فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

سیب زمینی

Solanum Tuberosom
ترکیب شیمیایی :
غده سیب زمینی دارای 75 درصد آب، 22 درصد هیدرات کربن مانند آمیدون، گلوکز، ساکارز، صمغ، 99/. مواد ازته مانند آلبومین، آسپاراژین، لسیتین، پروئوز، توبرین Tuberine 15/. درصد مواد چرب مانند پالمتین، میریستین، سولانو، استئارین و همچنین اسید سولانئیک Ac. Solanique و غیره است بعلاوه معادل 09/1 درصد از املاح معدنی مختلف، اسیدهای آلی، فرمان ها، ویتامین b مخصوصاً c و غیره دارد.

گوجه فرنگی

ترکیب شیمیایی :
در تمام قسمتهای گیاه مقداری سولانین مخصوصاً در میوه سبز و حتی در میوه ها، قبل از رسیدن کامل وجود دارد مقدار درصد سولانین، در آغاز یعنی هنگامی که هنوز میوه گیاه خیلی جوان است و سبز، معادل 419/. درصد است ولی کمی بعدتر یعنی قبل از رسیدن کامل مقدار ان به 0006/0 درصد می رسد. گوجه فرنگی کاملاً رسیده فاقد سولانین است و به همین علت است که اگر گوجه فرنگی به حالت نارس و یا کمی زودتر از رسیدن کامل مصرف گردد زیان آور است.

گل انگشتانه

Digitalis Porporea
ترکیب شیمیایی :
بر روی دیژیتال، بررسی های دامنه داری در طی سالهای متمادی در کشورهای مختلف به عمل آمد در سال 1845 توسط دانشمندان از دیژیتال ماده مؤثر و آمرفی به دست آمد که دیژیتال Digitalin نامیده شد. بعداً توسط Nativelle در سال 1868 دیژیتال متبلور به دست آمد.