فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

بنفشه

ترکیب شیمیایی:
تاکنون از تجزیه شیمیایی بنفشه مواد زیر را به دست آورده اند:
(1) لعاب (موسیلاژ) (2) ماده آبی رنگ که به زودی فاسد می شود (3) ویولین که ماده ایست با اثری شبیه امتین (4) مقدار کمی اسانس با بوی مطبوع

به لیمو یا ورون

ترکیب شیمیایی:
ماده مؤثر برگ به لیمو اسانس آنست که خود مرکب از سیترال، لیمونن، ژرانیول می باشد.

بید tree

Sallow
ترکیب شیمیایی:
دانشمندان از تجزیه شیمیایی پوست درخت بید مواد زیر را به دست آورده اند:
1- سالیسین که در اثر هیدرولیز آن تحت اثر امولسین، گلوکز و سالی ژنین حاصل می شود سالی ژنین به فرمول C7 H8 O2 یک ماده ضد عفونی کننده است و در معالجه روماتیسم، نقرس، گریپ و دیسانتری اثر قاطع دارد.
2- تانن واکسالات دوشو