فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

ریشه مرغ یا شیندان

ترکیب شیمیای :
ریزم شیندان دارای 8 تا 10 درصد آب و 2 تا 4 درصد مواد معدنی است. در آن مقدار زیادی مواد گلوسیدی وجود دارد که عبارتند از 1 تا 2 درصد ساکارز و قندهای احیاءکننده 12 تا 15 درصد، فروکتوز آن، موسوم به تری تیسین است. مقدار کمی وانیلوزید (گلوکووانیلین یا آونین) و آثاری از یک اسانس، در آن دیده می شود. اسانس شیندان از یک کربوراستیلینک به نام اگرپیرن، یا کاپلین، تشکیل شده است که دارای خاصیت ضد میکروبی است.

گندم

ترکیب شیمیای :
روغن جوانه گندم به علت مقدرا زیادی ویتامین E که در آن موجود است در موارد نازا بودن زنان مورد استفاده قرار می گیرد و در دامپزشکی نیز مورد مصرف دارد.

سبوس گندم

ترکیب شیمیای :
دارای خاصیت مسهلی است و برای تهیه فیتین به کار می رود.