نیش و نوش «نقش زبان در نیک بختی و بدبختی انسان »

نویسنده : شکیبا سادات جوهری مترجم : تهیه شده توسط ک مرکز پژوهش‏های صدا و سیما

سه) فعل؛

یعنی تقلید کردن و ادا در آوردن.

چهار) نوشتن؛

امروزه شاید یکی از راه های رایج این است. آنها که می توانند، در نشریات و آنها که نمی توانند، در شب نامه و نامه های سرگشاده یا با دیوار نویسی، به اصطلاح افشاگری می کنند و عیب دیگران را برای همگان آشکار می سازند. گاه حتی پا رافراتر می گذراند و به انسان های با ایمان و خدمت گزار، توهین می کنند و تهمت می زنند.

پنج) ایما و اشاره؛

در این باره آمده است که یکی از همسران پیامبر می گوید: من در خدمت پیامبر بودم. زنی بر ما وارد شد، وقتی پشتش به من بود، با دستم اشاره کردم که او زنی کوتاه قد است. پیامبر فرمود: غیبت آن زن را کردی(155).