فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

پنیرک

MaKva Silvestris
ترکیب شیمیای :
در تمام قسمتهای گیاه، علاوه بر تانن، مواد لعابی فراوان، قند، اکسالات، کلسیم مواد رزینی و پکتیک وجود دارد. گل پنیرک علاوه بر مواد فوق، شامل مقدار بسیار جزئی از یک ماده رنگی به نام مال وین Malvineکه بر اثر هیدرولیز، تجزیه شده، گلوکز و مال وی نین Maluinieمیدهد.

کتان

Linum Usitatissimum
ترکیب شیمیای :
دانه کتان دارای موسیلاژ چسبنده ای به مقدار 6 تا 15 درصد است. از هیدرولیز آن، آرابینوز، گلوکز، و گزیلوز Xyloseحاصل می شود. در آلبومین و لپه های دانه آن، 30 درصد روغن خشک شونده قابل استخراج، همراه با رزین، تان و املاح پتاسیم یافت می شود. دانه کتان دارای گلوکزیدی به نام لیناماروزید Linmarosideبه فرمول NO2C01 H71نیز هست که تحت اثر فرمانی به نام لیناز Linasتجزیه گردیده، موادی نظیر گلوکز، اسید سیانیدریک و استن از آن نتیجه می شود.

خارخسک

Tribulus Terrestris
ترکیب شیمیای :
ریشه و میوه گیاه اثر مقوی و اشتهاآور دارد و از آن در مواردی که ادرار به سختی و به مقدار کم با حالت دردناک دفع می شود و همچنین دفع سنگ کلیه و مثانه استفاده می گردد. در رفع ناراحتی های پوستی، بواسیر و آسم مفید واقع می گردد. برگ آن، اثر مقوی و تصفیه کننده خون دارد و مانند ریشه و میوه گیاه التهاب مجاری ادرار را درمان می کند. برای ریشه میوه و خاکستر برگ آن اثر مقوی باء قائل اند. عده ای معتقدند که ریشه گیاه مقوی معده، بادشکن و قاعده آور نیز می باشد و درمان لمباگو مؤثر واقع می گردد.