فهرست کتاب


نیش و نوش «نقش زبان در نیک بختی و بدبختی انسان »

شکیبا سادات جوهری تهیه شده توسط ک مرکز پژوهش‏های صدا و سیما

خوراک سگ های دوزخ

روزی امام حسین (علیه السلام) در مجلسی با عده ای از یاران و دوستان خود نشسته و سرگرم گفت و گو بودند. در این هنگام، شخصی وارد مجلس شد و در جمع حاضران نشست. در میان گفت گوی افراد، ناگهان آن شخص از کسی غیبت کرد. امام حسین (علیه السلام) تا شنیدن او بد گویی و غیبت می کند، وی را از این کار زشت نهی کرد و خطاب به او فرمود: یا هذا کف عن الغیبه فانها اذام کلات النار(240)؛ ای فلان! زبان خود را از غیبت کردن، خوراک سگ های دوزخ این باشد که غیبت کننده، مثل سگ محشور می شود و لقمه لقمه از گوشت مردار می خورد یا این که خود باید تکه تکه خوراک سگ های دوزخ شود؛ یعنی به دندان های سگ های دوزخ پاره پاره می گردد، بعد می میرد دوباره زنده می شود و همین گونه ادامه می یابد.

هم نشینی و غیبت

جابر بن عبدالله انصاری می گوید: روزی به اتفاق رسول خدا (صلی الله علیه وآله) به جایی می رفتیم. در میانه راه ناگهان بوی متعفنی به مشاممان رسید. حضرت با تنفر و انز جار فرمود: علت وزش این بوی بد این بود که عده ای از منافقان پشت سر بعضی از مؤمنان غیبت می کردند(241).
رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) می فرماید:
ان الله یبغض أهل بیت یا کلون فی بیوتهم لحم الناس(242)
به درستی که خداوند از اهل خانه ای که در منزلشان با غیبت کردن، گوشت بدن مردم را می خورند، بیزاری می جوید.
روزی عده ای کنار پیامبر نشسته بودند و صحبت می کردند. در میان سخنانشان، از شخصی نام برند و گفتند: فلانی چه قدر ناتوان است. حضرت شنیدن این سخن به آنها فرمود: هم اکنون از برادر خود غیبت کردید. گفتند: یا رسول الله! آنچه گفتیم، حقیقت است و در او هست. حضرت فرمود: اگر آنچه در او نیست، می گفتید، به او تهمت زده بودید.(243)

خوردن گوشت رفیق

دو تن از یاران رسول خدا (صلی الله علیه وآله) نزد آن حضرت داشتند. یکی از آن دو به دیگری گفت: فلان شخص چقدر پر خواب است؟ سپس از رسول خدا (صلی الله علیه وآله) مقداری نان خواستند تا بخورند. حضرت به آنها فرمود: شما نان و خوراک خود را خوردید. گفتید یا رسول الله!یادمان نمیاید چیزی خورده باشیم. حضرت فرمود: همین حالا گوشت بدن رفیقان را با غیبت کردن خوردید.(244)