فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

پوست نارنج

ترکیب شیمیای :
هسپریدین، ایزوهسپریدین، اورانتامارین و اسید اورانتاماریک، اسید هسپریک، اسانس، ماده تلخ، لعاب (موسیلاژ)

نارگیل

ترکیب شیمیای :
اسید اولئیک، اسید استاریک، اسید پالمتیک، اسید لوریک، اسید میریستیک، اسید کاپریک، اسید کاپ روئیک، اسید کوکسی نیک.

مخمر آبجو (لوور)

ترکیب شیمیای :
1 - مقدار آب در لوور خشک 8 درصد در لوور تازه 70 تا 80 درصد است و میزان آن نباید از این حد، تجاوز کند.
2 - مواد معدنی
در اثر کالسیناسیون 7 تا 8 درصد خاکستر محتوی فسفات ها و پطاس در لوور به دست می آید.
3 - گلوسیدها
مقدار گلوسیدهای لوور در حدود 30 درصد است. در لوور آمیدون و قندهای احیاءکننده وجود ندارد ولی تره هالوز، یک گلوکز، یک گلوکان (پولی مر گلوکن) شبیه گلیکوژن (این ماده در اثر آب یددار به رنگ قهوه ای در می آید) و فونگوز (گلوسید غشاء) در آن، موجود است.
4 - لیپیدها
در حدود 2 تا 3 درصد لی پید و یک درصد استرول از جمله ارگوسترول در لوور یافت می شود.
5 - پروتئیدها
در حدود 50 درصد مخمر آبجو را پروتئید تشکیل می دهد که از آمینو اسیدها و از جمله لیزین تریپتوفان، یک کازئین (زیموکازئین) یک آلبومین (سرویزین) و نوکلئو پرتئیدها، تشکیل شده است. عنصرهای مختلف دیگری نیز در لوورها وجود دارند که مهمتر از همه، ویتامین ها هستند.
6 - ویتامینهای مخمر آبجو
در مخمر آبجو مقدار کمی ویتامین است ولی در آن، ارگوسترول (پروویتامین D) یافت می شود و از طرفی بهترین منبع تهیه ویتامینهای گروه B است که عبارتند از:
ویتامین B1(تیامین) 12 تا 15 میلی گرم در صد گرم
ویتامین B2(ریبوفلاوین) 3 تا 6 میلی گرم در صد گرم
ویتامین B3(اسید نیکوتی نیک) 30 تا 50 میلی گرم در صد گرم
ویتامین B4(آدنین)
ویتامین B5(اسید پانتوتنیک) 10 تا 20 میلی گرم در صد گرم
ویتامین B6(پیریدوکسین) 3 تا 10 میلی گرم در صد گرم
ویتامین (B8،B7) به مقدار بسیار کم
ویتامین Bc (اسید فولیک) یا B19 تا 5 میلی گرم در صد گرم
ویتامین B21(سیانوکو بالامین) به مقدار بسیار کم.
7 - عناصر آنتی بیوتیک
مخمر آبجو در پزشکی به عنوان یک ماده ضد جوش صورت شهرت دارد و مسلماً دارای عناصر ضد باکتری فعال است که بر ضد استافیلوکوک ها مؤثرند، این عناصر به حالت خاص به دست نیامده اند.
8 - آنزیم ها
آنزیم های لوور متعدد و مهمترین آنها عبارتند از:
گلوسیدازها، انورتاز، سوکراز، مالتاز، بتاگلوکزیداز، پروتئازها، اکسیداز، رودکتازها و غیره.
9 - اثر فیزیولوژیک
مخمر آبجو به علت داشتن مقدار زیادی مواد پروتئینی و نوکلئوپروتئید از نظر غذائی ارزش فراوان دارد و محتوای اسیدهای آمینه لازم برای بدن است. از جهت داشتن ویتامین های گروه به روی متابولیسم گلوسیدها در بدن اثر می کند و ماده ای است مقوی و مفید برای ناراحتی های عصبی و آنتی پلاگر، پائین آورنده قند خون و ضد کم خونی، علاوه بر آن خاصیت ضد باکتری استافیلوکوک ها و کلی باسیل ها در آن وجود دارد.