فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

بررسی داروهای گیاهی از نظر علمی (ماده شیمیائی یا ماده مؤثر)

آویشن

thrmus
ترکیب شیمیائی:
مواد چرب، مواد رنگی، یک مواد تلخ، یک رزین، منگنز فراوان.
اسانس آن به نام اسانس سرپوله موسوم است که خود مرکب از سیمن symenپینن pinene، دیپانتن، کاراکرول، و تیمول می باشد. تیمول یا اسید تیمیک به فرمول H41 OC01 یک ماده ضد عفونی کننده است.

اسطوخدوس:

ترکیب شیمیایی:
ماده مؤثره اسطوخدوس آن است که با بوئی شبیه کامفر و نعناع، خود شامل یک سینوئل و یک الکل می باشد.