فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

تیول (زیرفون)

ترکیب شیمیایی:
از تجزیه شیمیایی گل تیول یا زیرفون مواد زیر را به دست آورده اند:
(1) قند (2) لعاب (موسیلاژ) (3) تانن (4) اسانسی که بر اثر تقطیر با آب آن به دست می آید این اسانس حاوی ماده ای به نام فارنسول می باشد.

ثعلب

ترکیب شیمیائی:
از ترکیب شیمیایی غده زیر زمینی ثعلب مواد زیر را به دست آورده اند:
(1) ماده لعابی 50 درصد
(2) آمیدون تغییر شکل یافته 27 درصد
(3) مواد پروئینی 5 درصد
(4) قند 5 درصد
(5) املاح معدنی به صورت کلرور سدیم، فسفات کلسیم و کمی اسانس

چای

ترکیب شیمیایی:
چای نواحی مختلف ترکیب متغیر و متفاوتی دارند ولی بطور متوسط از تجزیه چای مواد زیر را به دست آورده اند:
1 - مواد ازته 25/23 تا 40/27 درصد
2 - مواد چرب 28 تا 40/27 درصد
3 - آب 5/8 تا 75/10 درصد
4 - تانن اسید تانیک 15/5 تا 65/15 درصد (طعم تلخ چای مربوط به این ماده است).
5 - کافئین (تئین) 10/1 تا 60/3 درصد
6 - عطر چای بنام تئون 0 تا 68 درصد
7 - اسید اکسالیک 33/1 تا 75/3 درصد
8 - مشتقات کسانتیک (تئوفیلین و تئوبرومین)
9 - املاح معدنی (فسفاتها، اکسالاتها، پتاسیم، کلسیم، منیزیوم، منگنز).
در چای ریبوفلاوین و اسید نیکوتی نیک و اسید پانتوتنیک و اسید مالیک گزانتین یافت می شود.