فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

وانیل

ترکیب شیمیای :
مواد چرب، مواد معدنی، مواد رزینی، ماده مؤثری بنام وانیلین به فرمول C8 H8 O3

هل

ترکیب شیمیای :
سینئول، ترپینئول و استات دوترپینن و لیمونن و سابی نن و بورنئول و پروتئین و کلسیم اکسالات و سیلیس.

گل آقاقیا

ترکیب شیمیای :
از گل آقاقیا رزینی با بوی مطبوع شبیه گل یاسمین به دست آورده اند که خود مرکب از مواد زیر است هلیوتروپین، الکل بنزیلیلک، لینالول، آندول، نرول، پروتئین، چربی، قند، کلسیم، آهن ها، ویتامینهای O-A PP-B2-B1و ویتامین C