فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

گندم

ترکیب شیمیای :
روغن جوانه گندم به علت مقدرا زیادی ویتامین E که در آن موجود است در موارد نازا بودن زنان مورد استفاده قرار می گیرد و در دامپزشکی نیز مورد مصرف دارد.

سبوس گندم

ترکیب شیمیای :
دارای خاصیت مسهلی است و برای تهیه فیتین به کار می رود.

کلاله های ذرت

ترکیب شیمیای :
ذرت دارای 4 تا 5 درصد مواد کانی است که پر از نمکهای پتاسیم، قند، چربیها (2 تا 30) توأم با استرول ها (سیتوسترول) تانن و آثاری از روغنهای اسانسی و آلانتوئین می باشد.