فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

طرزه تهیه ماءالجبن به سه طریق ساختن و تهیه آن مقدور است

1- شیر را جوشانده پس از جوشاندن گرماگرم به مقدار یک سوم آن سکنجبین اضافه نمایند، اگر سکنجبین خیلی ترش نباشد می توان از سرکه و یا از آب لیمو به نسبت یک سوم اضافه نمود، سپس آن را در پارچه ای تمیز ریخته تا آب آن خارج شود، آب خارج شده داروی مقصود است (بنام ماءالجبن)
2- می توان پس از جوشیدن شیر مایه پنیر به آن زده پس از اینکه شیر برید آن را در پارچه ای ریخته تا آب آن جدا شود (به نسبت هر 5/2 کیلو شیر 5 گرم مایه پنیر لازم است)
3- مغز تخم کاوشه را به نسبت 100 گرم در یک لیتر شیر به صورت نرم سائیده به کار برند. موقعی که شیر برید در پارچه نازک ریخته تا آب آن جدا شود.

بررسی داروهای گیاهی از نظر علمی (ماده شیمیائی یا ماده مؤثر)

آویشن

thrmus
ترکیب شیمیائی:
مواد چرب، مواد رنگی، یک مواد تلخ، یک رزین، منگنز فراوان.
اسانس آن به نام اسانس سرپوله موسوم است که خود مرکب از سیمن symenپینن pinene، دیپانتن، کاراکرول، و تیمول می باشد. تیمول یا اسید تیمیک به فرمول H41 OC01 یک ماده ضد عفونی کننده است.