فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

روغن زیتون

ترکیب شیمیایی:
اولئین مخلوط با پالمتین، اسید لینولئیک، اسید لینولنیک، اسید اولئیک

پوست سبز گردو

ترکیب شیمیای :
قند، ژوگ لون، امولسین، فسفات کلسیم، اکسالات کلسیم، اسید سیتریک، اسید مالیک

برگ نارنج

ترکیب شیمیای :
اسانسی معطر با بوی مطبوع، استاکیدرین، یک ماده تلخ، هسپریدین و غیره.