فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

علف چشمه

Water resse
ترکیب شیمیای :
ویتامین A به مقدار زیاد، ویتامین E به مقدار زیاد، ویتامین D به مقدار کمتر، ید به مقدار %5، کلسیم، آهن، منگنز، گلوکوناستورتین به فرمول O9 NS2 K H02 C51علف چشمه را به نامهای بولاغ اوتی، حب الرشاد، قرةالعین نیز می نامند.

قهوه

ترکیب شیمیای :
آب، مواد چرب، قند، سلولز، مواد ازته، کافئین، خاکستر، تری گونل لین، اسید کوفالیک، اسید سیتریک، پکتین.

کاکائو

Cacao
ترکیب شیمیای :
مواد چرب، مواد ازته، آمیدون، تئوبرومین همراه با کافئین.