فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

مرزنجوش

Origanum Magorana
ترکیب شیمیایی :
تانن، یک ماده تلخ و اسانس، اسانس آن که به وسیله تقطیر با بخار آب به دست می آید، رنگ زرد مایل به سبز و بوی مخصوص و طعم ملایم دارد. وزن مخصوص آن در اسانس ناحیه هنگری، بین 909% و 916% در گرمای 15 درجه است.
اسانس آن دارای 40 درصد از ترپن ها مخصوصاً ترپی تن Terpyneneترپینئول، ساپی نن Sapynene و غیره است.

فودنج جبلی، صعتر یا پودینه

ترکیب شیمیایی :
در اعضای مختلف این گیاه موادی نظیر تانن به مقدار 4 درصد، یک ماده تلخ و اسانس به مقدار متغیر 15% تا یک درصد یافت می گردد.
اسانس اوریگان، که به وسیله تقطیر یا بخار آب از گیاه به دست می آید، به سهولت اکسیده شده و تغییر رنگ می دهد مخصوصاً اگر در ضمن تقطیر یا بعداً با ظروف آهنی تماس حاصل کند. رنگ آن در صورت اخیر، تا حد قرمز نیز تغییر رنگ می یابد. اسانس تصفیه شد اوریگان، بی رنگ است ولی به زودی زرد می شود وزن مخصوص آن در گرمای 15 درجه بین 917% تا 940% می باشد.

مریم گلی

Solvia Officinalis
ترکیب شیمیایی :
برگ این گیاه دارای اسانس، تانن و یک ماده تلخ است. اسانس آن که معمولاً از نوع وحشی گیاه تهیه می گردد، مایعی به رنگ زرد مایل به سبز و دارای بوی مخصوص است.
وزن مخصوص آن نیز در گرمای 15 درجه بین 911% و 925% می باشد. این اسانس که در 1 تا 2 قسمت الکل 80 درجه حل می شود، دارای معادل 50 درصد از نوعی ستون به نام تویون Thuyone است که به اسامی سال ویول Salviol سال ویون Salvione سال وون Salvonنیز نامیده شده مشابه تاناستون Tanastonتشخیص داده شده است. به علاوه این اسانس دارای پنین سینئول و بورنئول راست و چپ می باشد.
تاریخچه، استفاده درمانی از این گیاه به زمان های خیلی قدیم نسبت داده می شود. در قرون وسطی مردم آنرا داروی همه دردها می دانستند. اسانس گیری از این گیاه نیز در قرون 15 و 16 میلادی بین مردم معمول بوده است. طرفداران مکتب سالرن Salerne برای آن اثرات درمانی شگفت انگیز قائل بودند.