فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

بادام زمینی

ترکیب شیمیای :
دانه بادام زمین 70 تا 80 درصد وزن کلی میوه را تشکیل می دهد و چنانچه ذکر کردیم از یک پوسته نازک قهوه ای رنگ پوشیده شده است. ترکیب شیمیایی لپه های دانه مخصوصا از نظر مواد چرب به تناسب محل کشت تفاوت می نماید. کشورهای تولید کننده مانند کنگو، بمبئی، ژاپن و اسپانیا مورد بررسی قرار گرفته اند.
بادام زمینی دارای ویتامین f یا اسیدلینولیک میباشد که بهترین داروی ریزش موی سر است.

شنبلیله

ترکیب شیمیای :
بررسی های فراوانی که طی سالهای متمادی توسط عده ای از محققین بر روی دانه شنبلیله به عمل آمده، وجود موادی به نسبتهای زیر 36/7 درصد مواد چرب 72/40 درصد مواد نشاسته ای و قندی 91/28 درصد مواد ازته، مقدار زیادی مواد فسفردار، کولین، الکالوئیدی به نام تری گونل لین trigonelineیا ترکیبی مشابه اسید نیکوتینیک Ac.nicotinique را در آن محقق نمود. تجسسات بعدی نشان داد که مقدار جزئی کومارین comanine تانن، یک ماده زرد رنگ و اسانس نیز در آن یافت می گردد.

یونجه

ترکیب شیمیای :
ترکیب شیمیایی این گیاه برحسب آنکه عمل تجزیه بر روی گیاه جوان (از گل دادن) یا در آغاز گل دادن و یا پس از پیدایش گل انجام گیرد، تفاوت می نماید بطوری که در گیاه جوان، مقدار پروتئین ها زیادتر از آغاز گل دادن و بر عکس مواد سلولزی و هیدراتهای کربن آن کمتر است.
پروتئین های موجود در گیاه شامل لیزین، آرژینین Arginineهیستیدین Hiotidineآدنین Adenine فنیل آلالین Pheneyalalineآسپاراژین Spuragine و سیستین Cystineاست. یونجه علاوه بر مواد مذکور دارای هیدراتهای کربن، دیاستازها، نوعی ساپونین با اثر عطسه آور شدید، ستن ها، دو ماده رنگی، اسید فسفریک و ویتامین های مختلف A.E.C.K. در آن وجود دارد. ویتامین Aدر آن به صورت بتاکاروتن به مقدار 3000 تا 5000 واحد درصد است. مقدار ویتامین های احتیاج روزانه در آن به مقادیر نسبتاً زیاد است. در خاکستر آن مقدار زیادی آهک (به مقدار سه برابر شیر)، پتاس، اسید فسفریک، کمی منیزیوم، آهن (به مقدار 2 برابر اسفناج) و به مقدار بسیار جزئی ارسنیک و سیلیس است.