آمریکا شیطان بزرگ

فاطمه رجبی‏

حج

امام خمینی : اگر می خواستیم به جهان اسلام ثابت کنیم که کلیدداران کنونی کعبه، لیاقت میزبانی سربازان و میهمانان خدا را ندارند و جز تامین آمریکا و اسراییل و تقدیم منافع کشورشان به آنان، کاری از دستشان بر نمی آید، بدین خوبی نمی توانستیم بیان کنیم.
صحیفه نور، ج 20، ص 135
فروش سلاح به کشورهای غیر مهاجم چون اسراییل و عربستان سعودی، باعث تقویت امنیت منطقه خواهد شد، تا تضعیف آن.
فرصت را از دست ندهید، نیکسون. ریچارد، ص 210
بااینکه حامیان اسراییل در کنگره آمریکا، نسبت به فروش هواپیماهای آواکس به عربستان سعودی در 1982 مخالفت شدید کردند، اما ضرورت این سلاحها و دیگر همکاریهای امنیتی غیر رسمی، در طول عملیات طوفان صحرا ثابت شد.
فرصت را از دست ندهید، نیکسون. ریچارد، ص 215
اعمال نفوذ آمریکا از طریق عربستان سعودی، برای پیوستن ممالک عربی به پیمان کمپ دیوید، تاکنون چندان موثر نیفتاده و تنها حکام خلیج، پنهانی با نظریات آمریکا موافقت دارند و شاهزادگان ریاض پیروزیهایی به دست آورده اند.
فرصت را از دست ندهید، نیکسون. ریچارد، ص 269
از نظر مدیران ایرانی، اشتغال به مسایل سیاسی در جریان حج خانه خدا، حق جاوید الهی است. با این همه، سعودیها هر گونه فعالیت سیاسی را هنگام حج، ممنوع کرده اند(94).
فرصت را از دست ندهید، نیکسون. ریچارد، ص 102
امام خمینی : اگر می خواستیم پرده از چهره کریه دست نشاندگان آمریکا برداریم و ثابت کنیم که فرقی بین محمدرضا خان و صدام آمریکایی و سران حکومت مرتجع عربستان در اسلام زدایی و مخالفتشان با قرآن نیست و همه نوکر آمریکا هستند و مأمور خراب کردن مسجد و محراب و مسئول خاموش نمودن شعله فریاد حق طلبانه ملتها، باز به این زیبایی میسر نمی گردید.
صحیفه نور، ج 20، ص 134
سالها پیش، ملک فیصل پادشاه وقت سعودی، دوست وفادار خود کمال ادهم، رییس سازمان عربستان را به مصر فرستاد تا رئیس جمهور سادات را با شکیبایی متقاعد سازد که کارشناسان روسی را از آن کشور بیرون کند. کمال ادهم در ماموریت موفق می شود و در ژوئیه 1972 درست موقعی که با وساطت او، سادات و کیسینجر در قاهره یکدیگر را در آغوش می کشند، عذر کارشناسان روسی هم خواسته می شود...عربستان سعودی برای خنثی ساختن جریان فکری تازه ای که در سودان پیدا شده بود و گروهی از لزوم اجرای قوانین اسلامی و دخالت شریعت در سیاست، جانبداری می کردند، کمکهای فراوانی به جعفر نمیری، رئیس جمهوری سودان، نمود. این کمکها به منظور تقویت مخالفان اجرای قوانین اسلامی، در سودان بود.
توفان خلیج، دلاژ. الیویه، کریزبک. ژرار، ص 185
خاندان جیلووی همیشه مراقب بود که در سرزمین خود، از عزاداری عاشورا جلوگیری کند. از این رو، همه ساله شیعیان هزه برای عزاداری عاشورا، به بحرین می رفتند، اما در پنچ شنبه 29 نوامبر 1979 واقعه ای نوظهور، روی داد. شیعیان شهرستان قطیف، برنامه راه پیمایی ها را تنظیم کردند. حال آنکه راهپیمایی، شدیداً از طرف گارد ملی ممنوع بود. هر چند دولت در پی آن بود که تعداد شیعیانی را که برای آرامکو کار می کردند، کاهش دهد، اما وحشت از خرابکاری که به وسیله ایران القا می شد، وجود داشت. به علت پیش بینی خطری که از ناخشنودی شیعیان ناشی می شد، ریاض نخستین بار به جای تهدید، نوید بخشید و وعده داد. منظور این است که خطری که پیش بینی می شد، احتمال وقوع آن بسی تند و سریع بود.
توفان خلیج، دلاژ. الیویه، کریزبک. ژرار، ص 100
پس از روی داد جمهوری اسلامی، به جای آوردن اعمال حج از طرف زائران سالانه مکه، امکان دارد که بین زائران ایرانی و نیروهای امنیت سعودی، برخوردی روی دهد. بدیهی است که برای مقامات دولتی عربستان که محافظان اماکن مقدس می باشند، دشوار است که مانع آمدن مسلمانان شوند، هر چند اینان مبلغان آیت الله خمینی باشند. آیت الله مذکور برای طائفه سعودی، حق اخلاقی تولیت و محافظت اماکن مقدس را در هر صورت که باشد، انکار می کند.
توفان خلیج، دلاژ. الیویه، کریزبک. ژرار، ص 101
امام خمینی : این حوادث، غیرمترقبه و شگفت آور نیست که دوباره دست کثیف آمریکا و اسراییل، از آستین ریاکاران و سردمداران کشور عربستان و خائنین به حرمین شریفین به درآید و قلب بهترین مسلمانان و عزیزان و میهمانان خدا را نشانه رود.
صحیفه نور، ج 20، ص 134
بعد از جنگ، جزوات و انتقاد نامه های تندی از انحرافات خاندان سلطنتی و رابطه پنهانی آنها با آمریکاییهای کافر، در چندین سربازخانه و پادگان نظامی، پخش شده است. اشاعه مستمر نوارهای ضد رژیم، به یک مشکل اصلی در ریاض تبدیل شده است(95).
فهد، دمکراسی غربی برای عربستان مناسب نیست، ایندین اکسپرس، سلام 23/4/1371
نخبگان عربستان سعودی، شرکای مناسبی به شمار می روند که منابع خود را مطابق با منافع اساسی آمریکا، اداره می کنند و به عملیات خرابکاری و ارعاب آفرینی آمریکا، در سراسر جهان سوم کمک می رسانند.
بازدارندگی دمکراسی. چامسکی. نوام، اطلاعات 7/4/71
امام خمینی : کالاهایی که در حجاز به حجاج محترم عرضه می شود، آنچه مربوط به آمریکاست، مخالف با آرمانهای اسلامی، واساساً مخالف با اسلام است و خریداری آنها کمک به دشمنان اسلام است و ترویج باطل است و از آنها باید احتراز شود.
صحیفه نور، ج 20، 16/5/65، ص 23
هارولد ساندرز، معاون وزیر خارجه آمریکا، در برابر مجلس نمایندگان کشورش در اظهاراتی، می گوید: تاریخ روابط ایالات متحده و عربستان سعودی و همسایگانش در خلیج، متضمن انتقال تکنولوژی آمریکایی به کشور است (عجیب است که این تکنولوژی آمریکایی عاجز از ساخت یک سوزن در این کشورها است، که با این وجود مردمشان قادر به استفاده از اتومبیلهای مجلل ساخت صنایع آمریکا هستند) فعالیتهای بازرگانی ما در این منطقه، به حال اقتصاد ما مفید واقع شده و همچنان رو به پیشرفت است، تا به اتحاد پیوندهای مستحکمی به سود منافع مشترک اقتصادی بیانجامد و روابط کلی با کشورهای این منطقه استراتژیک و حیاتی را تقویت بخشد و برماست که به عنوان دولت و ملت، این مفهوم اساسی در پیوندهای خود با منطقه را پی گیریم.
میلیتاریسم آمریکا - بنیادبردگی معاصر، برزی. عفیف، ص 239
امام خمینی : مگر مسلمانان نمی بینند که امروز، مراکز وهابیت در جهان، به کانونهای فتنه و جاسوسی مبدل شده اند که از یک طرف اسلام اشرافیت، اسلام ابوسفیان، اسلام ملاهای کثیف درباری، اسلام مقدس نماهای بی شعور حوزه های علمی و دانشگاهی، اسلام ذلت و نکبت، اسلام پول و زور اسلام فریب و سازش و اسارت، اسلام حاکمیت سرمایه و سرمایه داران، بر مظلومین و پابرهنه ها و در یک کلمه - اسلام آمریکایی - را ترویج می کنند و از طرف دیگر سر بر آستان سرور خویش، آمریکای جهانخوار می گذارند.
صحیفه نور، ج 20، ص 231
در حوالی قرن هیجدهم در عربستان مرکزی، فرقه ای ظهور کرد که مبلغ اسلامی بود بر زهد و تقوی. موسس این فرقه محمدبن عبدالوهاب متولد 1691 در عیناً از توابع نجد، بود. مذهب او درست به مذهب پروتستان می مانست که دو قرن پیش از آن در عربستان، به وجود آمده بود. او نیز بازگشت به کتاب آسمانی را توصیه می کرد، اما و هابیان نمی خواستند مفهوم و عصاره قرآن محترم شمرده شود، بلکه بر آن بودند که دستورهای قرآن درست به معنای قشری و ظاهری و بنا به مفهوم کلماتی که در قرآن مسطور است، استنباط و عمل شود...مسلکی که در روابط بین المللی به کار بردن زور را پسندیده می دانست، با ساکنان حجاز روبرو شد...و هابیان نسبت به یهود و نصارا که قرآن از آنها یاد می کند، رافت و محبت بیشتری نشان می دهند و آنان را از مسلمانانی که در امور مذهبی با آنان اتفاق نظر ندارند، برتر می شمارند.
توفان خلیج، دلاژ. الیویه، کریزبک، ژرار، ص 103
عربستان سعودی از سالهای بین دو جنگ جهانی، برخوردار از درآمدهای نفتی نسبتاً مهم و حمایت آمریکاست.
مسایل ژئوپلتیک اسلام. دریا. آفریقا، ایولاکست، ص 91
روزنامه نیویورک تایمز طی گزارشی پیرامون نقش انقلاب در جمهوریهای مسلمان نشین شوروی، نگرانیهای موجود در ممالک دیگر، مبنی بر جایگزینی انقلاب اسلامی ایران در میان جمهوریهای شوروی پس از نابودی کمونیزم و اعلام آمادگی عربستان برای پرداخت کمک یک میلیارد دلاری به شوروی، نوشت: عربستان، با همکاری مصر تلاش می کند تا با هدف خنثی سازی گسترش اصول گرایی و تبلیغات انقلاب اسلامی ایران، چند واعظ و مبلغ مذهبی را به جمهوری های مسلمان نشین شوروی بفرستد.
کیهان 30/7/1370
امام خمینی : انشاءالله ما نخواهیم گذاشت از کعبه و حج، این منبر بزرگی که بر بلندای بام انسانیت باید طنین صدای مظلومان را به همه عالم منعکس سازد و آوای توحید را طنین اندازد، صدای سازش با آمریکا و شوروی و کفر و شرک نواخته شود.
صحیفه نور، ج 20، ص 232
بی.بی.سی به نقل از ساندی تایمز نوشت: ظهور و تقویت یافتن بنیادگرایی اسلامی در عربستان، مانع برنامه استقرار نیروهای آمریکایی در عربستان سعودی، شده است. ملک فهد پادشاه محافظه کار عربستان، بیم آن دارد که استقرار مجدد سربازان آمریکایی، بهانه ای به دست بنیادگرایان بدهد که خواستار تشدید قوانین اسلامی در آن کشور شوند.
کیهان 15/7/1370
بی.بی.سی به نقل از ساندی تایمز گفت: ملک فهد طرح استقرار 3000 سرباز و 80 هواپیما و هلیکوپتر جنگنده آمریکایی را، رد کرده است و نیز اجازه نداده آمریکایی ها در شمال شرقی آن کشور، یک پایگاه هلیکوپتری ایجاد کنند. ساندی تایمز می نویسد: این موضوع روابط آمریکا را با عربستان سعودی تیره کرده است، ولی پادشاه سعودی گفته است با توجه به افزایش مخالفتهای داخلی و فعالیت بنیادگرایان اسلامی، چاره دیگری ندارد(96).
کیهان 12/5/1373
امام خمینی : جمهوری اسلامی ایران از مسلمانان آزاده جهان که علیرغم اختناق سیاسی حاکم بر آنها، با ترکیب کنفرانسها و مصاحبه ها و سخنرانیها، پرده از اسرار جنایت بار آمریکا و آل سعود برداشتند و مظلومیت ما را به دنیا دادند، تشکر می نماید.
صحیفه نور، ج 20، ص 233
هفته نامه العمل الاسلامی، چاپ پاریس نوشت: هلیکوپترهایی که بر فراز تظاهرات عظیم برائت پرواز می کرد، حامل گروهی از عناصر بلند پایه نظامی عربستان و یک ژنرال آمریکایی بوده است. او به احتمال قوی وابسته نظامی آمریکا در ریاض بود که فرماندهی را در طرح ریزی و اداره عملیات یورش و قتل عام حجاج به عهده داشت. این هلیکوپتر دستورات فهد را از جده به نیروهای مسلح، منتقل می کرده است.
کودتای نوژه، ص 90
امام خمینی : خداوندا، تو میدانی ما سر سازش با کفر نداریم. خداوندا، تو می دانی که استکبار و آمریکای جهانخوار گلهای باغ رسالت تو را پرپر نمودند.
صحیفه نور، ج 20، ص 241
دانیل پایپس، رئیس انستیتو پژوهشهای سیاست خارجی آمریکا: ما نمی توانیم با آنها (مسلمین) همزیستی مسالمت آمیزی داشته باشیم؛ زیرا ما با آیت الله خمینی هیچ نقطه مشترکی نداریم.
مجله پانزده خرداد، شماره صفر
کشتار خونین حجاج ایرانی در مکه مکرمه، بر اساس سناریوی مشخصی از سوی آمریکا و عربستان سعودی تهیه شده بود و احتمالاً با همکاری سازمان جاسوسی آمریکا - سیا به اجرا در آمده بود.
گازته، 1987، کودتای نوژه، ص 90
امام خمینی : مگر هنوز لات و هبل در کعبه اند؟ آری خطرناکتر از آن بتها، اما در چهره و فریبی نو. آنها می دانند که امروز حرم، حرم است، اما نه برای ناس که برای آمریکا، و کسی که به آمریکا لبیک نگوید و به خدای کعبه رو آورد، سزاوار انتقام خواهد شد.
صحیفه نور، ج 20، 227
تنها عربستان سعودی در 8 آوریل 1980، با لحنی مودبانه از آمریکا می خواهد که زمان معینی را برای استفاده از تسهیلات نظامی سعودی، تعیین کند. برژینسکی مشاور کارتر، به عربستان یاد آور می شود که حضور نیروهای آمریکا در آن سرزمین، صرفاً به خاطر مبارزه با گروههای چپ در خلیج (فارس) و مخصوصاً در ناحیه نفت خیز دهران است و حضور این نیروها در پایگاه های آمریکایی عربستان بسیار سودمند تواند بود.
در واقع اعتراف کرد که ارتش آمریکا سالهاست کم و بیش در منطقه حضور دارد و امروز از نظر کمی و کیفی، بر حضور این ارتش افزوده شده است. در 1957 عربستان موافقت کرد که نیروهای هوایی آمریکا، از فرودگاه دهران به طور کامل استفاده کند.
توفان خلیج، دلاژ الیویه، کریزبک. ژرار، ص 207
در جدول ارقام بودجه دولت سعودی، رقم هزینه های نظامی جالب توجه است. مخصوصاً بخش مهمی از این بودجه، به ایالات متحده اختصاص دارد. قراردادهای پرهزینه مطالعه، برنامه ریزی، ساختمان و اجرای سایر عملیات مراکز سه گانه ارتش، به مبلغ 21 میلیارد دلار، تماماً با آمریکا منعقد شده و این ارقام افسانه ای، به جیب آن دولت سرازیر می شود از جمله سفارش خرید 5 آواکس که اکنون به صورت امانی، از سوی آمریکا در اختیار عربستان گذاشته شده، به مبلغ 5/8 میلیارد دلار، قرارداد خرید آواکسها خود سرگذشت جالبی دارد. اندکی پس از شعله ور شدن آتش جنگ بین ایران و عراق، ایالات متحده با شتاب و نگرانی، 4 آواکس خود را برای نظارت از صحنه های جنگ، مخصوصاً ردگیری هواپیماها و موشکها به عربستان فرستاد، تا مگر از خطراتی که ممکن است برای مناطق نفت حکومت پادشاهی سعودی پیش آید، جلوگیری کند.
توفان خلیج، دلاژ الیویه، کریزبک. ژرار، ص 168

دول منطقه

امام خمینی : روز قدس، روزیست که ما خواهیم فهمید چه اشخاص و چه رژیمهایی با توطئه گرهای بین المللی موافقت دارند و با اسلام مخالفت. آنهایی که شرکت ندارند، مخالف با اسلام هستند و موافق با اسراییل و آنهایی که شرکت کردند متعهد هستند و موافق با اسلام و مخالف با دشمنان، که در راس آنها آمریکا و اسراییل است.
صحیفه نور، ج 8، ص 233
امام در تهران، در قلمرو و عقاید اسلامی، با آنها نبرد می کند و آنان را می کوبد. از تهران، خمینی به مسلمانان معتقد، یادآوری می کند که روز 17 اوت 1979 را روز بیت المقدس بنامند. رهبران بحرین، بخصوص عربستان سعودی، در عین حال که چند تن از سران آنها را بازداشت کردند، اما به ناچار مانع کار آنها نمی شوند. آیا چگونه می توان در نبرد مقدس جهاد، برای نجات قدس که سومین مکان مقدس مسلمانان است و برای حفظ بیت المقدس که به وسیله صهیونیستها که دشمن اسلامند، اشغال شده است، شرکت نکرد؟(97)
توفان خلیج، دلاژ. الیویه، کریزبک. ژرار، ص 101
امام خمینی : ما توقع نداریم از امثال سادات و صدام که سر سپرده کشورهای قدرتمند هستند و سر سپرده آمریکا هستند و در مملکت اسلامی پایگاه برای کفار و برای ستمگران و برای آمریکا می سازند و اجازه می دهند که بسازند. ما از آن ها توقع نداریم. برای این که آنها به اسلام اعتقادی ندارند. آنها نوکرند. نوکر آمریکا و هر چه اوامر کند، عمل می کنند.
صحیفه نور، ج 15، ص 108
در یادداشتهای روزانه، اختلاف عظیم میان گفتگوهای بگین و کارتر را با گفتگوهای کارتر و سادات بیان کردم. مباحثات کارتر و سادات، با سخنان و تعبیراتی از این دست، قطع می شد: منافع شما را آن چنان حفظ خواهم کرد که گویی منافع خودم را. شما برادر من هستید و یا این که سادات به کارتر می گفت: مردم من شما را تجلیل می کنند. همیشه باید از دوستی و از برادری با شما افتخار کنم. شما تحسین برانگیزترین سیاستمدار ایالات متحده آمریکا هستید. سادات همچنین به کارتر می گفت: من و مردم از شما ممنون هستیم.
سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه، برژینسکی. زبیگینو، ص 147
روزنامه واشنگتن پست در گزارشی تحلیلی در شماره امروز خود، در مقاله ای تحت عنوان صدام غیر مذهبی، زمانی فایده زهد و تقوای اسلامی را کشف می کند به تشریح گرایش اخیر صدام حسین به مذهب پرداخته، به نقل از تحلیل گران عراقی و عرب می نویسد: خود را شیفته دین و عبادت معرفی کردن، شگرد تازه صدام حسین است که می کوشد با جلوه گر ساختن خود به عنوان مسلمانی مومن و معتقد، حمایت مردم عراق و جهان عرب را جلب کند. نقاب دین بر چهره نهادن، یکی از تاکتیکهای صدام حسین، برای رقابتهای تبلیغاتی با دشمنان عربش در بحران خلیج فارس است.
ما اعتراف می کنیم، محسن صفری، ص 222
امام خمینی : اگر دولت حجاز از این فریضه عبادی - سیاسی که هر سال در مواقف کریمه شریفین و با حضور میلیونی مسلمانان، تشکیل می شود، استفاده سیاسی - اسلامی می نمود، احتیاج به آمریکا، هواپیماهای آواکس آن و سایر ابرقدرتها نداشت و مشکلات مسلمانان حل می شد. می دانیم که آمریکا این هواپیماها را از آن جهت در اختیار عربستان قرار داده است تا به نفع خود و اسراییل، از آنها استفاده نماید.
صحیفه نور، ج 15، ص 186
مسئولین آمریکایی چندین بار اعلام کرده اند که هواپیماهای جاسوسی - الکترونیکی آواکس - که سعودیها خریداری کرده اند، به نفع نیروهای آمریکا به کار گرفته خواهد شد و در واقع این هواپیماها، تنها برای مراقبت از نقل و انتقال نیروهای شوروی مفید هستند و اطلاعات به دست آمده نیز، تنها برای نیرویی به حجم نیروهای آمریکایی قابل استفاده است. چرا که ما برای کنترل اقدامات نیروهای اسراییلی که مستقیماً در معرض دید ما قرار دارند، نیازی به این وسایل نداریم.
میلیتاریسم آمریکا، بنیادبردگی معاصر، برزی. عفیف، ص 116
طرفداران خمینی، سنت اسلام را یادآوری می کنند که اندیشه جدایی سیاست را از دین، رد می کند. از طرفی آنان از اعلام ارتباط ریاض با واشنگتن و حضور هواپیما رادارهای آواکس در حوزه پادشاهی سعودیها، خودداری نمی کنند. از نظر ایرانیان، اشتغال به مسایل سیاسی در جریان حج خانه خدا، حق جاوید الهی است. با این همه، سعودیها هر گونه فعالیت سیاسی را هنگام حج ممنوع کرده اند.
توفان خلیج، دلاژ. الیویه، کریزبک. ژرار، ص 102
امام خمینی : از آنجا که منطقه در شرف یک نهضت اسلامی عمومی است آمریکا دست به طرح قضایایی زده است تا بتواند دست مردم بی پناه منطقه را، از سرنوشتشان کوتاه کند و متاسفانه بعضی از دولتها هم به آنها کمک می کنند. طرح سادات و فهد یکی از آنها است.
صحیفه نور، ج 15، ص 209
شایع است حتی در موقع امضای قرارداد کمپ دیوید از سوی سادات با آمریکا و اسراییل، دولت عربستان به مصر مساعدت مالی کرده است. موضوعی که عربستان باید در آن تامل کند، ناپایداری نفوذش در ممالک عربی است، مثلاً کشور کوچکی نظیر سوریه، به پیشنهاد کمک مالی سعودیها و خرید نفت ارزان، مشروط به پیروی از سیاست عمو سام، همیشه پاسخ منفی داده است. اعمال نفوذ آمریکا از طریق عربستان سعودی، برای پیوستن ممالک عربی به پیمان کمپ دیوید تاکنون چندان موثر نیفتاده است.
توفان خلیج، دلاژ. الیویه، کریزبک، ژرار، ص 269
از پائیز 1981 که سنای آمریکا با طرح ریگان موافقت کرد، روزهای خوش عشق بازی واشنگتن - ریاض، دوباره آغاز گردید. سنا به ناگهان ریگان را برانگیخت تا طرح آشتی فهد با اسراییل را مورد تمجید قرار دهد. مقامات آمریکایی پس از تقریباً سه ماه مطالعه، بدین نتیجه رسیدند که طرح 8 ماده ای شاهزاده فهد، واقع بینانه است و آن را مورد مطالعه قرار دادند. در این مدت سادات از سوی مسلمانان افراطی، ترور شده بود، او نزدیک ترین رهبر یک کشور عربی به واشنگتن بود و نبودش در عرصه سیاست خاورمیانه، آمریکاییها را پریشان ساخت و ناگزیر بر آن شدند در استراتژی منطقه، مهمترین نقش را به عربستان واگذارند. ضمناً رئیس جمهور ریگان برای آشتی اعراب و اسراییل نیز طرح ویژه ای تدارک دید.
توفان خلیج، دلاژ.الیویه، کریزبک. ژرار، ص 217
امام خمینی : آمریکا و سرسپردگانش باید به خود آیند و از توطئه ها دست بردارند که ایران دیگر جای تاخت و تاز آنان نیست و امید آن است که دولتهای پیرو آمریکا که خزاین گران و سرمایه های ملتها را با روی گشاده در پای آمریکا نثار می کنند و در راه تقریب به چپاولگر، با اسلام و جمهوری اسلامی به جنگ تسلیحاتی و تبلیغاتی، برمی خیزند؛ از خواب گران بیدار شده و با ملتهای خود هم صدا شوند و از زیر ننگ وابستگی خارج شوند.
صحیفه نور، ج 16، ص 44
دستاورد سفر ژنرال جونز، امضای قراردادی با عمان بود. در این قرارداد، عمان تعهد می کند که در قبال تحویل سلاح از آمریکا، تسهیلاتی در بنادر خود برای نیروی دریایی این کشور، قائل شود...علاوه بر بحرین و عربستان سعودی که پایگاههایی در اختیار آمریکا قرار داده اند، عمان نیز به منظور دفاع از تنگه هرمز و مقاومت در برابر جمهوری اسلامی ایران، دو فرودگاه نظامی که مجهز به سلاح دفاعی اتمی است، به ارتش آمریکا واگذار کرده است.
توفان خلیج، دلاژ.الیویه، کریزبک، ژرار، ص 193
یادمان باشد که عراق را این کشورهای مثل شوروی، آمریکا و دنیای عرب، همین شیخ های خلیج، عمده کردند، بزرگ کردند در رابطه با جنگ ایران.
ما اعتراف می کنیم، صفری. محسن، چ 132
بعضی از خارجیان، توصیه های دوستان سنی خود، یا کنسولگری کشور خود را می پذیرند. در عاشورای 1979 همه شهروندان آمریکایی مقیم بحرین بلیط هواپیما را در جیب داشتند، تا هنگام آشوب در آن کشور، هر چه زودتر آن دیار را ترک کنند.
توفان خلیج، دلاژ. الیویه، کریزبک. ژرار، ص 96
همانطور که حسن رازی، رهبر شیعیان بحرین اعتراف می کند، حادثه 12 دسامبر 1983 به نام اسلام، از سوی ناخشنودان آن سرزمین، در موقع مناسبی اتفاق می افتد. دو ماه قبل از این حادثه، جهاد اسلامی، سازمان اسرارآمیزی که از ایران دستور می گیرد - بی شک از نظر نیروی معنوی - مراکز نظامی فرانسه و آمریکا را که وابسته به سپاه چند ملیتی سازمان ملل متحد بودند، در سپیده دم 23 اکتبر 1983 با خاک یکسان می کند. دو کامیون پر از مواد منفجره، هم زمان به مرکز تفنگداران دریایی آمریکا و پست فرماندهی فرانسه، وارد می شود و هر دو ساختمان را درهم می کوبد. بیلان این دو انفجار، مرگ 241 تفنگدار آمریکایی و 58 فرانسوی بود. یک سال پیش از این حادثه (25 ژوئن 1981) در امارات متحده عربی 5 بمب منفجر می شود و ساختمانهای وزارت دادگستری را نابود می کند(98).
توفان خلیج، دلاژ. الیویه، کریزبک. ژرار، ص 140
امام خمینی : این دولتهای وابسته، مگر ندیدند که کاخ سفید، با کمال بی اعتنایی اعلام کرد که به خاطر آنان و نفت آنان، از منافع اسراییل نمی گذرد؟ و مگر متوجه نشدند که آمریکا با اعمال وتو و تهدید سازمانها، بی اعتنایی خود را به آنان ثابت نمود.
صحیفه نور، ج 16، ص 44
عربستان سعودی باید بداند که هرگز از طرف آمریکا با یک کشور یهود، در یک پایه و در یک سطح مساوی تلقی نخواهد شد.
توفان خلیج، دلاژ. الیویه، کریزبک. ژرار، ص 7
آمریکا باید پیمان دو جانبه ای با اسراییل امضا کند که به موجب آن، هر حمله با سلاحهای متعارف به اسراییل، همانند حمله به آمریکا تلقی شود.
فرصت را از دست ندهید، نیکسون. ریچارد، ص 222
آمریکاییان به خاطر جلب اطمینان اسراییل، از برانگیختن خشم عربستان پروایی نداشتند. مسئولان سعودی هم با هر گونه سازشی مخالف بودند.
توفان خلیج، دلاژ. الیویه، کریزبک. ژرار، ص 214
امام خمینی : شما را فریبکاریهای آمریکا و رجزخوانی های حسنی و حسن و حسین و قابوس، که حقاً احتیاج به قیم دارند و سفیهانه جوانان کشورهای خود و اسلحه و مهمات ارتش خویش را که باید در راه نجات از چنگال اسراییل به کار برند، گول نزند. با یک کشور اسلامی که شاه معدوم را با آن قدرت شیطانی و حمایت شیطان های بزرگ و کوچک و صدام جنایتکارتر از شاه معدوم را، به جهنم فرستاده، به ستیز با شما برنیانگیزد.
صحیفه نور، ج 16، ص 158
ما باید با استفاده از نفوذ پشت پرده خود، کاری کنیم که میان مصر و سایر کشورهای اسلامی، سازمانهای چند جانبه ای برای دفاع از کشورهای ضعیف خلیج فارس به وجود آید.
فرصت را از دست ندهید، نیکسون. ریچارد، ص 265
باید ایالات متحده کوشش کند که نسخه پیمان کمپ دیوید را زنده کند و خود مختاری فلسطینی ها، به صورت وابسته به اردن، در یک دوره انتقالی چند مرحله ای، تحقق یابد. هر چند برای این منظور باید ملک حسین را وادار کرد که حرف خود را در سال 1981 که ادعای حاکمیت اردن برکرانه غربی را انکار می کرد، پس بگیرد، اما از این گونه انعطافها در دیپلماسی خاورمیانه، فراوان دیده شده است.
فرصت را از دست ندهید، نیکسون. چ، ص 277
قابوس، مانند یک قاطر لجباز است و بی آنکه از انتقادهای بی شمار ناراحت شود، با واشنگتن که همه پایگاه های مهم عمان را در اختیار دارد، بهترین رابطه را حفظ کرده است.
توفان خلیج، دلاژ. الیویه، کریزبک. ژرار، ص 113
ملک حسین، شاه اردن در آغاز 1982 راه افراط پیمود و فوراً هزار سرباز به یاری عراق گسیل داشت...مصر که به تازگی به صحنه اتحادیه عرب بازگشته بود، همچون مراکش، تونس و سودان افراد داوطلبی را با شرایط ویژه ای به جبهه جنگ ایران و عراق به جانبداری از عراق فرستاد.
توفان خلیج، دلاژ. الیویه، کریزبک. ژرار، ص 236
امام خمینی : مسلمانان باید بدانند نقشه آمریکا که به دست اسراییل خبیث در جریان است، به بیروت و لبنان خلاصه نمی شود، که اسلام در همه جا و در کشورهای اسلامی خصوصاً منطقه خلیج فارس و حجاز، مرکز وحی الهی، هدف اول آن است که حکام منطقه، گوش و چشم بسته در فرمان آمریکا و از آن دردناکتر، اسراییل باشند و ننگ هر تحقیر و نوکری را بپذیرند.
صحیفه نور، ج 17، ص 29
یکی از بزرگترین رویارویی های سیاست خارجی آمریکا در قرن بیست و یکم، جهان اسلام می باشد. با افول جنگ سرد، رقابیهای دیرینه ای که مدت 45 سال خفته بود، اینک رو به بیداری گذاشته است. در منطقه ای که تقریباً هر کشور همسایه در بهترین حالت رقیب و در بدترین حالت دشمن محسوب می شود، بی ثباتی بالقوه ای ما را تهدید می کند. در هر صحنه اصلی - درگیری خلیج فارس و درگیری اعراب و اسراییل - نیاز به اقدام آمریکا وجود دارد.
فرصت را از دست ندهید، نیکسون. ریچارد، ص 207
در هر پیمان صلحی که با میانجی گری آمریکا به دست آید، باید چهار هدف مورد توجه باشد:
1- شناسایی کامل سیاسی اسراییل از سوی همسایگانش
2- امنیت مرزی اسراییل
3- بازگرداندن زمین های تصرف شده اعراب در سال 1967
4- خود مختاری فلسطینی ها(99).
فرصت را از دست ندهید، نیکسون. ریچارد، ص 221
امام خمینی : کلام آخر با دولتهای منطقه است، که همچون صدام بدبخت آلت دست آمریکا شده اند و برای رضای آمریکا و اسراییل، و برای حفظ منافع آنها، به ویژه آمریکا می خواهد خود را به خذلان اخروی و هلاکت و ننگ دنیوی دچار کند.
صحیفه نور، ج 17، ص 228
پس از درگیری جنگ خلیج (فارس)، کلیه مراکز حساس و پشت بام هتلهای کویت، به توپهای ضدهوایی مجهز گردید. در اطراف فرودگاه پروازهای بحرین، 7 توپ ضدهوایی کار گذاشته شد. این تدابیر مقدماتی و نه چندان موثر، روشنگر ضعف شیخ نشینها و در عین حال نگرانی آنان از آینده است. در اکتبر همان سال، آمریکا 4 هواپیمای آواکس به عربستان فروخت. از میان دولتهای خلیج، کویت نخستین کشوری بود که در تاریخ 2 نوامبر 1981 رسماً اطلاع داد که دو نوبت به عراق یاری رسانده است. در آوریل 1981، دو میلیارد دلار و نوامبر همان سال 7 میلیارد دلار...به زودی امارت متحده و عربستان سعودی هم، دست یاری به سوی عراق دراز کردند... کویت، امارت متحده و عربستان مبلغ 30 میلیارد دلار به حساب عراق پرداخته بودند.
توفان خلیج، دلاژ. الیویه، کریزبک. ژرار، صص 244 و 246
در 16 ژوئیه 1979 صدام، به جای حسن البکر، رئیس جمهور سالخورده عراق، نشست... صدام رهبر بی چون و چرای عراق بود... صدام می دید که در ایران پس از انقلاب، بی نظمی و هرج و مرج حکم فرماست... صدام خود را برای انتقام جویی آماده می کرد. به خاطر اشتباهی که از ایران سر زده بود، موقعیت سیاسی او بهتر شده بود. گروگان گیری 52 آمریکایی در سفارت آمریکا در تهران، پی آمدهای نامطلوبی به دنبال داشت.
توفان خلیج، دلاژ. الیویه، کریزبک. ژرار، ص 229
امام خمینی : چه خوبست که بعضی سران سر سپرده کشورهای اسلامی، به اربابان و خدایان زر و زور و تزویر خود، این نکته را جدی گوشزد کنند که این قدر از منافع خود در خلیج فارس، سخن نگویند. برای این که همین مساله موجب حساسیت شدید مردم منطقه است که آمریکا و فرانسه و انگلیس چه منافعی در آبهای خلیج فارس دارند که تا پای دخالت نظامی و جنگ هم می خواهند آن را حفظ کنند؟
صحیفه نور، ج 20، ص 121
ژنرال کیلی، فرمانده نیروهای واکنش سریع درباره نفت می گوید: بر نیروهای مسلح این کشور - آمریکا - است که برای حفظ منافع نسلهای آینده آمریکا، در مناطق نفتی خاورمیانه و سواحل خلیج فارس حضور فعال داشته و بر آنها تسلط داشته باشد.
میلیتاریسم آمریکا، بنیاد بردگی معاصر، برزی. عفیف، ص 60
آمریکاییها وجود پایگاههای نظامی خود را در خلیج (فارس)، هرگز انکار نمی کنند و هدف ایشان تصرف چاههای نفت خلیج است که در صورت تهدید، منجر به بحران شدید در منطقه می گردد. کوتاه سخن آن که علاوه بر آمریکا، ناوهای جنگی انگلیس و فرانسه هم در خلیج با آسودگی، همان گونه که در پایگاههای اصلی خود بوده اند، استقرار یافته اند.
توفان خلیج، دلاژ. الیویه، کریزبک. ژرار، ص 193
امام خمینی : اکنون نیز که بازیگران حرفه ای با ترفندهای مختلف می خواهند سلطه غارتگرانه سالهای طولانی را حفظ کنند و از وحدت مسلمین و از اسلام بزرگ سیلی خورده اند و سخت آشفته هستند، عمال معلوم الحال خود را، راه انداخته اند تا نگذارند اسلام به پیروزی برسد. همچون حسن مراکشی که با ملاقات و دست دوستی دادن به پرز به اسلام و ملتهای مسلمان، به ویژه عرب و فلسطین، خیانت فاحش و نابخشودنی نموده و بر ملت و دولتهای اسلامی عربیست که با برخورد قاطع، دست این خیانتکار را قطع کنند و چون حسین اردنی این دلال دوره گرد خیانتکار که تا دولتهای منطقه را به دام شیطان بزرگ نیندازد، از پای نخواهد نشست.
صحیفه نور، ج 20، ص 24
شاه حسن که یکی از روشنترین حاکمان جهان اسلام است، سیاستهای مترقیانه ای را در مراکش پایه گذاری کرده و در زمینه مسایل استراتژیکی با آمریکا همکاری نزدیک داشته است.
فرصت را از دست ندهید، نیکسون. ریچارد، ص 206
بنابراین وقت آن فرا رسیده است که بازی را آرام کرد و اجازه نداد که پیشنهادهای جدید حسین اردن که مورد قبول عرفات و حمایت مصر است، به ناکامی کشیده شوند. توفیق چنین مذاکراتی، تا حدود زیادی از یک سو به ایالات متحده بستگی دارد که نفوذ خود را بر اسراییل به کار گیرد و از سوی دیگر به اتحاد جماهیر شوروی که جلو اقدامات سوریه را به ویژه در قبال ساف بگیرد.
مسایل ژئوپلتیک اسلام. دریا. آفریقا، آیولاکست، ص 113
امام خمینی : چه بهتر که آمریکا و ریگان از مسیر سیاست مین گذاری شده خلیج فارس که کوس رسوایی آنان را در جهان به صدا در آورده است مجدداً عبور نکند و بر مرکب غرور و جهلی که تا به حال دهها بار صاحب خود را بر زمین کوبیده است، سوار نشود و لااقل شبح قدرت نمایی خود را پیش نوکرانی مثل کویت حفظ کند و بیش از این آنان را از شکست و خفت خود، شرمسار و سرافکنده نسازد.
صحیفه نور، ج 20، ص 121
ایالات متحده باید به تعهد خود در اسکورت تانکرهای نفتی کویت (اگر انتظار دارد به وسیله ایران و روسیه دیگر کشورهای خلیج فارس جدی گرفته شود) جامه عمل بپوشاند. لغو تعهد ایالات متحده، ضمن تشویق روحیه تهاجمی ایرانیان، آنان را قادر خواهد کرد که به عنوان قدرت برتر منطقه ای، هر چه سریعتر جنگ را علیه رژیم عراق به نفع خود به پایان برند. چنین پیروزی، حیات رژیمهای خلیج فارس را به مخاطره خواهد انداخت و ایالات متحده را با مشکلات بیشتری در محاصره و جلوگیری از تهدیدات زمینی ایرانیان علیه کویت و عربستان سعودی، مواجه خواهد کرد.
استراتژی شولتز، کودتای لوژه، ص 77
امام خمینی : فریاد برائت ما، فریاد برائت مردم لبنان و فلسطین و همه ملتها و کشورهای دیگریست که ابر قدرتهای شرق و غرب، خصوصاً آمریکا و اسراییل، به آنان چشم دوخته اند و سرمایه آن را به غارت برده اند و نوکران و سر سپردگان خود را به آنان تحمیل نموده اند و از فواصل هزاران کیلومتر راه، به سرزمینهای آنان چنگ انداخته اند و مرزهای آبی و خاکی کشورشان را اشغال کرده اند.
صحیفه نور، ج 20، ص 121
در کشورهای مغرب، این تحول شوم، البته دارای پیامدهای وخیمی خواهد بود و سران نهضت های اسلام گرا به این ترتیب، دلیل مشروعیت مبارزه خود را علیه غرب، به دست خواهند آورد، ممکن است از این طریق، بخش عظیمی از افکار عمومی اعراب را بسیج کرده و دست به یک سلسله عملیات تروریستی و یا حتی به کمک جنگ افزارهای مدرن که فلان یا بهمان کشور در اختیار می گذارد، به جنگی مقدس علیه فرانسه دست بزنند.
مسایل ژئوپلتیک اسلام. دریا. آفریقا، ایولاکست، صص 27 و 28
آمریکاییها وجود پایگاههای نظامی خود را در خلیج (فارس)، انکار نمی کنند و هدف ایشان تصرف چاههای نفت خلیج (فارس) است که در صورت تهدید، منجر به بحران شدید در منطقه می گردد.
توفان خلیج، دلاژ. الیویه، کریزبک. ژرار، ص 191
سلطه آمریکا بر روی شیرهای نفت عربستان، ممکن است چندان قوی نباشد، ولی ایالات متحده مطمئناً آنها را در کنترل خویش در خواهد آورد.
تصویر آینده خاورمیانه. آکنیز. جیمزآی. اطلاعات 24/9/70
امکان فراوانی هست که نهضتهای اسلام گرا با استفاده از فلان یا بهمان حادثه، به هدف خود نایل آیند...اگر موج اسلام گرایی در کشورهای مغرب پیروز شود، ممکن است به دلیل اتحاد، هویت فرهنگی آنها به کشورهای همسایه سرایت کند.
مسایل ژئوپلتیک اسلام. دریا. آفریقا، ایولاکست، صص 27 و 28
امام خمینی : من به سران کشورهای خلیج فارس سفارش می کنم که به خاطر یک عنصر ورشکسته سیاسی، نظامی و اقتصادی بیش از این خود و مردم کشورتان را تحقیر نکنید و با توسل به دامن آمریکا، ضعف و ناتوانی خود را برملا نسازید.
صحیفه نور، ج 20، ص 120
جرج کمپ بل، فرستاده ویژه روزنامه یونینگ استاندارد چاپ لندن می گوید: داشتن اینگونه ارتباط با صدام، از آن جهت برای واشینگتن مفید است که صدام حسین، رهبری شکست خورده و ژنرال مضحکی است که بر ارتش خیالی فرمان می راند و بلوف زنی است که چیزی در چنته ندارد.
صدام حسین تکیه گاه منافع آمریکا در عراق، اطلاعات 16/7/70
اگر همسایگان عراق و فروشندگان اسلحه به این کشور در گذشته، به گونه ای دیگر عمل می کردند، امروز احتمالاً کویت مورد تهاجم عراق قرار نمی گرفت.
ما اعتراف می کنیم، محسن صفری، ص 57
اقدامات رهبر عراق، نشانگر ناسپاسی نسبت به حمایتهای نظامی عربستان از او، در طول جنگ هشت ساله اش علیه ایران است. اگر عراق می گوید افراد خود را فدا کرده است، ما نیز با پول، سلاحهای پیشرفته و همکاری بین المللی، در ایران فداکاری سهیم بوده ایم.
ما اعتراف می کنیم، محسن صفری، ص 62
کویت، امارات عربی متحده، مصر، اردن و عربستان سعودی از جمله کشورهای عربی بودند که در دوران هشت سال جنگ ایران و عراق جانب عراق را گرفتند و به شدت از این کشور حمایت کردند.
ما اعتراف می کنیم، محسن صفری، ص 125
دعوت سعودیها از ایالات متحده، خارق العاده بود. کشورهایی که مدتها با امپریالیسم و صهیونیسم مخالفت ورزیده بودند، برای دفاع از خود در مقابل یک کشور عربی دیگر، به سمت قدرت نظامی اصلی غرب روی آوردند.
تصویر آینده خاورمیانه. آکینز. جیمزآی. اطلاعات 24/9/70
امام خمینی : اینکه دولت آمریکا در این وقت از زمان می گوید، ما دوستانی داریم در منطقه و منافعی داریم، باید دید که او چه می گوید؟ دوستان آنها کی هستند و منافع آنها در این منطقه چی هست؟... آمریکا چه منافعی می تواند داشته باشد، جز منابع زرخیز شما و چه دوستانی می تواند اینجا داشته باشد، جز آنهایی که به عنوان دوستی، خدمتگزار هستند؟
صحیفه نور، ج 20، ص 116
الکساندر کراسنوف، سردبیر بخش خاورمیانه و خاور دور و آفریقای شوروی، در خبرگزاری نووستی می گوید: آنچه از نیروی مسلح آمریکا در منطقه خلیج (فارس)، سازماندهی می شوند، در هیچ یک از ادوار صلح سابقه نداشته است، امروزه بیش از 6 ناو جنگی از سوی آمریکا و هم پیمانان این کشور، به منطقه گسیل شده اند. این گونه تجمع نیروهای جنگی، فی نفسه متضمن خطری جدی نسبت به پیچیده تر شدن اوضاع، در این منطقه است که بدون آنها نیز انفجارآمیز است. ولی به نظر ما این تنها یک مرحله از مراحل تحقق یافتنی در برنامه های استراتژیک آمریکا، در خاورمیانه است. هدف از این برنامه ها کاملاً روشن بوده و مسلماً تحقق بخشیدن به تسلط ایالات متحده، بر منافع نفتی منطقه با تمامی وسایل است.
میلیتاریسم آمریکا، بنیاد بردگی معاصر، برزی. عفیف، ص 236

آمریکا دشمن بشریت