فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

درمان داروئی

باید داروهای مدر و مسهل مصرف نموده و تقلیل خواب نمایند و اضافه کردن کار در حد توانایی و مالیدن روغن شبت یا روغن قسط به همه اندامها در حمام و ماندن زمانی بیشتر در حمام و خوابیدن بر روی بستر نسبتاً سفت و تحمل ریاضت نسبت به غذاها و نشستن در جای گرم اگر مقدور باشد در آفتاب و آنچه در چاق شدن گذشت عکس آن را در اینجا به کار برند، خوردن ارزن، ذرت، جو، و سرکه و پیاز، و پنیر و ماهی شور.
نسخه :
بادیان 20 گرم
زنیان 20 گرم
سداب 10 گرم
زیره 10 گرم
لاک مغسول 10 گرم
مرزنجوش 5 گرم
بوره ارمنی 5 گرم
همه را سائیده 5/2 گرم صبح و 5/2 گرم شب کفلمه نمایند.
نسخه :
هر روز صبح 5/2 گرم لاک مغسول را در 2 قاشق سرکه حل کرده با آب گرم میل نمایند. شبها زراوند یا جنطیانا یا تخم کرفس 5/2 گرم کوبیده موقع خواب میل نمایند بطور کلی کم کردن یک وعده غذا و سیر نخوردن در نوبت بعدی خود باعث لاغر شدن است.
نکات زیر برای لاغر شدن اهمیت به سزائی دارد:
1- خوراک از لحاظ حجم زیاد و از غذائیت کم باشد.
2- قبل از غذا خوردن، شستشوی پیاپی انجام دهند (به وسیله حمام).
3- ورزش سریع و تند انجام گیرد.
4- مالیدن روغنهای گدازنده.
5- خولنجان، تریاق و سرکه همراه مر ناشتا مصرف شود.
6- خوردن آب سیب زمینی روزی 2 لیوان یکی صبح و یکی عصر.

ماءالجبن

در این دارو نفع بسیار برای مصرف کننده وجود دارد منجمله:
1- نیروی آن زیاد است به علت رقت و لطافت.
2- اخلاط و حالات شدید را آرام می سازد.
3- نرم کننده جرم بیماری زا است.
4- ماده بیماری زای مقاوم را به تدریج تجزیه و حل می نماید، این دارو از نظر خاصیت گرم است، مسهل و باز کننده، مدر مسکن و تسکین دهنده حالات التهاب است.
در بیماری حاد و سوداوی، التهاب، مالیخولیا، جذام داءالفیل، سوزش ادرار و ضعف کلیه ها و کمک به انجام عمل آنها و ضد سنگ و ضد زخم مثانه و زخمهای تازه و کهنه و کم سوئی چشم، استسقا، و ضعف بدن ضد خارش چه از راه گوارش و چه از طریق مالیدنی، می باشد.
طرز مصرف آن بدین طریق است که هر دو ساعت بکار برند: بعد از خوردن دارو اگر بیمار مقداری راه برود بهتر است، بهترین وقت مصرف صبح زود است، کمترین مقدار مصرف 200 گرم است.
حد متوسط مصرف آن 450 گرم است حدود نیم کیلو می باشد - پس از مصرف آن حدود 4 تا 6 ساعت بعد می توان غذای روزانه را مصرف نمود قبل و بعد از مصرف آن بایستی غذای شور و سرخ کرده و ترشیجات مصرف نمایند از مصرف لبنیات نیز خودداری نمایند.

طرزه تهیه ماءالجبن به سه طریق ساختن و تهیه آن مقدور است

1- شیر را جوشانده پس از جوشاندن گرماگرم به مقدار یک سوم آن سکنجبین اضافه نمایند، اگر سکنجبین خیلی ترش نباشد می توان از سرکه و یا از آب لیمو به نسبت یک سوم اضافه نمود، سپس آن را در پارچه ای تمیز ریخته تا آب آن خارج شود، آب خارج شده داروی مقصود است (بنام ماءالجبن)
2- می توان پس از جوشیدن شیر مایه پنیر به آن زده پس از اینکه شیر برید آن را در پارچه ای ریخته تا آب آن جدا شود (به نسبت هر 5/2 کیلو شیر 5 گرم مایه پنیر لازم است)
3- مغز تخم کاوشه را به نسبت 100 گرم در یک لیتر شیر به صورت نرم سائیده به کار برند. موقعی که شیر برید در پارچه نازک ریخته تا آب آن جدا شود.