فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

کماریوس، طرقریون

Teucrium Chamaidrys
ترکیب شیمیایی :
قسمتهای هوائی گیاه دارای اسانس، یک ماده رزینی به رنگ زرد مایل به قهوه ای به نام توکریورزین یک ماده تلخ، تانن، یک ماده رنگی و اسکوتل لارین Scutellarineاست.

شیترج

Plambago Zeylanica
ترکیب شیمیایی :
دارای پلوم باژین Plumbagineاست. این ماده اثر نیرودهنده ماهیچه ها دارد مشروط بر اینکه به مقدار کم مصرف گردد. مصرف مقادیر زیاد آن ایجاد فلج می کند و ترشحات عرق و ادرار را افزایش می دهد.

عنب الذئب Arctoslaphylos Uvaurse

ترکیب شیمیایی :
برگ آن علاوه بر تانن، رزین و املاح معدنی دارای مقدار کمی اسانس است که در آغاز در برگ وجود ندار ولی بعداً بر اثر تجزیه مواد گلوکزیدی در آن حاصل می شود به علاوه مواد نظیر اورسون Ursonترکیبات رنگی مختلف و سه گلوکزید به شرح زیر نیز در برگ یافت می شود. آبورتین یا آربوتوزید به فرمول C21 H61 O7 نیز در آن وجود دارد.