فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

اکالیپتوس

ترکیب شیمیائی:
تانن، یک ماده تلخ، مواد رزینی مختلف، اسانس اکالیپتول که ماده مؤثر برگ اکالیپتوس می باشد و خود حاوی مواد زیر است.
اکالیپتول به فرمول O H81 C01 ماده اصلی اسانس اکالیپتول می باشد و از آن استخراج می شود و بوئی شبیه بوی مخلوط کافور و نعناع دارد، دیگر از موادیکه در اسانس اکالیپتوس وجود دارند عبارتند از آلدئید والریک، آلدئیک بوتیرک، پینوکارنوئل، اودسمول، الکل اتیلیک، استات دامیل، پینن کامفن، فنن (Fenene)

بادرنجویه

Melissa
ترکیب شیمیایی:
از تجزیه شیمیایی بادرنجویه یا ملیس مواد زیر را به دست آورده اند:
1- کامفر (محرک مغز، مقوی قلب، ضدعفونی کننده است)
2- قندهای مختلف، مواد رزینی، مواد پکتینی، تانن و یک ماده تلخ.
3- اسانس ملیس که خود شامل سیترال، سیترونل لال، ژرانیول، لینالول می باشد.

بادیان

ترکیب شیمیایی:
از تجزیه شیمیایی دانه بادیان علاوه بر قند و لعاب (موسیلاژ) اسانسی به مقدار 4 تا 5 درصد پیدا کرده اند و همین اسانس ماده مؤثر بادیانست که خواص شفابخش دارد.
اسانس بادیان خود از مواد زیر ترکیب یافته است.
آنتول (80 تا 90 درصد اسانس) ترپن ها، سزکوئی ترین، ترپینول، کاردی نن، استراگول، سافرول، بیزابولن، آلفافلاندورن، آلفادیپانتن، لیمونن چپ گرد.