فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

چای

ترکیب شیمیایی:
چای نواحی مختلف ترکیب متغیر و متفاوتی دارند ولی بطور متوسط از تجزیه چای مواد زیر را به دست آورده اند:
1 - مواد ازته 25/23 تا 40/27 درصد
2 - مواد چرب 28 تا 40/27 درصد
3 - آب 5/8 تا 75/10 درصد
4 - تانن اسید تانیک 15/5 تا 65/15 درصد (طعم تلخ چای مربوط به این ماده است).
5 - کافئین (تئین) 10/1 تا 60/3 درصد
6 - عطر چای بنام تئون 0 تا 68 درصد
7 - اسید اکسالیک 33/1 تا 75/3 درصد
8 - مشتقات کسانتیک (تئوفیلین و تئوبرومین)
9 - املاح معدنی (فسفاتها، اکسالاتها، پتاسیم، کلسیم، منیزیوم، منگنز).
در چای ریبوفلاوین و اسید نیکوتی نیک و اسید پانتوتنیک و اسید مالیک گزانتین یافت می شود.

حنا

henna
ترکیب شیمایی:
اگر چه هنوز بطور کامل ترکیب شیمیایی حنا معلوم نشده است ولی تاکنون از تجزیه شیمیایی برگ حنا مواد زیر را به دست آورده اند:
(1) تانن 7 تا 8 درصد (2) مواد چرب 6 درصد (3) مواد رزینی 2 تا 3 درصد (4) اسانس 20/1 درصد (5) ماده رنگی قابل تبلور.
(قابل ذکر است که بررسی های جدید ترکیب شیمیایی حنا در کتاب همیشه لاغر باشید از همین مؤلف بیان شده است).

خردل سفید

whit mustard
ترکیب شیمیای :
از تجزیه شیمیایی دانه خردل سفید مواد زیر به دست آورده اند:
(1) روغن 25 تا 35 درصد (2) لعاب 25 درصد (3) میروزین 4 تا 5 درصد (4) سینال بین 2 درصد.