافل اسراییلی باید یاد کرد که نمی خواهند سرزمین های اشغالی کناره شرقی رود اردن و نوار غزه ها را رها کنند و بر تهدید خارجی برای توجیه سیاست خود و ادامه درخواست کمک از آمریکا، تکیه می کنند.
مسایل ژئوپلتیک اسلام. دریا. آفریقا، ایولاکست، ص 26
به رغم اتفاق نظر در سیاست ضد صهیونیستی، که مورد تایید کشورهای عربی است، این کشورها به نظر می رسند که هر چه کمتر قادر به اقدام و حتی در نظر گرفتن اقدامی مشترک، علیه کشور یهودی هستند. این مساله در سال 1982 زمانی که ارتش اسراییل به خاک لبنان حمله برد و در جریان هفته های محاصره بیروت، ملاحضه شده است و فقط هنگامی که فلسطینی ها شهر را تخلیه کردند، رهبران عرب (چه طرفدار و چه مخالف اسراییل) سرانجام تصمیم گرفتند که گرد هم آیند و این اقدام نظامی تازه اسراییل را، شدیداً مورد سرزنش قرار دهند.
مسایل ژئوپلتیک اسلام. دریا. آفریقا، ایولاکست، ص 63
سر انجام باید از نهضت های مختلف اسلام گرا یاد کرد که به عقیده آنها، مبارزه علیه اسراییل دلیل اصلی متقاعد ساختن مسلمین، به ضرورت مبارزه علیه غرب و علیه کشورهای عربی است که این غربیها به گونه تصنعی برای حفظ تسلط خود، ایجاد کرده اند.
مسایل ژئوپلتیک اسلام. دریا. آفریقا، ایولاکست، ص 26
امام خمینی : اسراییل این جرثومه فساد، همیشه پایگاه آمریکا بوده و هست. من در طول نزدیک به بیست سال، خطر اسراییل را گوشزد نموده ام.
صحیفه نور، ج 11، ص 266
در اواخر سال 1970 دو مرتبه فوران آتش فشانی آغاز شد. در آن هنگام دست و پای آمریکا در مورد شرکت مستقیم در قتل عام، براساس ماده قانونی کنگره آمریکا درباره حقوق بشر، بسته و محدود شده بود...در مرحله بعدی که نوک هرم حاکمیت کاتولیک، آن را آدم کشی نامید، هزاران نفر که عموماً سرخ پوست بودند، کشته شدند. از آنجا که ما خودمان نمی توانستیم، مستقیم در این جنایت شرکت کنیم از وسایل غیر مستقیم، از نئونازیهای آرژانتین و به خصوص از اسراییل استفاده کردیم؛ زیرا این کشورها برای این منظور، کاملاً دم دست بودند و واقعاً هم وظیفه شان را به موثرترین شکل انجام دادند. باید بگویم که نقش اسراییل در همه جای غرب، به گرمی ستوده شد. مثلاً اکونومیست چاپ لندن، درباره موفقیت اسراییل در کمک به انجام قتل عام، با نظر موافق اظهار نظر کرد و آن را در برابر شکست نسبی آمریکا در عملیات همان زمان در السالوادور، قرار داد. اما برای آن که فقط یک رقم آورده باشیم، باید بگویم که تخمین زده شده است که در آن دوره، حدوداً 100000 کودک، یکی از والدین خود را از دست داده اند.
آمریکا بزرگ و حقوق بشر، چامسکی. نوام، ص 35 و 36
امام خمینی : چه شخص مطلعی است که نداند ایران، دشمن سرسخت اسراییل بوده و هست و نداند که یکی از موارد اختلاف ما با شاه مخلوع، روابط دوستانه او با اسراییل بود.
صحیفه نور، ج 15، ص 124
در میان کشورهای خاورمیانه، ایران تنها کشوری بود که سیاست همکاری پنهانی با اسراییل را در پیش گرفته بود. در واقع روابط با اسراییل، مناسبات ایران با کلیه همسایگانش را تحت الشعاع قرار می داد.
آخرین سفر شاه، شوکراس، ویلیام، ص 91
در سالهای 50 آیت الله خمینی کوشید تا عفو فداییان اسلام را (که پیشگام جهاد اسلامی و حزب الله لبنان در سالهای 1980 بودند) و به علت قتل اعضای برجسته رژیم شاه، به اعدام محکوم شده بودند، کسب کند اما موفق نشد. او از روابط شاه با اسراییل اظهار تنفر کرد.
آخرین سفر شاه، شوکراس، ویلیام، ص 133
اسحاق رابین، نخست وزیر اسراییل اعلام کرد: پیروان آیت الله خمینی بعد از وی نیز، خواستار نابودی اسراییل هستند. او که طی مراسمی در حضور عزروایزمن، رئیس رژیم اسراییل سخن می گفت، افزود: تمام فلسطینی هایی که به مخالفت با اسراییل ادامه می دهند، از اسلام به شیوه ایران الهام می گیرند.
کیهان هوایی 8/4/1373
امام خمینی : کیست که نداند در طول انقلاب اسلامی و در شور تظاهرات میلیونی، ملت مسلمان ایران اسراییل را، در ردیف آمریکا دشمن خود، خواند و نفت را به روی او بست و خشم خود را نثار هر دو کرد.
صحیفه نور، ج 15، ص 124
ضدیت با امپریالیسم که در مرحله اول، روی ایالات متحده و سپس روی اسراییل و روسیه شوروی متمرکز گردیده است، از نکات مهم در طرز تفکر و نگرش خمینی است که موجب بخش اعظمی از شهرت و محبوبیت او، چه در گذشته و چه در حال حاضر، حتی در ورای مرزهای مومنین واقعی بوده است. بلافاصله پی از انقلاب، روابط با اسراییل قطع شد و به جای آن، روابط با سازمان آزادی بخش فلسطین تقویت گردید و روابط با آمریکا نیز عمدتاً به خاطر بحران طولانی گروگانها، رو به زوال گذاشته و در خلال سال 1980 میلادی در یک سطح بسیار نازل ادامه پیدا کرد...همانگونه که قبلاً توجه دادیم، خمینی همواره خود را با نیازهای طبقات محروم و یا مستضعف همواره نشان داده و قدمهایی نیز در جهت این همراهی برمی دارد که بر محبوبیت او می افزاید. (در این تجزیه و تحلیل، ما موارد زیر را به دلیل آنکه مکرر توسط دیگران مورد عنایت و بحث کافی قرار گرفته بحث نمی کنیم: جاذبه روحانی شخصی او، زیرکی سیاسی او در رسیدن به آنچه مورد نظرش می باشد و احترام عمیق مذهبی که بسیاری از پیروانش برای او قائلند) به هر صورت باید توجه داشت، او به عنوان کسی که به چیزهایی که مردم نمی خواستند قویاً نه گفت، بسیار موفق بوده است: به شاه، به نفوذ و یا کنترل آمریکا، به انکار کلی فرهنگ ایرانی - اسلامی مملکت به نفع هوس ها و سرگرمی های غربی، به اختلاف رو به رشد سطح درآمد جامعه و مصرف بی رویه واضح طبقه نخبه غربزده، به فساد اخلاق مورد نمایش و جولان و غیره.
ریشه های انقلاب ایران، کدی. نیکی آر. صص 392 و 393
امام خمینی : چه کسی که نداند ما بیشتر از بیست سال است که در خطابه ها و اعلامیه ها، اسراییل را هم ردیف آمریکا در ستمگری و دنباله رو او در تجاوز و غارتگری محکوم کرده ایم.
صحیفه نور، ج 15، ص 124
این تمایل که آیت الله را یک رهبر قابل قبول و حتی آزادمنش، بشناسانند آن قدر قوی بود که وقتی سه روزنامه آمریکایی گزارشهای مفصلی راجع به نوشته های آیت الله خمینی چاپ کردند، وزارت امور خارجه، نارضایتی زیادی از خود نشان داد. این مقالات که حاوی برگزیده هایی از دو کتاب آیت الله بودند، آشکار می ساختند، او فردی شدیداً ضد غرب، ضد آمریکا، ضد صهیونیست و ضد یهود می باشد که غیر محتمل است، آمریکاییها او را به جای شاه بپذیرند.
کارتر و سقوط شاه، لدین. مایکل، لوئیس. ویلیام، ص 53
روابط پنهانی ولی مستحکم شاه با اسراییل، قبل از روی کار آمدن رژیم اسلامی، به شدت از جانب آیت الله خمینی محکوم می شد.
آخرین سفر شاه، شوکراس. ویلیام، ص 541
آیت الله خمینی در ژوئن 1963 شاه را شدیدتر از هر وقت به عنوان صهیونیست محکوم کرد و بازداشت شد. این عمل موجب شورش های گسترده ای گردید که دولت، در کمال بیرحمی سرکوب کرد.
آخرین سفر شاه، شوکراس. ویلیام، ص 133
روزنامه پرتیراژ کوریره دلاسرا، چاپ ایتالیا، هفته گذشته در گزارشی با عنوان اسراییل را نفرین می کنیم به خبر ورود خاخام تی تل باو به تل آویو، پرداخته است. این خاخام ضد صهیونیسم، در بدو ورود به تل آویو، دلیل قتل عام یهودیان در جنگ جهانی دوم را، عملکرد جنایت بار صهیونیستهای کافر و لاییک می داند که با طرح تأسیس دولت یهودی در سرزمین مقدس، مبارزه را دین خدا را آغاز کردند. وی در ادامه اذعان می دارد: جای تعجب نیست که بعد هم خداوند انتقام گرفت و از نازی ها برای تنبیه یهودیان کمک گرفت.
کیهان هوایی 23/2/1371