فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

پای خر Tussilago forforaبا بررسیهای بیشتر

ترکیب شیمیایی :
در ترکیب شیمیایی آن تانن، فیتوسترین، فارادول _ Faradolاسیدمالیک، اسیدوینیک، اسید گالیک. موسیلاژ، پنتوز، یک گلوکز ضد تلخ و اتیولین، املاح پتاسیم، سدیم، منیزیوم، فسفر، گوگرد، اسید سالیسیلک و غیره یافت می شود.

گل همیشه بهار

Calendola Officinalis
ترکیب شیمیائی:
گل همیشه بهار داری نوعی ماده تلخ، اسیدهای آلی، رزین، ماده ای به نام کالاندولین Calandoline به مقدار 3 درصد، صمغ، لعاب، آلبومین، 2/. درصد اسانس، یک ساپونین و یک ماده رنگی زرد است. ریشه اش اینولین دارد.

گل مینا

Bellis Prennia
ترکیب شیمیایی :
اندامهای مختلف این گیاه دارای ساپونین های مختلف، تانن، اسیدهای مالیک، وینیک، استیک، و اکسالیک، مواد زرینی، مومی، لعاب فراوان مواد روغنی. اسانس، یک ماده رنگی زرد، قندهای غیر قابل تخمیر، اینولین و یک ماده تلخ غیر گلوکزیدی می باشد.