فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

عناب

Zizyphus Zusuba
ترکیب شیمیای :
عناب دارای لعاب فراوان مواد قندی مختلف، 73/2 تا 43/6 درصد مواد پروتئینی، املاح آلی و ویتامین c است از عصاره آبی چوب آن، یک ماده قابل تبلور به نام اسید زی زیفیک ac.ziziphique تاننی به نام اسید زی زیفوتانیک ac.ziziphotennique و نوعی ماده قندی به دست آمده است latoun وجود اسید زی زیفیک در میوه گیاه نیز ذکر شده است.

اکلیل الملک یا هندوق (ناخنک)

melilotusofficinalis
ترکیب شیمیای :
سرشاخه گلدار این گیاه، دارای کومارین comarine اسید ملی لوتیک و اسانس است.
از گلهای خشک شده آن، اسانسی به رنگ تیره به کمک بنزن و به مقدار نسبی 12/0 درصد به دست می آید که ترکیب شیمیایی آن هنوز به خوبی مشخص نشده است. دانه اش دارای 80/7 درصد ماده روغنی و کومارین به مقدار بسیار جزئی است.

بادام زمینی

ترکیب شیمیای :
دانه بادام زمین 70 تا 80 درصد وزن کلی میوه را تشکیل می دهد و چنانچه ذکر کردیم از یک پوسته نازک قهوه ای رنگ پوشیده شده است. ترکیب شیمیایی لپه های دانه مخصوصا از نظر مواد چرب به تناسب محل کشت تفاوت می نماید. کشورهای تولید کننده مانند کنگو، بمبئی، ژاپن و اسپانیا مورد بررسی قرار گرفته اند.
بادام زمینی دارای ویتامین f یا اسیدلینولیک میباشد که بهترین داروی ریزش موی سر است.