فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

سماق

Sumac
ترکیب شیمیای :
اسید سیتریک، اسید وینیک، اسید مالیک، مالات قلیائی، در برگ آن دکستروز، میریستین، و یک ماده مومی شکل.

سنا

Sena
ترکیب شیمیای :
اسید سالیسیلیک، املاح منیزیم، نوعی قند که از آن فنیل گلوکز اوزون حاصل می شود، رئین Rheineکمفرول Kaempferolآلوامودین Aloemodineکمفرین، ماده رزینی سبز رنگی به نام الکل میریستیک، فیتوسترول، اسید پالمیتیک، اسید استئاریک و غیره.

سیاه دانه

Blackcumin
ترکیب شیمیای :
ماده روغنی، اسانس، قندهای مختلف، یک ماده تلخ به نام نیژل لین، ملانتین، دکلونیدین، کانسولیدین، دکلوسین، دلکونین.