فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

سنا

Sena
ترکیب شیمیای :
اسید سالیسیلیک، املاح منیزیم، نوعی قند که از آن فنیل گلوکز اوزون حاصل می شود، رئین Rheineکمفرول Kaempferolآلوامودین Aloemodineکمفرین، ماده رزینی سبز رنگی به نام الکل میریستیک، فیتوسترول، اسید پالمیتیک، اسید استئاریک و غیره.

سیاه دانه

Blackcumin
ترکیب شیمیای :
ماده روغنی، اسانس، قندهای مختلف، یک ماده تلخ به نام نیژل لین، ملانتین، دکلونیدین، کانسولیدین، دکلوسین، دلکونین.

شقایق - رآدین

Rodoppy
ترکیب شیمیای :
اسید رآدیک، اسید پاپاوریک، اسید مکونیک، قند و صمغ، موسیلاژ و دو ماده رنگی.