فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

افدارا یا ریش بز

ترکیب شیمیای :
گیاه داروئی دارای 5 تا ده درصد آب و ده درصد مواد معدنی است تانن کاتشیک و کمی هم کولین در آن یافت می شود.
ماده مؤثر گیاه عبارت است از الکالوئید که به مقدار 50/0 تا 2 گرم در صد بر حسب جنس گیاه دریافت می شود. در گیاه تجارتی، ماده مؤثر باید در حدود 1 درصد باشد.
افدرین در سال 1887 به وسیله ناگائی، استخراج و شناخته شده و فرمول آن فنیل 1 متیل 2 آمینو پروبانول با ساختمانی نزدیک به ساختمان آدرنالین همراه با دو کربن ناقرینه است که دارای 6 ایزومر می باشد. افدرین به شکلهای راست و چپ و بی تفاوت دیده می شود ولی در گیاه افدرا بطور کلی به صورت چپ گرد وجود دارد.

ریشه مرغ یا شیندان

ترکیب شیمیای :
ریزم شیندان دارای 8 تا 10 درصد آب و 2 تا 4 درصد مواد معدنی است. در آن مقدار زیادی مواد گلوسیدی وجود دارد که عبارتند از 1 تا 2 درصد ساکارز و قندهای احیاءکننده 12 تا 15 درصد، فروکتوز آن، موسوم به تری تیسین است. مقدار کمی وانیلوزید (گلوکووانیلین یا آونین) و آثاری از یک اسانس، در آن دیده می شود. اسانس شیندان از یک کربوراستیلینک به نام اگرپیرن، یا کاپلین، تشکیل شده است که دارای خاصیت ضد میکروبی است.

گندم

ترکیب شیمیای :
روغن جوانه گندم به علت مقدرا زیادی ویتامین E که در آن موجود است در موارد نازا بودن زنان مورد استفاده قرار می گیرد و در دامپزشکی نیز مورد مصرف دارد.