فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

اکلیل الملک یا هندوق (ناخنک)

melilotusofficinalis
ترکیب شیمیای :
سرشاخه گلدار این گیاه، دارای کومارین comarine اسید ملی لوتیک و اسانس است.
از گلهای خشک شده آن، اسانسی به رنگ تیره به کمک بنزن و به مقدار نسبی 12/0 درصد به دست می آید که ترکیب شیمیایی آن هنوز به خوبی مشخص نشده است. دانه اش دارای 80/7 درصد ماده روغنی و کومارین به مقدار بسیار جزئی است.

بادام زمینی

ترکیب شیمیای :
دانه بادام زمین 70 تا 80 درصد وزن کلی میوه را تشکیل می دهد و چنانچه ذکر کردیم از یک پوسته نازک قهوه ای رنگ پوشیده شده است. ترکیب شیمیایی لپه های دانه مخصوصا از نظر مواد چرب به تناسب محل کشت تفاوت می نماید. کشورهای تولید کننده مانند کنگو، بمبئی، ژاپن و اسپانیا مورد بررسی قرار گرفته اند.
بادام زمینی دارای ویتامین f یا اسیدلینولیک میباشد که بهترین داروی ریزش موی سر است.

شنبلیله

ترکیب شیمیای :
بررسی های فراوانی که طی سالهای متمادی توسط عده ای از محققین بر روی دانه شنبلیله به عمل آمده، وجود موادی به نسبتهای زیر 36/7 درصد مواد چرب 72/40 درصد مواد نشاسته ای و قندی 91/28 درصد مواد ازته، مقدار زیادی مواد فسفردار، کولین، الکالوئیدی به نام تری گونل لین trigonelineیا ترکیبی مشابه اسید نیکوتینیک Ac.nicotinique را در آن محقق نمود. تجسسات بعدی نشان داد که مقدار جزئی کومارین comanine تانن، یک ماده زرد رنگ و اسانس نیز در آن یافت می گردد.