فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

پوست سبز گردو

ترکیب شیمیای :
قند، ژوگ لون، امولسین، فسفات کلسیم، اکسالات کلسیم، اسید سیتریک، اسید مالیک

برگ نارنج

ترکیب شیمیای :
اسانسی معطر با بوی مطبوع، استاکیدرین، یک ماده تلخ، هسپریدین و غیره.

پوست نارنج

ترکیب شیمیای :
هسپریدین، ایزوهسپریدین، اورانتامارین و اسید اورانتاماریک، اسید هسپریک، اسانس، ماده تلخ، لعاب (موسیلاژ)