فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

هندوانه ابوجعل

ترکیب شیمیای :
میوه این گیاه دارای گلوکزید قابل تبلوری با طعم بسیار تلخ بنام کولوسنتین می باشد. میوه این گیاه علاوه بر مواد مذکور دارای کولوسین تئین Colocyntheineسیترولین - Citrolline ماده روغنی (به مقدار 15 تا 17 درصد در دانه)، مواد صمغی، مواد پکتیکی و املاح مختلف است. مواد مؤثره آن در سلولهای پارانشیمی و یا در آبکش دسته های متعدد جای دارد.

کرفس

Apium Graveolans
ترکیب شیمیای :
ریشه این گیاه داری مقداری کمی اسانس، اولئورزین، قندهای مختلف مانند مانیت و اینوزیت و همچنین آسپاراژین، کولین و گلوکزیدی به نام آپی ئین Apiine است که اثر درمانی ریشه بدان داده می شود. مقدار درصد اسانس در میوه گیاه بیشتر از ریشه آن و معادل 5/2 تا 3 درصد است.

زیره

ترکیب شیمیای :
زیره دارای 8 درصد تانن ماده روغنی به رنگ سبز و مقدار 7 درصد، موم، موسیلاژ، مواد رزینی، مواد قندی مختلف، 19 تا 20 درصد مواد ازته 5/3 تا 9 درصد اسانس است. از سوختن آن، 6 تا 9 درصد خاکستر برجای می ماند. مواد تشکیل دهنده میوه (دانه)، زیره مخصوصا اسانس از، برحسب مشخصات محل رویش و اختصاصات زمین زراعتی و غیره فرق می کند.
اسانس زیره، از میوه گیاه به وسیله تقطیر با بخار آب حاصل می گردد ولی قبل از این عمل باید میوه را به خوبی له نمود و سپس اسانس گیری به عمل آورد. باقیمانده یا تفاله میوه آن پس از عمل تقطیر نیز به علت دارا بودن مواد ازته نسبتاً فراوان، کود بسیار خوبی برای زراعت است.
اسانس زیره در حالت تازه، مایعی بی رنگ با واکنش خنثی است ولی در مجاورت هوا تدریجا رنگ آن زرد می شود و حالت تغلیظ یافته پیدا می کند. وزن مخصوص آن بین 903/0 و 918/0 است.
اسانس زیره به هر نسبتی در الکل مطلق ولی در سه برابر حجم خود، الکل 85 درجه حل می شود. درجه انحلال آن در آب خیلی کم است. اگر ید به آن تأثیر داده شود، ایجاد گرما و بخار می کند ولی با افزودن چند قطره کلروفریک رنگ بنفش حاصل نمی نماید.
اسانس زیره شامل نوعی ترپن بنام کارون carvene(لیمونن راست). دی هیدروکاروول Dihydrocasvol دو نوع ستن، یک کارون راست Carrene به فرمول H61 OC01 و دیگری دی هیدروکاروون به فرمول C01 H41 O است. قسمت اصلی اسانس زیره را بطوری که مشاهده می شود، کارون و لیمونن تشکیل می دهد این اسانس اگر با اسید فسفریک غلیظ (به غلظت شربت) مجاور گردد ایجاد کارواکرول Carvacocrol می شود که ایزومر کارون است. چون اسانس نژادهای پرورش یافته زیره، مرغوب تر از انواع دیگر است از این جهت غالبا اسانس حاصل از گیاه وحشی و یا اسانس گیاهان دیگر مانند Cuminum. Cyminum و حتی اسانس تربانتین الکل و غیره بطور تقلب بدان افزوده می شود.