آمریکا شیطان بزرگ

فاطمه رجبی‏

دول منطقه

امام خمینی : روز قدس، روزیست که ما خواهیم فهمید چه اشخاص و چه رژیمهایی با توطئه گرهای بین المللی موافقت دارند و با اسلام مخالفت. آنهایی که شرکت ندارند، مخالف با اسلام هستند و موافق با اسراییل و آنهایی که شرکت کردند متعهد هستند و موافق با اسلام و مخالف با دشمنان، که در راس آنها آمریکا و اسراییل است.
صحیفه نور، ج 8، ص 233
امام در تهران، در قلمرو و عقاید اسلامی، با آنها نبرد می کند و آنان را می کوبد. از تهران، خمینی به مسلمانان معتقد، یادآوری می کند که روز 17 اوت 1979 را روز بیت المقدس بنامند. رهبران بحرین، بخصوص عربستان سعودی، در عین حال که چند تن از سران آنها را بازداشت کردند، اما به ناچار مانع کار آنها نمی شوند. آیا چگونه می توان در نبرد مقدس جهاد، برای نجات قدس که سومین مکان مقدس مسلمانان است و برای حفظ بیت المقدس که به وسیله صهیونیستها که دشمن اسلامند، اشغال شده است، شرکت نکرد؟(97)
توفان خلیج، دلاژ. الیویه، کریزبک. ژرار، ص 101
امام خمینی : ما توقع نداریم از امثال سادات و صدام که سر سپرده کشورهای قدرتمند هستند و سر سپرده آمریکا هستند و در مملکت اسلامی پایگاه برای کفار و برای ستمگران و برای آمریکا می سازند و اجازه می دهند که بسازند. ما از آن ها توقع نداریم. برای این که آنها به اسلام اعتقادی ندارند. آنها نوکرند. نوکر آمریکا و هر چه اوامر کند، عمل می کنند.
صحیفه نور، ج 15، ص 108
در یادداشتهای روزانه، اختلاف عظیم میان گفتگوهای بگین و کارتر را با گفتگوهای کارتر و سادات بیان کردم. مباحثات کارتر و سادات، با سخنان و تعبیراتی از این دست، قطع می شد: منافع شما را آن چنان حفظ خواهم کرد که گویی منافع خودم را. شما برادر من هستید و یا این که سادات به کارتر می گفت: مردم من شما را تجلیل می کنند. همیشه باید از دوستی و از برادری با شما افتخار کنم. شما تحسین برانگیزترین سیاستمدار ایالات متحده آمریکا هستید. سادات همچنین به کارتر می گفت: من و مردم از شما ممنون هستیم.
سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه، برژینسکی. زبیگینو، ص 147
روزنامه واشنگتن پست در گزارشی تحلیلی در شماره امروز خود، در مقاله ای تحت عنوان صدام غیر مذهبی، زمانی فایده زهد و تقوای اسلامی را کشف می کند به تشریح گرایش اخیر صدام حسین به مذهب پرداخته، به نقل از تحلیل گران عراقی و عرب می نویسد: خود را شیفته دین و عبادت معرفی کردن، شگرد تازه صدام حسین است که می کوشد با جلوه گر ساختن خود به عنوان مسلمانی مومن و معتقد، حمایت مردم عراق و جهان عرب را جلب کند. نقاب دین بر چهره نهادن، یکی از تاکتیکهای صدام حسین، برای رقابتهای تبلیغاتی با دشمنان عربش در بحران خلیج فارس است.
ما اعتراف می کنیم، محسن صفری، ص 222
امام خمینی : اگر دولت حجاز از این فریضه عبادی - سیاسی که هر سال در مواقف کریمه شریفین و با حضور میلیونی مسلمانان، تشکیل می شود، استفاده سیاسی - اسلامی می نمود، احتیاج به آمریکا، هواپیماهای آواکس آن و سایر ابرقدرتها نداشت و مشکلات مسلمانان حل می شد. می دانیم که آمریکا این هواپیماها را از آن جهت در اختیار عربستان قرار داده است تا به نفع خود و اسراییل، از آنها استفاده نماید.
صحیفه نور، ج 15، ص 186
مسئولین آمریکایی چندین بار اعلام کرده اند که هواپیماهای جاسوسی - الکترونیکی آواکس - که سعودیها خریداری کرده اند، به نفع نیروهای آمریکا به کار گرفته خواهد شد و در واقع این هواپیماها، تنها برای مراقبت از نقل و انتقال نیروهای شوروی مفید هستند و اطلاعات به دست آمده نیز، تنها برای نیرویی به حجم نیروهای آمریکایی قابل استفاده است. چرا که ما برای کنترل اقدامات نیروهای اسراییلی که مستقیماً در معرض دید ما قرار دارند، نیازی به این وسایل نداریم.
میلیتاریسم آمریکا، بنیادبردگی معاصر، برزی. عفیف، ص 116
طرفداران خمینی، سنت اسلام را یادآوری می کنند که اندیشه جدایی سیاست را از دین، رد می کند. از طرفی آنان از اعلام ارتباط ریاض با واشنگتن و حضور هواپیما رادارهای آواکس در حوزه پادشاهی سعودیها، خودداری نمی کنند. از نظر ایرانیان، اشتغال به مسایل سیاسی در جریان حج خانه خدا، حق جاوید الهی است. با این همه، سعودیها هر گونه فعالیت سیاسی را هنگام حج ممنوع کرده اند.
توفان خلیج، دلاژ. الیویه، کریزبک. ژرار، ص 102
امام خمینی : از آنجا که منطقه در شرف یک نهضت اسلامی عمومی است آمریکا دست به طرح قضایایی زده است تا بتواند دست مردم بی پناه منطقه را، از سرنوشتشان کوتاه کند و متاسفانه بعضی از دولتها هم به آنها کمک می کنند. طرح سادات و فهد یکی از آنها است.
صحیفه نور، ج 15، ص 209
شایع است حتی در موقع امضای قرارداد کمپ دیوید از سوی سادات با آمریکا و اسراییل، دولت عربستان به مصر مساعدت مالی کرده است. موضوعی که عربستان باید در آن تامل کند، ناپایداری نفوذش در ممالک عربی است، مثلاً کشور کوچکی نظیر سوریه، به پیشنهاد کمک مالی سعودیها و خرید نفت ارزان، مشروط به پیروی از سیاست عمو سام، همیشه پاسخ منفی داده است. اعمال نفوذ آمریکا از طریق عربستان سعودی، برای پیوستن ممالک عربی به پیمان کمپ دیوید تاکنون چندان موثر نیفتاده است.
توفان خلیج، دلاژ. الیویه، کریزبک، ژرار، ص 269
از پائیز 1981 که سنای آمریکا با طرح ریگان موافقت کرد، روزهای خوش عشق بازی واشنگتن - ریاض، دوباره آغاز گردید. سنا به ناگهان ریگان را برانگیخت تا طرح آشتی فهد با اسراییل را مورد تمجید قرار دهد. مقامات آمریکایی پس از تقریباً سه ماه مطالعه، بدین نتیجه رسیدند که طرح 8 ماده ای شاهزاده فهد، واقع بینانه است و آن را مورد مطالعه قرار دادند. در این مدت سادات از سوی مسلمانان افراطی، ترور شده بود، او نزدیک ترین رهبر یک کشور عربی به واشنگتن بود و نبودش در عرصه سیاست خاورمیانه، آمریکاییها را پریشان ساخت و ناگزیر بر آن شدند در استراتژی منطقه، مهمترین نقش را به عربستان واگذارند. ضمناً رئیس جمهور ریگان برای آشتی اعراب و اسراییل نیز طرح ویژه ای تدارک دید.
توفان خلیج، دلاژ.الیویه، کریزبک. ژرار، ص 217
امام خمینی : آمریکا و سرسپردگانش باید به خود آیند و از توطئه ها دست بردارند که ایران دیگر جای تاخت و تاز آنان نیست و امید آن است که دولتهای پیرو آمریکا که خزاین گران و سرمایه های ملتها را با روی گشاده در پای آمریکا نثار می کنند و در راه تقریب به چپاولگر، با اسلام و جمهوری اسلامی به جنگ تسلیحاتی و تبلیغاتی، برمی خیزند؛ از خواب گران بیدار شده و با ملتهای خود هم صدا شوند و از زیر ننگ وابستگی خارج شوند.
صحیفه نور، ج 16، ص 44
دستاورد سفر ژنرال جونز، امضای قراردادی با عمان بود. در این قرارداد، عمان تعهد می کند که در قبال تحویل سلاح از آمریکا، تسهیلاتی در بنادر خود برای نیروی دریایی این کشور، قائل شود...علاوه بر بحرین و عربستان سعودی که پایگاههایی در اختیار آمریکا قرار داده اند، عمان نیز به منظور دفاع از تنگه هرمز و مقاومت در برابر جمهوری اسلامی ایران، دو فرودگاه نظامی که مجهز به سلاح دفاعی اتمی است، به ارتش آمریکا واگذار کرده است.
توفان خلیج، دلاژ.الیویه، کریزبک، ژرار، ص 193
یادمان باشد که عراق را این کشورهای مثل شوروی، آمریکا و دنیای عرب، همین شیخ های خلیج، عمده کردند، بزرگ کردند در رابطه با جنگ ایران.
ما اعتراف می کنیم، صفری. محسن، چ 132
بعضی از خارجیان، توصیه های دوستان سنی خود، یا کنسولگری کشور خود را می پذیرند. در عاشورای 1979 همه شهروندان آمریکایی مقیم بحرین بلیط هواپیما را در جیب داشتند، تا هنگام آشوب در آن کشور، هر چه زودتر آن دیار را ترک کنند.
توفان خلیج، دلاژ. الیویه، کریزبک. ژرار، ص 96
همانطور که حسن رازی، رهبر شیعیان بحرین اعتراف می کند، حادثه 12 دسامبر 1983 به نام اسلام، از سوی ناخشنودان آن سرزمین، در موقع مناسبی اتفاق می افتد. دو ماه قبل از این حادثه، جهاد اسلامی، سازمان اسرارآمیزی که از ایران دستور می گیرد - بی شک از نظر نیروی معنوی - مراکز نظامی فرانسه و آمریکا را که وابسته به سپاه چند ملیتی سازمان ملل متحد بودند، در سپیده دم 23 اکتبر 1983 با خاک یکسان می کند. دو کامیون پر از مواد منفجره، هم زمان به مرکز تفنگداران دریایی آمریکا و پست فرماندهی فرانسه، وارد می شود و هر دو ساختمان را درهم می کوبد. بیلان این دو انفجار، مرگ 241 تفنگدار آمریکایی و 58 فرانسوی بود. یک سال پیش از این حادثه (25 ژوئن 1981) در امارات متحده عربی 5 بمب منفجر می شود و ساختمانهای وزارت دادگستری را نابود می کند(98).
توفان خلیج، دلاژ. الیویه، کریزبک. ژرار، ص 140
امام خمینی : این دولتهای وابسته، مگر ندیدند که کاخ سفید، با کمال بی اعتنایی اعلام کرد که به خاطر آنان و نفت آنان، از منافع اسراییل نمی گذرد؟ و مگر متوجه نشدند که آمریکا با اعمال وتو و تهدید سازمانها، بی اعتنایی خود را به آنان ثابت نمود.
صحیفه نور، ج 16، ص 44
عربستان سعودی باید بداند که هرگز از طرف آمریکا با یک کشور یهود، در یک پایه و در یک سطح مساوی تلقی نخواهد شد.
توفان خلیج، دلاژ. الیویه، کریزبک. ژرار، ص 7
آمریکا باید پیمان دو جانبه ای با اسراییل امضا کند که به موجب آن، هر حمله با سلاحهای متعارف به اسراییل، همانند حمله به آمریکا تلقی شود.
فرصت را از دست ندهید، نیکسون. ریچارد، ص 222
آمریکاییان به خاطر جلب اطمینان اسراییل، از برانگیختن خشم عربستان پروایی نداشتند. مسئولان سعودی هم با هر گونه سازشی مخالف بودند.
توفان خلیج، دلاژ. الیویه، کریزبک. ژرار، ص 214
امام خمینی : شما را فریبکاریهای آمریکا و رجزخوانی های حسنی و حسن و حسین و قابوس، که حقاً احتیاج به قیم دارند و سفیهانه جوانان کشورهای خود و اسلحه و مهمات ارتش خویش را که باید در راه نجات از چنگال اسراییل به کار برند، گول نزند. با یک کشور اسلامی که شاه معدوم را با آن قدرت شیطانی و حمایت شیطان های بزرگ و کوچک و صدام جنایتکارتر از شاه معدوم را، به جهنم فرستاده، به ستیز با شما برنیانگیزد.
صحیفه نور، ج 16، ص 158
ما باید با استفاده از نفوذ پشت پرده خود، کاری کنیم که میان مصر و سایر کشورهای اسلامی، سازمانهای چند جانبه ای برای دفاع از کشورهای ضعیف خلیج فارس به وجود آید.
فرصت را از دست ندهید، نیکسون. ریچارد، ص 265
باید ایالات متحده کوشش کند که نسخه پیمان کمپ دیوید را زنده کند و خود مختاری فلسطینی ها، به صورت وابسته به اردن، در یک دوره انتقالی چند مرحله ای، تحقق یابد. هر چند برای این منظور باید ملک حسین را وادار کرد که حرف خود را در سال 1981 که ادعای حاکمیت اردن برکرانه غربی را انکار می کرد، پس بگیرد، اما از این گونه انعطافها در دیپلماسی خاورمیانه، فراوان دیده شده است.
فرصت را از دست ندهید، نیکسون. چ، ص 277
قابوس، مانند یک قاطر لجباز است و بی آنکه از انتقادهای بی شمار ناراحت شود، با واشنگتن که همه پایگاه های مهم عمان را در اختیار دارد، بهترین رابطه را حفظ کرده است.
توفان خلیج، دلاژ. الیویه، کریزبک. ژرار، ص 113
ملک حسین، شاه اردن در آغاز 1982 راه افراط پیمود و فوراً هزار سرباز به یاری عراق گسیل داشت...مصر که به تازگی به صحنه اتحادیه عرب بازگشته بود، همچون مراکش، تونس و سودان افراد داوطلبی را با شرایط ویژه ای به جبهه جنگ ایران و عراق به جانبداری از عراق فرستاد.
توفان خلیج، دلاژ. الیویه، کریزبک. ژرار، ص 236
امام خمینی : مسلمانان باید بدانند نقشه آمریکا که به دست اسراییل خبیث در جریان است، به بیروت و لبنان خلاصه نمی شود، که اسلام در همه جا و در کشورهای اسلامی خصوصاً منطقه خلیج فارس و حجاز، مرکز وحی الهی، هدف اول آن است که حکام منطقه، گوش و چشم بسته در فرمان آمریکا و از آن دردناکتر، اسراییل باشند و ننگ هر تحقیر و نوکری را بپذیرند.
صحیفه نور، ج 17، ص 29
یکی از بزرگترین رویارویی های سیاست خارجی آمریکا در قرن بیست و یکم، جهان اسلام می باشد. با افول جنگ سرد، رقابیهای دیرینه ای که مدت 45 سال خفته بود، اینک رو به بیداری گذاشته است. در منطقه ای که تقریباً هر کشور همسایه در بهترین حالت رقیب و در بدترین حالت دشمن محسوب می شود، بی ثباتی بالقوه ای ما را تهدید می کند. در هر صحنه اصلی - درگیری خلیج فارس و درگیری اعراب و اسراییل - نیاز به اقدام آمریکا وجود دارد.
فرصت را از دست ندهید، نیکسون. ریچارد، ص 207
در هر پیمان صلحی که با میانجی گری آمریکا به دست آید، باید چهار هدف مورد توجه باشد:
1- شناسایی کامل سیاسی اسراییل از سوی همسایگانش
2- امنیت مرزی اسراییل
3- بازگرداندن زمین های تصرف شده اعراب در سال 1967
4- خود مختاری فلسطینی ها(99).
فرصت را از دست ندهید، نیکسون. ریچارد، ص 221
امام خمینی : کلام آخر با دولتهای منطقه است، که همچون صدام بدبخت آلت دست آمریکا شده اند و برای رضای آمریکا و اسراییل، و برای حفظ منافع آنها، به ویژه آمریکا می خواهد خود را به خذلان اخروی و هلاکت و ننگ دنیوی دچار کند.
صحیفه نور، ج 17، ص 228
پس از درگیری جنگ خلیج (فارس)، کلیه مراکز حساس و پشت بام هتلهای کویت، به توپهای ضدهوایی مجهز گردید. در اطراف فرودگاه پروازهای بحرین، 7 توپ ضدهوایی کار گذاشته شد. این تدابیر مقدماتی و نه چندان موثر، روشنگر ضعف شیخ نشینها و در عین حال نگرانی آنان از آینده است. در اکتبر همان سال، آمریکا 4 هواپیمای آواکس به عربستان فروخت. از میان دولتهای خلیج، کویت نخستین کشوری بود که در تاریخ 2 نوامبر 1981 رسماً اطلاع داد که دو نوبت به عراق یاری رسانده است. در آوریل 1981، دو میلیارد دلار و نوامبر همان سال 7 میلیارد دلار...به زودی امارت متحده و عربستان سعودی هم، دست یاری به سوی عراق دراز کردند... کویت، امارت متحده و عربستان مبلغ 30 میلیارد دلار به حساب عراق پرداخته بودند.
توفان خلیج، دلاژ. الیویه، کریزبک. ژرار، صص 244 و 246
در 16 ژوئیه 1979 صدام، به جای حسن البکر، رئیس جمهور سالخورده عراق، نشست... صدام رهبر بی چون و چرای عراق بود... صدام می دید که در ایران پس از انقلاب، بی نظمی و هرج و مرج حکم فرماست... صدام خود را برای انتقام جویی آماده می کرد. به خاطر اشتباهی که از ایران سر زده بود، موقعیت سیاسی او بهتر شده بود. گروگان گیری 52 آمریکایی در سفارت آمریکا در تهران، پی آمدهای نامطلوبی به دنبال داشت.
توفان خلیج، دلاژ. الیویه، کریزبک. ژرار، ص 229
امام خمینی : چه خوبست که بعضی سران سر سپرده کشورهای اسلامی، به اربابان و خدایان زر و زور و تزویر خود، این نکته را جدی گوشزد کنند که این قدر از منافع خود در خلیج فارس، سخن نگویند. برای این که همین مساله موجب حساسیت شدید مردم منطقه است که آمریکا و فرانسه و انگلیس چه منافعی در آبهای خلیج فارس دارند که تا پای دخالت نظامی و جنگ هم می خواهند آن را حفظ کنند؟
صحیفه نور، ج 20، ص 121
ژنرال کیلی، فرمانده نیروهای واکنش سریع درباره نفت می گوید: بر نیروهای مسلح این کشور - آمریکا - است که برای حفظ منافع نسلهای آینده آمریکا، در مناطق نفتی خاورمیانه و سواحل خلیج فارس حضور فعال داشته و بر آنها تسلط داشته باشد.
میلیتاریسم آمریکا، بنیاد بردگی معاصر، برزی. عفیف، ص 60
آمریکاییها وجود پایگاههای نظامی خود را در خلیج (فارس)، هرگز انکار نمی کنند و هدف ایشان تصرف چاههای نفت خلیج است که در صورت تهدید، منجر به بحران شدید در منطقه می گردد. کوتاه سخن آن که علاوه بر آمریکا، ناوهای جنگی انگلیس و فرانسه هم در خلیج با آسودگی، همان گونه که در پایگاههای اصلی خود بوده اند، استقرار یافته اند.
توفان خلیج، دلاژ. الیویه، کریزبک. ژرار، ص 193
امام خمینی : اکنون نیز که بازیگران حرفه ای با ترفندهای مختلف می خواهند سلطه غارتگرانه سالهای طولانی را حفظ کنند و از وحدت مسلمین و از اسلام بزرگ سیلی خورده اند و سخت آشفته هستند، عمال معلوم الحال خود را، راه انداخته اند تا نگذارند اسلام به پیروزی برسد. همچون حسن مراکشی که با ملاقات و دست دوستی دادن به پرز به اسلام و ملتهای مسلمان، به ویژه عرب و فلسطین، خیانت فاحش و نابخشودنی نموده و بر ملت و دولتهای اسلامی عربیست که با برخورد قاطع، دست این خیانتکار را قطع کنند و چون حسین اردنی این دلال دوره گرد خیانتکار که تا دولتهای منطقه را به دام شیطان بزرگ نیندازد، از پای نخواهد نشست.
صحیفه نور، ج 20، ص 24
شاه حسن که یکی از روشنترین حاکمان جهان اسلام است، سیاستهای مترقیانه ای را در مراکش پایه گذاری کرده و در زمینه مسایل استراتژیکی با آمریکا همکاری نزدیک داشته است.
فرصت را از دست ندهید، نیکسون. ریچارد، ص 206
بنابراین وقت آن فرا رسیده است که بازی را آرام کرد و اجازه نداد که پیشنهادهای جدید حسین اردن که مورد قبول عرفات و حمایت مصر است، به ناکامی کشیده شوند. توفیق چنین مذاکراتی، تا حدود زیادی از یک سو به ایالات متحده بستگی دارد که نفوذ خود را بر اسراییل به کار گیرد و از سوی دیگر به اتحاد جماهیر شوروی که جلو اقدامات سوریه را به ویژه در قبال ساف بگیرد.
مسایل ژئوپلتیک اسلام. دریا. آفریقا، آیولاکست، ص 113
امام خمینی : چه بهتر که آمریکا و ریگان از مسیر سیاست مین گذاری شده خلیج فارس که کوس رسوایی آنان را در جهان به صدا در آورده است مجدداً عبور نکند و بر مرکب غرور و جهلی که تا به حال دهها بار صاحب خود را بر زمین کوبیده است، سوار نشود و لااقل شبح قدرت نمایی خود را پیش نوکرانی مثل کویت حفظ کند و بیش از این آنان را از شکست و خفت خود، شرمسار و سرافکنده نسازد.
صحیفه نور، ج 20، ص 121
ایالات متحده باید به تعهد خود در اسکورت تانکرهای نفتی کویت (اگر انتظار دارد به وسیله ایران و روسیه دیگر کشورهای خلیج فارس جدی گرفته شود) جامه عمل بپوشاند. لغو تعهد ایالات متحده، ضمن تشویق روحیه تهاجمی ایرانیان، آنان را قادر خواهد کرد که به عنوان قدرت برتر منطقه ای، هر چه سریعتر جنگ را علیه رژیم عراق به نفع خود به پایان برند. چنین پیروزی، حیات رژیمهای خلیج فارس را به مخاطره خواهد انداخت و ایالات متحده را با مشکلات بیشتری در محاصره و جلوگیری از تهدیدات زمینی ایرانیان علیه کویت و عربستان سعودی، مواجه خواهد کرد.
استراتژی شولتز، کودتای لوژه، ص 77
امام خمینی : فریاد برائت ما، فریاد برائت مردم لبنان و فلسطین و همه ملتها و کشورهای دیگریست که ابر قدرتهای شرق و غرب، خصوصاً آمریکا و اسراییل، به آنان چشم دوخته اند و سرمایه آن را به غارت برده اند و نوکران و سر سپردگان خود را به آنان تحمیل نموده اند و از فواصل هزاران کیلومتر راه، به سرزمینهای آنان چنگ انداخته اند و مرزهای آبی و خاکی کشورشان را اشغال کرده اند.
صحیفه نور، ج 20، ص 121
در کشورهای مغرب، این تحول شوم، البته دارای پیامدهای وخیمی خواهد بود و سران نهضت های اسلام گرا به این ترتیب، دلیل مشروعیت مبارزه خود را علیه غرب، به دست خواهند آورد، ممکن است از این طریق، بخش عظیمی از افکار عمومی اعراب را بسیج کرده و دست به یک سلسله عملیات تروریستی و یا حتی به کمک جنگ افزارهای مدرن که فلان یا بهمان کشور در اختیار می گذارد، به جنگی مقدس علیه فرانسه دست بزنند.
مسایل ژئوپلتیک اسلام. دریا. آفریقا، ایولاکست، صص 27 و 28
آمریکاییها وجود پایگاههای نظامی خود را در خلیج (فارس)، انکار نمی کنند و هدف ایشان تصرف چاههای نفت خلیج (فارس) است که در صورت تهدید، منجر به بحران شدید در منطقه می گردد.
توفان خلیج، دلاژ. الیویه، کریزبک. ژرار، ص 191
سلطه آمریکا بر روی شیرهای نفت عربستان، ممکن است چندان قوی نباشد، ولی ایالات متحده مطمئناً آنها را در کنترل خویش در خواهد آورد.
تصویر آینده خاورمیانه. آکنیز. جیمزآی. اطلاعات 24/9/70
امکان فراوانی هست که نهضتهای اسلام گرا با استفاده از فلان یا بهمان حادثه، به هدف خود نایل آیند...اگر موج اسلام گرایی در کشورهای مغرب پیروز شود، ممکن است به دلیل اتحاد، هویت فرهنگی آنها به کشورهای همسایه سرایت کند.
مسایل ژئوپلتیک اسلام. دریا. آفریقا، ایولاکست، صص 27 و 28
امام خمینی : من به سران کشورهای خلیج فارس سفارش می کنم که به خاطر یک عنصر ورشکسته سیاسی، نظامی و اقتصادی بیش از این خود و مردم کشورتان را تحقیر نکنید و با توسل به دامن آمریکا، ضعف و ناتوانی خود را برملا نسازید.
صحیفه نور، ج 20، ص 120
جرج کمپ بل، فرستاده ویژه روزنامه یونینگ استاندارد چاپ لندن می گوید: داشتن اینگونه ارتباط با صدام، از آن جهت برای واشینگتن مفید است که صدام حسین، رهبری شکست خورده و ژنرال مضحکی است که بر ارتش خیالی فرمان می راند و بلوف زنی است که چیزی در چنته ندارد.
صدام حسین تکیه گاه منافع آمریکا در عراق، اطلاعات 16/7/70
اگر همسایگان عراق و فروشندگان اسلحه به این کشور در گذشته، به گونه ای دیگر عمل می کردند، امروز احتمالاً کویت مورد تهاجم عراق قرار نمی گرفت.
ما اعتراف می کنیم، محسن صفری، ص 57
اقدامات رهبر عراق، نشانگر ناسپاسی نسبت به حمایتهای نظامی عربستان از او، در طول جنگ هشت ساله اش علیه ایران است. اگر عراق می گوید افراد خود را فدا کرده است، ما نیز با پول، سلاحهای پیشرفته و همکاری بین المللی، در ایران فداکاری سهیم بوده ایم.
ما اعتراف می کنیم، محسن صفری، ص 62
کویت، امارات عربی متحده، مصر، اردن و عربستان سعودی از جمله کشورهای عربی بودند که در دوران هشت سال جنگ ایران و عراق جانب عراق را گرفتند و به شدت از این کشور حمایت کردند.
ما اعتراف می کنیم، محسن صفری، ص 125
دعوت سعودیها از ایالات متحده، خارق العاده بود. کشورهایی که مدتها با امپریالیسم و صهیونیسم مخالفت ورزیده بودند، برای دفاع از خود در مقابل یک کشور عربی دیگر، به سمت قدرت نظامی اصلی غرب روی آوردند.
تصویر آینده خاورمیانه. آکینز. جیمزآی. اطلاعات 24/9/70
امام خمینی : اینکه دولت آمریکا در این وقت از زمان می گوید، ما دوستانی داریم در منطقه و منافعی داریم، باید دید که او چه می گوید؟ دوستان آنها کی هستند و منافع آنها در این منطقه چی هست؟... آمریکا چه منافعی می تواند داشته باشد، جز منابع زرخیز شما و چه دوستانی می تواند اینجا داشته باشد، جز آنهایی که به عنوان دوستی، خدمتگزار هستند؟
صحیفه نور، ج 20، ص 116
الکساندر کراسنوف، سردبیر بخش خاورمیانه و خاور دور و آفریقای شوروی، در خبرگزاری نووستی می گوید: آنچه از نیروی مسلح آمریکا در منطقه خلیج (فارس)، سازماندهی می شوند، در هیچ یک از ادوار صلح سابقه نداشته است، امروزه بیش از 6 ناو جنگی از سوی آمریکا و هم پیمانان این کشور، به منطقه گسیل شده اند. این گونه تجمع نیروهای جنگی، فی نفسه متضمن خطری جدی نسبت به پیچیده تر شدن اوضاع، در این منطقه است که بدون آنها نیز انفجارآمیز است. ولی به نظر ما این تنها یک مرحله از مراحل تحقق یافتنی در برنامه های استراتژیک آمریکا، در خاورمیانه است. هدف از این برنامه ها کاملاً روشن بوده و مسلماً تحقق بخشیدن به تسلط ایالات متحده، بر منافع نفتی منطقه با تمامی وسایل است.
میلیتاریسم آمریکا، بنیاد بردگی معاصر، برزی. عفیف، ص 236

آمریکا دشمن بشریت

جنایات آمریکا در جهان

امام خمینی : این آمریکایی که اینقدر درباره حقوق بشر می گوید، در آمریکای لاتین چه بساطی بر سر مردم در می آورد.
صحیفه نور، ج 2، ص 24
یک استاد علوم مذهبی دانشگاه کارولینای شمالی آمریکا می گوید: انجیل تصریح دارد که آمریکا، قدرت شیطانی است. به نوشته روزنامه واشنگتن تایمز، وی در این رابطه گفته است: بخش 17 فصل یوحنا از انجیل، دولتی را در آخر زمان توصیف می کند که چون شیطان بزرگ، در حالی که فساد و بی حرمتی به مقدسات بر پیشانی آن حک شده است، بر تمام ملتهای جهان حکومت خواهد کرد و اگر چه خون بی گناهان از پنجه های آن می ریزد، دیگر کشورها، آن را ستایش می کنند.
کیهان هوایی 20/2/74
در یک عمل، بررسی مختصر در سوابق تاریخی، تصویر دیگری را پدید می آورد. یعنی آن که آمریکا غالباً با لئامتی خبیثانه و گاه با خشونت، با اینگونه عناصر حقوق بشر و دمکراسی و ارتقای سطح زندگی، مخالفت ورزیده است. این موضوع به ویژه در آمریکای لاتین، مصداقی جدی پیدا می کند و برای آن نیز دلایل کافی وجود دارد. در حقیقت متعهد بودن به این سجایا با اقدامات خشونت آمیز، برای حفظ برتری نابرابر آمریکا بر دیگران و تضمین کنترل ما بر 50 درصد منابع ثروت جهان و استثمار دنیا به وسیله ما - آمریکاییها - رابطه معکوس دارد.
آمریکای بزرگ و حقوق بشر، چامسکی. نوام، ص 12
امام خمینی : این آمریکایی که اعلامیه حقوق بشر را به اصطلاح امضا کرده است، شما ببینید چه جنایاتی بر این بشر واقع کرده است؟ در همین چند سالی که ما یادمان هست و یک قدر زیادتر را من و یک قدر کمتر را بر حسب جوانی که دارید، شما مشاهده کردید، چه گرفتاری هایی از برای بشر هست و به دست آمریکا. که یکی از اشخاصی است، یکی از دولتهایی هست که قضیه حقوق بشر را امضا کرده اند.
صحیفه نور، ج 2، ص 23
حقوق بشر را در نظر بگیرید، اما این موضوع عملاً یک مساله تجربی و غیر عملی است. شما می توانید روی این که سیاست خارجی آمریکا، تا چه حد به حقوق بشر ارتباط دارد، مطالعه و تحقیق کنید. در واقع این نکته در مورد حقوق بشر در آمریکای لاتین و جاهای دیگر مورد تحقیق هم قرار گرفته است. لارس شولتز، متخصص برجسته آمریکایی در حقوق بشر در آمریکای لاتین، تحقیقی دارد که در شماره ژانویه 1981 سیاستهای تطبیقی، منتشر شده است. در این تحقیق، وی دقیقاً همین مساله را مورد مداقه و بررسی قرار داده است. او سوال کرده که چگونه جو حقوق بشر در یک کشور با برنامه کمکهای آمریکا، ارتباط دارد. او مبحث بسیار محدودی از حقوق بشر را که خودش حقوق ضد شکنجه نامیده، برای این تحقیق انتخاب کرده است. منظور از حقوق ضد شکنجه، حق آزاد بودن از شکنجه به وسیله دولت و غیره و غیره، بوده است. او متوجه شده بود که بین حقوق بشر و سیاست خارجی آمریکا رابطه ای وجود دارد، یعنی هر چه جو حقوق بشر تیره تر و بدتر باشد، کمکهای آمریکا به همان نسبت افزایش می یابد. این رابطه معکوس، فوق العاده قوی بوده است. میان کمکهای آمریکا و احتیاج گیرندگان آن هیچگونه تناسبی وجود نداشته و کمکهای نظامی را در بر می گرفته است. همان کمکهایی که در تمام دوران حکومت کارتر داده می شده است.
آمریکای بزرگ و حقوق بشر، چامسکی. نوام، صص 43 و 44
امام خمینی : در طی اعلامیه ها و بیانیه های 15 سال اخیر خود، چندین بار موضع و موقع خویش را در قبال آمریکا و و قدرتهای دیگر، بیان کرده ام که از ثروتهای ممالک فقیر بهره برداری می کنند و عمال خود را در این ممالک تحمیل می نمایند، و قهر و خشونتی را که بر مردم جهان سوم تحمیل می شود، تایید می نمایند.
صحیفه نور، ج 2، ص 49
در جهان کنونی ما، یکی از افتخارات بزرگ رژیمهای دست نشانده، موفقیت آنها در راه جلب سرمایه های خارجی است. مدیران شرکتهای عظیم بین المللی نیز، با غرور و افتخار، همیشه از سرمایه گزاری خود در کشورهای در حال توسعه سخن می رانند و آن را نشانه ای از بشر دوستی، انفاق و ایثار شرکتهای خود، قلمداد می کنند. در ورای این ظاهر عوام فریب (جلب سرمایه خارجی) که هم از سوی رژیمهای دست نشانده و هم از طرف کارتلهای چند ملیتی، به عنوان کوشش در راه رشد اقتصادی و اجتماعی کشورهای جهان سوم تبلیغ می گردد، حقیقتی تلخ و تکان دهنده پنهان است که چون عریان گردد، عمق و عظمت استثمار و چپاول ملتها را توسط کارتلها چند ملیتی، به خوبی نشان می دهد.
دیکتاتوری کارتلها، میرو، ص 73
در عربستان سعودی، عده شیعیان به نسبت جمعیت آن که نزدیک به 9 میلیون نفرند، 3000000 تن می باشند. اما تقریباً همه در هزه، استان ثروتمند نفت خیز و زراعی ناحیه دهران زیست می کنند. استانی که آرامکو از آن بهره برداری می کند. آنجا اگر چه استانی ثروتمند است، اما ساکنان آن به هیچ روی ثروتمند نیستند. کارگران نفت و صیادان ماهی یا کشاورزان، غیر از لقمه ای نان از ته سفره یا از نیم خورده دولتهای خودکامه که گاهی از پیشرفت خیالی و تعدیل کمبود اقتصادی گفتگو می کنند، چیزی به دست نمی آورند.
توفان خلیج، دلاژ. الیویه، کریزبک. ژرار، ص 93
امام خمینی : این منطق صحیح است در نظر دنیا، در نظر عقلانی دنیا، که یک مملکتی چون منفعت به ایشان می رساند، چون مملکت آمریکا از این منفعت می برد، پس اینها دیگر آزاد نیستند. اینها باید دستشان را روی هم بگذارند تا هر چه منافع دارند، هر چه ذخایر دارند، آمریکا ببرد؟
صحیفه نور، ج 4، ص 74
یک تحلیل دیگر ژئوپولتیکی بر آن است که ناحیت اعظم، باید فراگیر تمامی نیم کره غربی، خاور دور و تمامی حوزه مستعمرات سابق انگلیس باشد که در آن دوره در جریان تجزیه و تکه تکه شدن بود و بایست خودمان آن را تحویل می گرفتم. این همان چیزی است که فرهنگستان دانشگاهی آمریکا آن را ضد امپریالیسم نامیده است. ناحیت اعظم، همچنین می بایست اروپای غربی و جنوبی و مناطق نفت خیز خاورمیانه را در بر می گرفت و در واقع می بایست تا آنجا که ممکن بود، همه جای دنیا را به درون خود بکشد. اما با توجه به اولویت ها، نقشه های دقیق و مشخص برای کار در برخی نواحی، از ناحیت اعظم فراهم آورده شد، و نهادهای بین المللی که برای سازمان بخشیدن و اداره آن لازم بود، به وجود آورده شد و اساس کار، بدون انحراف به تابعیت در آوردن آن حوزه ها، بر اساس نیازهای اقتصادی داخلی ایالات متحده، بود.
آمریکای بزرگ و حقوق بشر، چامسکی. نوآم، ص 9
در مناطقی مانند آمریکای مرکزی در دهه 1980 که منافع آمریکا ایجاب می کرد، جوخه های مرگ و ناپدیدشدگی، حیات جدیدی یافت.
آمریکا، بانی تروریسم بین المللی، کیهان 11/4/1373
امام خمینی : البته آمریکا می خواهد همه کشورها را زیر نفوذ خود داشته باشد. ولی ما چنین تصوری را نمی توانیم بپذیریم و ملت ایران از آن خسته شده است. ملتهای دیگر با پیروی از ملت ما، خود را از دست اندازی استثمار، رهایی خواهند داد.
صحیفه نور، ج 4، ص 186
یکی از اهداف بنیانگذاری رژیمهای دست راستی و ضد انقلابی توسط آمریکا و آموزش نیروهای امنیتی کشورها، استقرار یک جایگزین می باشد، تا به عنوان ژاندارم منطقه عمل کند. شاه ایران و اسراییل در خاورمیانه، آفریقای جنوبی در آفریقا و برزیل در آمریکای لاتین ابزار قابل ملاحضه ای از استراتژی جایگزینی بوده اند.
آمریکا، بانی تروریسم بین المللی، کیهان 11/4/1373
میخائیل کیسی لف از شخصیتهای سیاسی و عضو شورای مرکزی حزب روسیه: امام خمینی که چراغ آزادی را به دست مسلمانان جهان داد، نه تنها قهرمان ملی و مرد بزرگ جهان اسلام، بلکه برای مسیحیان نیز شخصیتی تابناک و قابل احترام است... تجربه مبارزات امام خمینی می تواند الگوی ثمر بخشی برای ما باشد.
وی افزود: آمریکا برای انتقام جویی از انقلاب اسلامی ایران، در حال جستجوی متحد در میان رهبران دنیا است، تا به خیال خود ایران را مجازات کند ولی آمریکایی ها این آرزو را به گور خواهد برد.
کیهان 13/7/1373
امام خمینی : اینکه شما از آمریکا و سایر دولی که جنایتکارند و ستمکار، شکایت می کنید، این اختصاص به شما ندارد. این آمریکا و دیگر باند او در هر جا که هستند، همین طور با اقشار ملتها، رفتار می کنند. ملت ما بیش از 50 سال است که به واسطه انگلستان و آمریکا و تحت فشار آن رژیم منحوس بوده است.
صحیفه نور، ج 6، ص
تصور ترومن از ایالات متحده، به عنوان مدافع تمدن غرب در مقابل گروههای وحشی ای بود که هریمن و دیگران، به او القا می کردند. برخی از آمریکاییها، به خود به عنوان بردارندگان چماق هایی که توسط بریتانیا، فرانسه و آلمان، به زمین گذاشته شده بود، نگاه می کردند تا با کوبیدن آن بر سر آسیایی های غیر متمدن، آنها را که خطر غلبه شان تمام اروپا را تهدید می کرد، به عقب برانند. طبقه نژاد پرستی نیز که در این سیاست وجود داشت، به حدی بود که کلمه تمدن غربی برای مردم رنگین پوست جهان، به معنای حکومت انسان سفید پوست قلمداد می شد.
روند سلطه گری، تاریخ سیاست خارجی آمریکا، آمبروز. استفن، ص 110
در پیش از 1357 وضع محمدرضا کاملاً محکم به نظر می رسید. او به پشتیبانی غرب به ویژه آمریکا و انگلستان اطمینان داشت و روسها نیز وجود او را پذیرفته و روابط حسنه ای ایجاد کرده بودند. از 28 مرداد 1332 تا سال 1357 محمدرضا به خواست آمریکا، دیکتاتور بلامنازع ایران بود و آمریکاییها جز این از او توقع نداشتند.
ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، حسین فردوست، ص 563
امام خمینی : آقای کارتر خودش محتاج قیم است که این قدر آدم کشی نکند. اینها جنون سیاسی دارند. اینها جنون دارند که این قدر آدم را به کشتن می دهند و اینقدر فساد می کنند.
صحیفه نور، ج 10، ص 152
در دهه 1970 اقدامات خطرناکی در السالوادور، در جریان بود. یعنی چیزی توسعه می یافت که سازمانهای مردمی نامیده می شدند و بایستی در برابر آن، کار می شد؛ زیرا امکان داشت دمکراسی واقعی، از بطن آن بیرون بزند. خیلی ساده است، ما چنین چیزی را نمی توانیم تحمل کنیم. این تحول، سرانجام به آن منجر شد که ایالات متحده اقداماتی به عمل آورد. در اکتبر سال 1979 از کودتای اصلاح طلبان که منجر به سقوط دیکتاتوری رومرو گردید، حمایت کرد. در حقیقت این ترس و واهمه قویاً وجود داشت که ممکن است رومرو نیز به همان راه ساموزا برود. اما بعد چه اتفاقی افتاد؟ آمریکا اصرار ورزید که می بایستی خشن ترین و بی رحمترین عناصر نظامی، به گونه ای که بر بقیه مسلط باشند، به عضویت شورای نظامی حاکمه در آورده شوند. کشتار مردم بلافاصله پس از کودتا، به سرعت افزایش یافت. تا اوایل سال 1980 بود که دمکرات مسیحی های چپ، سوسیالیستها و عناصر نظامی اصلاح طلب، یا از شورای انقلاب حذف شده بودند، یا خودشان صلاح را در آن دیده بودند که فرار کنند و به این ترتیب دو مرتبه مملکت در دست همان آدم کشانی قرار گرفت که ما معمولاً در حوزه قدرت خودمان می گماریم. دوارته در آن زمان به عنوان پوششی سودمند وارد معرکه شد تا رهبری یکی از بزرگترین قتل عامهای آمریکای مرکزی را به عهده بگیرد. اسقف اعظم، یعنی اسقف رومرو، ملتمسانه دست به دامن کارتر شد که از فرستادن کمک نظامی خودداری کند. دلایل او، اینها بود، او می گفت کمکهای نظامی... سرکوبی را تشدید می کند که علیه سازمان های مردمی آغاز شده است که از اساسی ترین حقوق انسانی خود دفاع می کنند. از این رو از کارتر تقاضا کرد که از فرستادن کمک نظامی خودداری کند. خوب البته آنچه می گذشت، جوهر اصلی سیاست آمریکا را تشکیل می داد؛ یعنی افزایش قتل عام و سرکوب و اختناق، نابود کردن سازمانهای مردمی، جلوگیری از تحقق و پیروزی حقوق بشر. تحولاتی بود که طبعاً کمک های نظامی آمریکا را به دنبال داشت و به این ترتیب، بر حرارت تنور جنگ می افزود. کمی پس از آن التماسها، اسقف اعظم رومرو، به قتل رسید. در ماه مه 1980 اگر به یاد داشته باشید، در زمان حکومت کارتر، جنگ تمام عیاری، علیه دهقانان آغاز شد که عمدتاً آن را به لباس مبدل اصلاحات ارضی، آراسته بودند.
آمریکای بزرگ و حقوق بشر، چامسکی. نوام، صص 23 و 24
امام خمینی : خواهران و برادران هم میهن در سراسر کشور! من دست خود را پیش شما دراز می کنم و از شما به خاطر خدا و اسلام و کشور، عاجزانه می خواهم که تمام توان خود را برای نجات کشورتان به کار برید و اسلحه های سرد و گرم یعنی قلم و بیان و مسلسل را از نشانه گیری به روی یکدیگر منحرف کنید و به سوی دشمن های انسانیت که در راس آن آمریکاست، نشانه روید.
صحیفه نور، ج 10، ص 197
ناگزیریم در اینجا خلاصه ای از یک مصاحبه تلویزیونی که با صموبیل کوهین صورت گرفته، بیان داریم. این فرد یهودی آمریکایی که رهبری مطالعات و بررسی هایی را داشت که منجر به اکتشافات بمب نوترونی شد، می گوید: جنگ جهانی سوم حتماً به وقوع خواهد پیوست و صحنه اصلی آن اروپا خواهد بود که در همسایگی اردوگاه سوسیالیزم واقع شده است، ولی آمریکا به دور است و اقیانوس وسیع، آن را مصون نگاه می دارد... بمب نوترونی هر کسی را که محدوده یک کیلومتری محل انفجار باشد، بلافاصله به قتل می رساند و آنانی که در فاصله دورتر تا دهها کیلومتر از آن قرار دارند، بر اثر تشعشعات نیرومند آن دچار صدماتی در دستگاه عصبی شان شده که به فلج و بیهوشی می انجامد و در فاصله یک هفته در اثر آن خواهند مرد... جالب این جاست که این بمب انسانها را می کشد ولی اشیاء و بناها را باقی می گذارد. ساختمانها را مشکل می توان دوباره ساخت، در حالیکه جایگزین کردن آدمیان، کار ساده ای است. جنگ و کشتار، طبیعی بشر است که نمی توان تغییرش داد و مردم وحشی هستند و آن کس که نمی کشد، در اندیشه قتل است.
میلیتاریسم آمریکا - بنیاد بردگی معاصر، برزی. عفیف، ص 63
از طرف دیگر، دولت آمریکا برای حمله به نیکاراگوا، یک ارتش مزدور تشکیل داد و حتی طی آیین نامه ای، نحوه خرابکاری و آدم کشی را تدوین و از طریق ارتشی که از جانب آمریکا اقدام می کرد، جان هزاران نفر غیر نظامی را گرفت.
آمریکا بانی تروریسم بین المللی، کیهان 6/4/1373
این دانشکده، دانشکده ای برای دیکتاتورها نام گرفته است. از سال 1949 تا کنون دانشکده آمریکایی، بیش از 56000 نظامی آمریکای لاتین را برای نبردها و جنگهای ضد پارتیزانی آموزش داده است. هدف این مدرسه، آن طور که ادعا شده، حرفه ای نمودن ارتش های آمریکای لاتین و تقویت دمکراسی بیان شده است. اما فارغ التحصیلان آن شامل منفورترین نظامیان مقتدر منطقه هستند...یک بررسی مجله نیوزویک نشان می دهد که دانشکده آمریکایی، دارای صدها فارغ التحصیلان بی شرف است که بعضی از آنها جانیان کوچک و بعضی فرماندهان عالیرتبه هستند. حداقل 6 افسر ارتش پرو مرتبط با جوخه های مرگ که 9 دانشجو و یک استاد را در دانشگاهی نزدیک شهر لیما در سال گذشته به قتل رساندند، از فارغ التحصیلان این مدرسه بودند.
آمریکا و دانشکده دیکتاتورها، کیهان
امام خمینی : من از گوشه بیمارستان به آفریقا و شرق زیر سلطه و تمام کشورهای تحت ستم، اخطار می کنم که متحد شوید و دست آمریکای جنایتکار را از سرزمینهای خود قطع کنید. دست آمریکای جهانخوار و سایر ابرقدرتها، به خون جوانان ما و سایر مردم مظلوم و رزمنده جهان، فرو رفته است. ما تا آخرین قطره خون خویش، با آنان شدیداً می جنگیم، چرا که مرد جنگیم.
صحیفه نور، ج 11، ص 266
پس از آمریکای لاتین، قاره آفریقا حریم نفوذ تلقی می شد و این، هم به خاطر وجود ذخایر غنی کانی بود و هم به خاطر ایجاد حریم دفاعی در جنگ جهانی احتمالی. ولی در میان همه این مناطق، خاورمیانه، در استراتژی جهانی آمریکا، جایگاه خاصی کسب کرد و آمریکا پس از جنگ دوم، پاکستان، ایران، کشورهای عربی و حوزه نفتی خلیج فارس را عرصه نفوذ خود دانست.
ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، حسین فردوست، ص 529
آلن دالس در اوج کار و سیا در ستیغ مداخلات جهانی اش بود، بدین ترتیب همگی فرض را بر این قرار داده بودند که لومومبا انقلابی است و مسلماً عامل روسیه است. اما در واقع رادیکال بودن و انقلابی گری لومومبا، بیش از تعهد کامل و غیر مصلحت آمیز به استقلال آفریقا شامل چیز دیگری نمی شد... آلن دالس و آیزنهاور، با شورای امنیت ملی به مشورت پرداختند. در نتیجه این ملاقات، آلن دالس به عمال خود در کنگو دستور فرستاد که لومومبا را بکشید. سیا به دفعات سعی کرد لومومبا را بکشد. اما در ژانویه 1961 لومومبا توسط نیروهای کاتانگایی چومبه، اسیر و به قتل رسید.
روند سلطه گری، تاریخ سیاست خارجی آمریکا، آمبروز. استتفن، ص 385
ایالات متحده با میل و رغبت تمام، به درخواستهای وی (چومبه) در مورد تسلیحات نظامی جواب مثبت داد. ایالات متحده همچنین، برای چتربازان بلژیکی که در دسامبر اعزام شده بودند تا شورشی را که در دسامبر 1964 در استانلی ویل، ایجاد شده بود و طی آن سفیدپوستها را به اسارت گرفته بودند، هواپیما و تجهیزات لجستیکی فرستاد. طی یکی از نشستهای عمومی سازمان ملل، از آمریکا به خاطر انجام این عمل شدیداً انتقاد شد. در آنجا آمریکا متهم شد که علاوه بر موارد دیگر، مسئول تهاجم از پیش تهیه شده و بی عفتانه قتل عام عمدی، قتل عام سازمان داده شده، آدم خواری وسیع و کشتار عمدی یک ملت است.
روند سلطه گری، تاریخ سیاست خارجی آمریکا، آمبروز. استتفن، ص 386
کاملاً منطقی است که آمریکا در گذشته سیاهان را به بردگی کشید، به نژادکشی سرخپوستها پرداخت، ژاپنیها را به بمب اتم و ویتنامی ها به بمب ناپالم بست، روزی به سراغ اعراب برود.
مقاله غرب آن گونه که هست دبنوآ. آلن، روزنامه اطلاعات
امام خمینی : من امیدوارم که آقای پاپ، به وظیفه دینی خودشان، به وظیفه مسیحیت خودشان، عمل کنند و از این کارهایی که دژخیمان آمریکا می کنند و پلیس آمریکا می کند، جلوگیری کنند.
صحیفه نور، ج 12، ص 270
عفو بین المللی، ضمن درخواست تخفیف مجازات 12 نفر زندانی محکوم به مرگ از آمریکا، اعلام کرد، بیم دارد اعدامها در آمریکا در سال جاری، دو برابر شود. این سازمان اعلام کرد، 40 نفر زندانی در سال جاری با استفاده از گاز، صندلی الکتریکی یا تزریق مواد کشنده در آمریکا اعدام شده اند. در حالیکه این رقم در سال گذشته 18 نفر بود، این دیوان، شاهدی مبنی بر وجود تعصب نژادی قابل ملاحضه در مجازات مرگ در جرجیا را پذیرفت.
کیهان، 14/4/1366
امام خمینی : آمریکا دشمن شماره یک مردم محروم و مستضعف جهان است. آمریکا برای سیطره سیاسی و اقتصادی و فرهنگی خویش بر جهان زیرسلطه، از هیچ جنایتی خودداری نمی کند. او مردم مظلوم جهان را، با تبلیغات وسعیش که به وسیله صهیونیسم بین المللی سازماندهی می گردد، استثمار می نماید. او با ایادی مرموز جنایتکارش، چنان خون مردم بی پناه را می مکد، که گویی در جهان هیچ کس جز او و اقمارش، حق حیات ندارند.
صحیفه نور، ج 13، ص 83
یک روزنامه چاپ مسکو از قول نوام چامسکی، زبان شناس معروف آمریکایی و مخالف امپریالیسم و صهیونیسم، نوشت: دولتهای آمریکا و رژیم صهیونیستی، بزرگترین دولتهای تروریست هستند.
کیهان 29/5/1373
به نظر می رسد در غرب، از نظر مردم عادی، اعتقاد به اینکه آمریکا بانی ترویزم بین المللی است پذیرفته نشده است. من در این مقاله ثابت می کنم که بانی اصلی است و این قطعاً امری قابل درک می باشد.
آمریکا بانی تروریسم بین المللی، کیهان 6/4/1373
یکی دیگر از مهمترین اشکال تروریزم که آمریکا از سال 1954 به بعد در سطح بین المللی استفاده کرد، سازماندهی، بنیانگذاری و حمایت از رژیمهای تروریستی جناح راست می باشد.
آمریکا بانی تروریسم بین الملی، کیهان 6/4/1373
یک بررسی جامع تر حاکی است که از میان 35 کشوری که در دهه 1970 از شکنجه سیستماتیک (با قاعده) استفاده می کنند، 26 کشور (74 درصد) وابسته به آمریکا هستند. گر چه جزئیات تغییرات جدول را به تاریخ روز، ندارم، معهذا فکر نمی کنم که با فراز و نشیبهای دهه قبل، تغییراتی اساسی در این امر ایجاد شده باشد.
آمریکا بانی تروریسم بین المللی، کیهان 6/4/1373
در مناطقی مانند آمریکای مرکزی در دهه 1980 که منافع آمریکا ایجاب می کرد، جوخه های مرگ و ناپدید شدن، حیات جدید می یافت.
آمریکا بانی تروریسم بین المللی، کیهان 6/4/1373
امام خمینی : در منطق آقای کارتر، جواب در خواست به حق یک ملت را باید با قدرت و قوت نظامی داد و در این منطق، منطق قرون وسطایی و حکومت جنگل، بر تمام ارزشهای انسانی و قوانین بین المللی حکومت دارد. این است منطق همه زورمندان و مستکبران در مقابل ملتها و توده های ستم دیده.
صحیفه نور، ج 10، ص 227
حالا اجازه بدهید از لحاظ برخورد خودمان به مساله دمکراسی به السالوادور بپردازیم. در سالهای 1972 و 1978 دو فقره انتخابات دموکراتیک بر پا شده بود. در هر دو مورد، برای سقط آن جنین ها، مداخله نظامی کردیم و به جایش دیکتاتوری نظامی، بر پا نمودیم. این جا چیزهایی بود که واشنگتن نمی توانست نسبت به آن بی اعتنا بماند. نه آن که فکر کنید نگرانی و دل شوره ای وجود داشته است. تمام آن دوران، ستم کاری های جبارانه خون ریزان، به طور عادی و معمولی، پیوسته ادامه داشته است که کمترین نگرانی و اضطرابی در واشنگتن پدید نمی آورد. با این حال، این بار تحولاتی رخ می دهد که در اواخر سالهای 1979 آمریکا را کمی نگران کرده بود. نخستین واقعه این بود که در ساله 1979 دیکتاتوری ساموزا سرنگون شد. حالا درباره این موضوع، قصه های اساطیری زیادی می گویند، ولی حقیقت این است که دولت کارتر تا آخرین لحظات هم از ساموزا حمایت کرد.
آمریکای بزرگ و حقوق بشر، چامسکی. نوام، ص 51
امام خمینی : آیا مطلع هستید که حصر اقتصادی که آقای کارتر می خواهد انجام دهد، معنایش این است که می خواهد سی و پنچ میلیون جمعیت، از گرسنگی بمیرند؟ آیا آقای پاپ مطلع از این مسایل هست و ما را محکوم می کند؟ اگر مطلع هست، وای به حال ما و وای به حال مسیحیت و وای به حال علمای مسیح و اگر مطلع نیست وای به حال واتیکان.
صحیفه نور، ج 11، ص 94
ما باید از طریق سازمان و سایر ارگانهای بین المللی، بر فشار سیاسی و اقتصادی و حقوقی خود، بر ایران بیفزاییم. ایران را در جامعه بین المللی منزوی کنیم و رهبران این کشور را متقاعد سازیم که در صورت خودداری از آزاد ساختن گروگانها و ادامه تجاوز به حقوق بین المللی، چه بهای سنگینی را خواهند پرداخت.
توطئه در ایران، ونس. سایروس، برژینسکی. زبیگینو، ص 72
دولت کارتر علاوه بر انجام یک سری ابتکارات دیپلماتیک برای آزادی گروگانها، تصمیم گرفت تا از فشارهای اقتصادی نیز، برای به زانو در آوردن دولت انقلابی ایران، استفاده کند. لذا ده روز بعد از اشغال سفارت خانه آمریکا، حدود 6 میلیارد دلار از سرمایه های ایران را که در بانکهای آمریکا بود، مسدود کرد.
آمریکا در اسارت، کلن. ادوارد، ص 136
امام خمینی : آمریکا دشمن همه ادیان است، حتی مسیحیت. آمریکا که اصلاً اعتنا به ادیان ندارد و جز منافع خودش را نمی خواهد. حتی منافع آمریکاییان را هم نمی خواهد منافع دولت آمریکا را می خواهد و همه جهان را به آتش کشیده و دارد می کشد.
صحیفه نور، ج 17، ص 194
مللی که به اینگونه بدعتهای خطرناک، متعهد می شوند، یعنی باور کند، که باید از منابع خودشان در جهت مقاصد خود، استفاده کنند یا گرفتار این باور می شوند که دولت، مسئول و ضامن رفاه و آسایش ملت است، حتماً ضروتاً موکلان شوروی نیستند که بخواهیم سخن را با آنها آغاز کنیم. حقیقتش را بخواهید، عموماً هم موکل شوروی نیستند. در آمریکای لاتین، قبل از همه، آنها وابسته، یا عضو گروههای مطالعاتی انجیلی هستند که خیلی زود به انجمنهای مددکاری که هدفش خودیاری است، تبدیل می شوند. این انجمن ها، در آغاز به کلیساها و سازمانهای روستایی و دهقانی تعلق دارند، ولی وقتی ما به آنها می رسیم، نهایتاً، آنها را در هیأتی که موکلان شوروی هستند، می یابیم. این که چرا ما وقتی به آنها می رسیم، می بینیم موکل شوروی شده اند، از آنجاست که اینها برای یافتن ذره ای حمایت، در برابر موج ترسناک ترور و خشونتی که ما بر سرشان جاری می سازیم، پناهگاه دیگری نمی یایند. ما گفتیم که اگر آنها بخواهند برنامه های آن چنانی را اجرا کنند، چه بر سرشان می آوریم و این برای سیاست آمریکا یک نفع خالص است.
آمریکای بزرگ و حقوق بشر، چامسکی. نوام، ص 18
امام خمینی : اینهایی که مخالف ترور هستند، مرکز ترور می باشند. آمریکایی که این قدر از انسان دوستی صحبت می کند و رئیس جمهورش آن طور از انسان دوستی می گوید، آمریکایی که دنیا را به آتش کشیده است، آمریکایی که بشر را دارد به فنا می رساند، اینها انسان دوستند؟ و اسلام این طور نیست؟
صحیفه نور، ج 19، ص 94
آمریکا در تشکیل و کمک به نیروهای تروریزم دولتی از چهار طریق اقدام کرده است: از طریق حمایت و بازسازی کادرهای فاشیستی که در جنگ جهانی دوم شکست خورده اند. به وسیله تهاجم آشکار یا جنبی، برای استقرار یا حمایت پیروان تروریست خود. از طریق خرابکاری به منظور سرنگون سازی دولتهای ناراضی (اغلب دمکراتیک) و بالاخره با تدارک سرکوب از طریق کمکهای مالی، آموزشی و تهیه سلاح، به منظور امنیت نیروها و دیکتاتورهای نظامی.
آمریکا بانی تروریسم بین المللی، کیهان 6/4/1373
یکی دیگر از مکانیسم های اصلی آمریکا از تروریزم دولتی، ساختن و تامین مالی، تسلیح و آموزش پرسنل پلیس، سازمان اطلاعاتی و نظامی جهان سوم است. در واقع این شیوه ابتدایی خرابکاری است که از این طریق عملاً تلاش می شود تا گروههای مسلح اصلی جوامع مستقل رشوه بگیرند و شستشوی مغزی گردند، تا بالقوه در خدمت قدرت خارجی قرار گیرند. در این عمل با اهداف کاملاً روشن، خرابکاری انجام می گردد که عبارت است از: افزایش قدرت نیروهای مسلح، بارآوردن ایدئولوژیکی آنها به منظور خدمتگزاری به عنوان یک نیروی ضد کمونیست و ضد مردمی و آموزش ایشان به فنون ضد شورشی که در نهایت در خدمت اهداف آمریکا می باشد.
آمریکا بانی تروریسم بین الملل، کیهان 6/4/1373
رشد شکنجه و گسترش دامنه ناپدیدشدگی، عمدتاً ناشی از عملکرد شبکه واقعی ترور بود و در دهه 1980 دولتهای جایگزین آمریکا، یعنی اسراییل و آفریقای جنوبی دست به کشتار جمعی می زدند، بازیگران اصلی تروریسم جهانی بودند. گسترش مداخلات آمریکا در آمریکای مرکزی به ویژه در بنیانگذاری کنتراها و دمکراسی جوخه مرگ السالوادور نیز، سهم عمده ای در خشونت تروریستی داشت.
آمریکا بانی تروریسم بین الملل، کیهان 11/4/1373
امام خمینی : لابد اخیراً شنیدید که رئیس جمهور آمریکا گفته است: این کشور ایران یا رژیم ایران، وحشی هستند. اگر مقصود از وحشی، این است که رام نیستند در مقابل آن چیزهایی که شما می خواهید، گاو شیرده نیستند این را شما اسمش می گذارید، وحشی، بگذارید...وحشی آن است که نمی گذارد زورمند به او تعدی کند، یا وحشی آن است که می خواهد تعدی کند؟ بی حساب نباید صحبت کرد.
صحیفه نور، ج 20، ص 88
اگر شما به سالهای گذشته نگاهی بیندازید، متوجه چیزی خواهید شد و آن اینکه ایالات متحده در گذشته، پیوسته و مصراً برای خویش دشمن تراشیده است. در واقع هر وقت کشوری خواسته خود را از قید چنگک آمریکا خلاص کند، آمریکا کوشش خود را برای اینکه او را به یک دشمن، تبدیل کند، آغاز کرده است و از آن پس آنچه ما باید بکنیم، این است که چنین کشوری را ناچار کنیم، حتماً به پایگاه روسیه تبدیل شود، تا بهانه های کافی برای حملات خشن ما که حتماً باید انجام دهیم، در اختیار داشته باشیم. یعنی با توجه به فرض ها و حکم های طرز تفکر ژئوپولتیکی، که ایجاب می کند سازمان بندی جهان، حتماً زیر کنترل ما باشد، چنین حمله ای یک ضرورت است.
آمریکا بزرگ و حقوق بشر چامسکی. نوام، ص 19
امام خمینی : شما اگر رفراندوم کنید بین ملتهای دنیا، که امروز وحشی ترین رژیمهایی کی است؟ من گمانم این است که بین ملتها اگر اتفاق آرا نباشد، اکثریت آرا قاطع هست که آمریکا.
صحیفه نور، ج 20، ص 88
یک فرمانده سابق ارتش آمریکا در ویتنام، طی مصاحبه ای اعتراف کرد که آمریکا در خلال جنگ ویتنام، از یک نوع ماده شیمیایی استفاده کرده که موجب بیماری هایی مانند سرطان و نقص عضو شده است. به گزارش شبکه تلویزیونی بی.بی.سی دریا سالار روم والت علناً اعتراف کرد که آمریکا برای ردیابی ویت کنگها، بر روی جنگل های ویتنام، یک گاز سمی فرو ریخته که این گاز موجب ریختن برگ درختان می شده است. ژنرال سابق آمریکایی افزود: پسرش به علت اینکه در معرض این گاز قرار گرفته بود، مبتلا به سرطان شد و سپس درگذشت. وی گفت: میلیونها لیتر از این گاز در جریان جنگ ویتنام بر روی مردم ویتنام ریخته شده است.
کیهان 23/6/1373
پس از حضور نظامیان آمریکایی در هائیتی، موارد متعددی از غارت اموال مردم و ایجاد مزاحمتهای جنسی از سوی سربازان آمریکایی، گزارش شده است. در این ارتباط، روز سه شنبه یک جوان اهل پورت اوپرنس به علت آنکه نامزد جوانش از سوی سربازان آمریکایی، مورد تجاوز قرار گرفته است، دست به خودکشی زد...یک روزنامه محلی هائیتی نوشت: تاکنون صدها تن از مردم هائیتی، توسط نظامیان اشغالگر آمریکایی و یا پلیس رژیم نظامی این کشور، به قتل رسیده اند...این روزنامه افزود: پس از هائیتی آمریکا به سراغ کوبا خواهد رفت و اشغال هائیتی مقدمه ای برای این مساله بوده است.
جمهوری اسلامی 7/7/1373
آنچه کاملاً روشن است، این است که ما داریم در شرایطی زندگی می کنیم که فصل دیگری از خشونت، ترور و ظلم بر دیگران، بر تاریخ قلابی و شرم آور آمریکا افزوده می شود.
آمریکای بزرگ و حقوق بشر. چامسکی. نوام، ص 62
پلیس آمریکا اعلام کرد: مرگ ونیسنت فوستر، وکیل کاخ سفید و دوست صمیمی کلینتون رئیس جمهوری آمریکا، خودکشی بوده است. سخنگوی پلیس واشنگتن در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد: یادداشتی از فوستر به دست آمده که ظاهراً قبل از خودکشی وی نوشته است. فوستر در این یادداشت نوشته است: من برای این شغل ساخته نشده ام. در کاخ سفید بدبخت کردن مردم یک سرگرمی به حساب می آید.
کیهان هوایی 27/5/1372
امام خمینی : به ملت آمریکا از این که عنان عقل و اراده خویش را در مهمترین مسایل سیاسی و بین المللی و نظامی، به دست افرادی چون ریگان بسپارد، نصیحت می کنم. چرا که ریگان که در کارها و خصوصاً در مسایل سیاسی و تصمیم گیری ها، ناتوان شده است و به کمک عقلا و اندیشمندان، نیازمند گردیده است، مردم آمریکا را به ورطه سقوط نکشاند.
صحیفه نور، ج 20، ص 120
البته ریگان هم مثل اغلب روسای جمهور آمریکا، وقتی قدم به کاخ سفید نهاد، چیز زیادی از مسایل خارجی نمی دانست و به مرور زمان توانست، اطلاعاتی در این زمینه کسب کند. ولی ناتوانی او در درک مسایل خارجی به حدی بود که مقامات سیاسی کشور ناچار می شدند، مدتها وقت خود را صرف تفهیم قضایا به رئیس جمهور کنند.
در کاخ سفید چه گذشت، ریگان. رونالد، ص 188
گر چه من، بعدها که با ریگان بیشتر آشنا شدم، در اکثر موارد، پس از ملاقاتش با اشخاص گوناگون، ناگزیر از او می پرسیدم، چرا از بیان دیدگاههای خود در باب مساله مورد بحث خودداری کرده است؟ ولی به مرور فهمیدم که کمرویی و عدم رغبت ریگان برای طرح سوال در جریان ملاقاتها، علتی نداشت جز آنکه می ترسید، افراد غیر خودی به نقص معلوماتش در زمینه مساله مورد بحث واقف شوند.
در کاخ سفید چه گذشت، ریگان. رونالد، ص 181
او موقع ملاقات با اشخاص بیگانه، یا کسانی که با آنها چندان آشنایی نداشت، دست و پایش را جمع می کرد و این حالت، هنگامی تشدید می شد که طرف صحبت، در زمینه خاصی، دارای تخصص بود. در چنین مواردی ریگان خیلی به ندرت حرف می زد و چون نشان می داد که خیلی تحت تاثیر سخنان طرف مقابل قرار گرفته، حتی از مطرح کردن نکاتی که به ذهنش می رسید نیز طفره می رفت.
در کاخ سفید چه گذشت، ریگان. رونالد، ص 180
امام خمینی : فریاد برائت ما، فریاد همه مردمانی است که دیگر تحمل تفرعن آمریکا و حضور سلطه طلبانه اش را از دست داده اند و نمی خواهند صدای خشم و نفرتشان، برای ابد در گلوهایشان خاموش و افسرده بماند و اراده کرده اند که آزاد زندگی کنند و آزاد بمیرند و فریادگر نسل ها باشند.
صحیفه نور، ج 20، ص 113
در سالهای دوران پس از جنگ جهانی دوم، سیاستگزاران آمریکا، امیدوار بودند، طوری برنامه ریزی کنند که اگر نه همه جهان، بلکه قسمت اعظم آن، نیازهای اقتصادی آمریکا را برآورده کند. جرج کنان، رئیس بخش برنامه ریزی سیاستها در وزارت خارجه چنین توضیح داد که وظیفه واقعی آمریکا، با داشتن 50 درصد سرمایه جهان، و برخورداری از قدرت و امنیتی بی همتا در تاریخ، این است که در صورت لزوم، از طریق توسل به زور این موقعیت بی مانند را حفظ کند. این تصور، تا حدودی جامه عمل پوشید، اما با گذشت زمان، موضع مسلط آمریکا ضعیفتر می شد.
دمکراسی باز دارنده، چامسکی. نوام، کیهان 12/5/71
بنابراین کشورهایی که نه به ایالات متحده و نه اتحاد شوروی وابسته اند، در آینده نه چندان دور، می توانند قابلیت یک جنگ بزرگ یا علیه یکدیگر و یا علیه قدرت جهانی را به دست آورند.
استراتژی امنیت ملی ایالات متحده، ص 24
ایران آیت الله خمینی، مسیح وار، فریاد رهایی از یوغ سلطه خارجی را، سر داده است.
نیویورک تایمز، کیهان 26/4/1361
امام خمینی : اگر آمریکا از یک جایی تعریف می کند، تعریف از خودش است. برای اینکه می بیند همه مطیع او هستند. و این که از ما تکذیب می کند و هر روز یک چیزی می گوید، برای اینکه می بیند این ملت مطیع او نیست، او می خواهد مطیع بشود.
صحیفه نور، ج 20، ص 178
انگیزه عملیات وسیع ضد شورش در یونان، از سال 1977 تا اندازه ای نگرانی از این بود که همانطور که آچسون هشدار داد، فساد ناسیونالیزم مستقل، در آنجا ممکن است به خاورمیانه نیز سرایت کند. یونان به عنوان پایگاهی برای قدرت آمریکا، در نظر گرفته می شد که از نفت خاورمیانه، برای آمریکا و هم پیمانانش محافظت می کرد. تحقیق انجام شده توسط سازمان سیا حاکی است، اگر این شورشی ها پیروز می شدند، آمریکا با خطر احتمالی از دست دادن منابع نفتی خاورمیانه مواجه می شد. به شیوه معمول، تهدید از جانب شوروی نیز اختراع می شد. خطر واقعی از جانب ناسیونالیزم بومی و اثرات مشهود و رعب آور آن، در دیگر نقاط بود. عوامل مشابهی، منجر به کودتای سازمان سیا در ایران در 1953 و احیاء حکومت شاه شد. ناصر نیز به دلایلی مشابه، به یک دشمن تبدیل شد. بعد از آن نیز حکومت آیت الله خمینی، به عنوان فردی که تهدیدی از همین نوع را متوجه آمریکا می سازد، در نظر گرفته شد و این، آمریکا را به حمایت از عراق در جنگ خلیج فارس رهنمون کرد.
بازدارندگی دمکراسی، چامسکی. نوام، اطلاعات 7/4/71
امام خمینی : پیام جنابعالی تسکینی بود بر آلام تمام کسانی که از شیطان بزرگ - آمریکای حیله گر - ضربه خورده اند. مردم آزاده جهان، همیشه از ابر قدرتها، خصوصاً آمریکای جنایتکار، صدمه دیده اند و تا عزم خود را برای رویاروی با کفر و شرک جهانی و آمریکای سلطه گر جزم ننمایند، هر روز شاهد جنایتی تازه خواهند بود.
صحیفه نور، ج 20، ص 222
اوپنهایمر عبارت زیر را به نقل از یک دانشمند اتم شناس دیگر، یعنی وندل ادیکس تعریف می کند: انفجاری که بر سر هیروشیما فرود آوردیم، دنیا را تکان داد. دنیا ما را همچون خدایان جدیدی قلمداد می کند که دارای قدرت صاعقه است، ولی ما در حقیقت از این راز، سر در نیاوردیم. از آن مسخره تر اینکه ما حاضر به اعتراف این موضوع و پذیرش آن نیستیم.
میلیتاریسم آمریکا - بنیادبردگی معاصر، برزی. عفیف، ص 174
به محض آنکه رژیم بیشاب (اسقف) در گرانادا، اولین گامها را در جهت سازندگی بر می دارد، آن گونه مورد خصومت بی رحمانه آمریکا قرار می گیرد. البته نه بدان جهت که این تکه خاک کوچک در آبهای کارائیب، ذره ای خطر نظامی و غیر آن برای ایالات متحده داشت، خطر آن در جنبه های دیگری نهفته بود. اگر کشور به دردنخور کوچکی مثل گرانادا که هیچ منبع ثروت طبیعی ندارد بتواند خود را از غل و زنجیر نظام فقر و بینوایی که، ما نیز در تحمیل آن شرکت داشته ایم، برهاند، پس آنهایی که منابع طبیعی هم دارند، چه خواهند کرد؟ آنها هم ممکن است به هوس تقلید بیفتند. همین طرز تفکر است که یورش سالهای 1960 آمریکا به لائوس را که به گونه ای خارق العاده و وحشیانه بود، توجیه می کند.
آمریکای بزرگ و حقوق بشر، چامسکی. نوام، ص 21
امام خمینی : از خدا می خواهیم که این قدرت را به ما ارزانی دارد که نه تنها از کعبه مسلمین، که از کلیساهای جهان نیز، ناقوس مرگ بر آمریکا و مرگ بر شوروی را، به صدا در آوریم.
صحیفه نور، ج 20، ص 232
در دوم اوت، اسقفهای کاتولیک پاناما، نامه ای را در محکوم کردن مداخله آمریکا در امور کشور، منتشر ساختند و تجاوز ماه سپتامبر را به عنوان بک تراژدی واقعی در تاریخ وقایع کشور تقبیح کردند. این بیانیه همچنان تصور واشنگتن را در ارائه کمک به مردمی که همچنان از اثرات تجاوز در رنج هستند، محکوم کرد. اعتراض آنها در نشریه گزارش آمریکای مرکزی، چاپ گواتمالاسیتی، با این عنوان ظاهر شد: کلیسا به پا می خیزد، هر چند صدای آن، آن قدر بلند نیست که در واشنگتن یا نیویورک شنیده شود.
بازدارندگی دمکراسی، چامسکی. نوام، اطلاعات 15/5/71
امام خمینی : ملت ما، بلکه ملتهای اسلامی و مستضعفان جهان، مفتخرند به اینکه دشمنان آنان که دشمنان خدای بزرگ و قرآن کریم و اسلام عزیزند، درندگانی هستند که از هیچ جنایت و خیانتی برای مقاصد شوم و جنایتکارانه خود، دست نمی کشند و برای رسیدن به ریاست و مطامع پست خود، دوست و دشمن را نمی شناسند و در راس آنان آمریکا، این تروریست با لذات، دولتی است که سرتاسر جهان را به آتش کشیده است.
صحیفه نور، ج 21، ص 172
در سالهای 1962- 1961 کندی خیلی راحت، علیه ویتنام جنوبی وارد جنگ شد، یعنی در سالهای 1962-1961 نیروهای هوایی آمریکا، مناطق روستایی و پر جمعیت ویتنام جنوبی را که محل سکنای 84 درصد از کل جمعیت این سرزمین بود، زیر شدیدترین بمبارانها گرفت و آن مناطق را زیرورو کرد. این عملیات، بخشی از برنامه ای بود که برای رماندن میلیونها روستایی به سوی اردوگاههای اسرا، طرح ریزی شده بود.
آمریکای بزرگ و حقوق بشر، چامسکی. نوام، ص 24
از سال 1954 تا 1965 ما موفق شدیم بین 160000 تا 170000 ویتنامی دیگر را که اکثراً روستایی بودند، بکشیم. و از سال 1965 تا 1975 رقم کشته شدگان جنگ ویتنام، به چیزی حدود 3000000 نفر رسید. احتمالاً 1000000 نفر را در کامبوج و 1000000 نفر را هم در لائوس کشتیم. از این قرار حدوداً 5000000 نفر را از میان برده ایم که، می توان گفت به عنوان دست آورد، در جلوگیری از توسعه اقتصادی و اجتماعی، رقم احترام انگیزی باشد. به علاوه اینها 10000000 نفر هم آواره و پناهنده درست کردیم. موج آوارگان حاصل از بمبارانهای هوایی آمریکا با آن حالت فوق العاده وحشیانه، همراه عملیات جنایتکارانه زمینی بوده است.
آمریکای بزرگ و حقوق بشر، چامسکی. نوام، ص 27
اگر قرار باشد نقشها اصلاح گردد و منشأ واقعی تهدید، از طریق خشونت و تهدید به خشونت در صحنه جهانی به تصویر کشیده شود، مشخص خواهد شد که آمریکا به عنوان قدرت برتر و شاید به عنوان ابرقدرت واقعی، بزرگترین تروریست دهه های اخیر بوده است.
آمریکا بانی تروریسم بین الملل، کیهان 6/4/73
قدرت فائقه ای که دارای منابع تکنولوژی و مالی است، برای رسیدن به عاقبت کار خود، از اختیارات گسترده ای در کاربرد ابزار صلح آمیز و خشونت آمیز، برخوردار است. ابزار و وسایل خشونت آمیز، شامل تمام اشکال مختلف تروریزم است و آمریکا به عنوان یک قدرت فائقه از تمام آنها بهره برده و یا بانی آنها بوده است. آمریکا، فقط در زمینه اکثر این اشکال، بی نظیر نیست، بلکه از نظر کمی هم، دارای اهمیت و بعضاً دارای نقش برجسته ای می باشد.
آمریکا بانی تروریسم بین الملل، کیهان 6/4/73