فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

باقلا

ترکیب شیمیای :
باقلای سبز دارای 80 درصد آب، 40/5 درصد مواد آلبومینوئیدی، 3/7 درصد مواد هیدروکربنه و 30/0 درصد مواد چرب است. از سوختن آن، 70/0 درصد خاکستر برجای می ماند.
آزمایشهای مختلفی که بر روی باقلای خشک به عمل آمده، نشان داد که باقلا به حالت خشک دارای 8 تا 18 درصد آب، 70/17 تا 50/31 درصد مواد آلبومینوئیدی نظیر لگومین ویسیلین Vicilineلگوملین Lagumelineپروتئوز Proteose و همچنین ویسین Vicineکنویسین Convicine فیتین Phytineنوکلئین 41 تا 59 درصد مواد هیدروکربنه و غیره است ضمنا معادل 70/1 تا 70/4 درصد خاکستر از آن بر جای می ماند که در آن، عناصر پتاسیم و گاهی مس یافت می شود. مقدار پتاس میوه باقلا (پیله) خیلی زیاد است. در باقلا وجود مقدار کم ویتامین ها Bمحقق گردیده است.

ماش

ترکیب شیمیای :
دانه نژادهای پرورش یافته ماش دارای 13 تا 30/14 درصد آب، 5/27 تا 29 درصد مواد آلبومینوئیدی مرکب از لگومین، لگومالین، پروتئوز، نوکلئین، لیستین، کلسترین و همچنین ویسین Vicineکنویسین Convicineکولین، بتائین ، گوانین و غیره 40 تا 46 درصد مواد هیدروکربنه، مرکب از آمیدون، گالاکتان، قندهای مختلف، اسیدهای سیتریک و پالمیتک و 1 تا 3 درصد مواد چرب است به علاوه معادل 30/2 تا 60/4 خاکستر از آن به دست می آید.
در خاکستر آن، 27 تا 46 درصد پتاس، 24 تا 41 درصد آهک، 7 تا 13 درصد اسید فسفریک، 6 تا 11 درصد منیزی یافت می گردد.

نخود

ترکیب شیمیای :
ارسنیک. اسید اکسالیک، اسید استیک، اسید مالیک، آرژی نین، تاپروزین، سی ستین، تری پرتونان، ویتامینهای E.D.A و ویتامینهای گروه B در تجریه شیمیایی آن فیتین و ساپونین، نخود بیش از سایر حبوبات روغن است، وجود کلسیم، فسفر، آهن، و پطاسیم در آن ثابت شده است. نیاسین، تیامین، رامیوفلاوین در نخود وجود دارد.