فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

بید tree

Sallow
ترکیب شیمیایی:
دانشمندان از تجزیه شیمیایی پوست درخت بید مواد زیر را به دست آورده اند:
1- سالیسین که در اثر هیدرولیز آن تحت اثر امولسین، گلوکز و سالی ژنین حاصل می شود سالی ژنین به فرمول C7 H8 O2 یک ماده ضد عفونی کننده است و در معالجه روماتیسم، نقرس، گریپ و دیسانتری اثر قاطع دارد.
2- تانن واکسالات دوشو

پای خر Foot

Ass,s
ترکیب شیمیایی:
از تجزیه شیمیایی گل این گیاه مواد زیر را به دست آورده اند:
(1) فارادیول (2) فیتوسترین (3) اسیدوینیک (4) اسیدگالیک (5) لعاب، تانن پنتوز، گالاکتوز.

پرسیاوشان Hain

Venuss
ترکیب شیمیایی:
از تجزیه شیمیایی پرسیاوش مواد زیر را به دست آورده اند:
1- یک ماده تلخ به نام کاپیلارین
2- لعاب، قند، تانن
3- اسید گالیک و کمی اسانس