نیش و نوش «نقش زبان در نیک بختی و بدبختی انسان »

نویسنده : شکیبا سادات جوهری مترجم : تهیه شده توسط ک مرکز پژوهش‏های صدا و سیما

الف) عوامل دروغ گویی

یک) بی ایمانی:

خداوند می فرماید: انما یفتری الکذین لا یومنون با یات الله و أو لئک هم الکاذبون(132)؛ جز این نیست که فقط کسانی دروغ می گوید که به نشانه های خدا ایمان نمی آورند.
از این آیه استنباط می شود که مؤمنان هیچ گاه به خدا و نشانه های او دروغ نمی بندند و راه نجات از دروغ گویی و رسیدن به صفای راست گویی، پالایش درون از حجاب پلیدی هاست.

دو) لجاجت:

یکی دیگر از عوامل دروغ گویی، لج بازی است: بل أتیناهم با لحق و انهم لکاذبون (133)؛ بلکه حق را برایشان آوردیم و آنان دروغ گویند.