فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

سرو کوهی یا ابهل

Evirgreen Cypress
ترکیب شیمیای :
اسانسی از کامفن، سینن، کادی نن، سیل وسترون Sylvestreneو نوعی کامفر مشابه سدرول تریپنول و الکلی با بوی مطبوع و تانن (شبیه تانن هاماملیس) و انواع الکلها.

سماق

Sumac
ترکیب شیمیای :
اسید سیتریک، اسید وینیک، اسید مالیک، مالات قلیائی، در برگ آن دکستروز، میریستین، و یک ماده مومی شکل.

سنا

Sena
ترکیب شیمیای :
اسید سالیسیلیک، املاح منیزیم، نوعی قند که از آن فنیل گلوکز اوزون حاصل می شود، رئین Rheineکمفرول Kaempferolآلوامودین Aloemodineکمفرین، ماده رزینی سبز رنگی به نام الکل میریستیک، فیتوسترول، اسید پالمیتیک، اسید استئاریک و غیره.