فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

لاغر کننده ها

چاقی یک نوع بیماری است و یک نوع بیگاری زیرا آدم چاق بایستی در زیر این بار گران رنج برده و حتی جرأت گفتن یک جمله معترضه ای هم نخواهد داشت و شب و روز مانند حمال بی مزدی بایستی تسلیم این همه بار اضافی باشد یک چاق آیا می داند که حمال کیست با عرض پوزش می توان گفت که حمال کرمها آیا جز این است که بدن آدمی پس از مرگ خوراک و طعمه کرمها خواهد بود پس بی جهت نیست که گفته اند (حمال کرمها).
برای تخفیف گوشتهای زیادی چه باید کرد؟
سؤال این است که گوشتهای اضافی را چه باید کرد؟ جواب برای برقراری تعادل، بایستی اضافی را کم کرد، این اضافه باری از چه انباری بر دوش چاقها گذارده شده است؟
مسلماً از انبار غذاها پس بایستی این اضافه بار به انبار غذاها پس داده شود، راه پس دادن چیست؟
به آسانی می توان گفت، کم گرفتن؟

راههای کم گرفتن (کم خوردن)

از آنچه تاکنون مصرف شده است باید کاست چه از نوع خوردنی و چه از نوع آشامیدنی، بعضی ها فقط از یک وعده غذا مقداری می کاهند و کمتر مصرف می نمایند، بخیال اینکه راه مبارزه با چاقی است، اینان چون گرسنه می شوند در نوبت بعدی می خورند تا سیر شوند، مثلاً صبحانه را کم کرده در عوض به نهار می افزایند، این است که لاغر نشده بلکه چاقتر هم می شوند، راه صحیح و درست این است که از تمام نوبتهای غذا کاسته شود بخصوص غذای شب.

درمان داروئی

باید داروهای مدر و مسهل مصرف نموده و تقلیل خواب نمایند و اضافه کردن کار در حد توانایی و مالیدن روغن شبت یا روغن قسط به همه اندامها در حمام و ماندن زمانی بیشتر در حمام و خوابیدن بر روی بستر نسبتاً سفت و تحمل ریاضت نسبت به غذاها و نشستن در جای گرم اگر مقدور باشد در آفتاب و آنچه در چاق شدن گذشت عکس آن را در اینجا به کار برند، خوردن ارزن، ذرت، جو، و سرکه و پیاز، و پنیر و ماهی شور.
نسخه :
بادیان 20 گرم
زنیان 20 گرم
سداب 10 گرم
زیره 10 گرم
لاک مغسول 10 گرم
مرزنجوش 5 گرم
بوره ارمنی 5 گرم
همه را سائیده 5/2 گرم صبح و 5/2 گرم شب کفلمه نمایند.
نسخه :
هر روز صبح 5/2 گرم لاک مغسول را در 2 قاشق سرکه حل کرده با آب گرم میل نمایند. شبها زراوند یا جنطیانا یا تخم کرفس 5/2 گرم کوبیده موقع خواب میل نمایند بطور کلی کم کردن یک وعده غذا و سیر نخوردن در نوبت بعدی خود باعث لاغر شدن است.
نکات زیر برای لاغر شدن اهمیت به سزائی دارد:
1- خوراک از لحاظ حجم زیاد و از غذائیت کم باشد.
2- قبل از غذا خوردن، شستشوی پیاپی انجام دهند (به وسیله حمام).
3- ورزش سریع و تند انجام گیرد.
4- مالیدن روغنهای گدازنده.
5- خولنجان، تریاق و سرکه همراه مر ناشتا مصرف شود.
6- خوردن آب سیب زمینی روزی 2 لیوان یکی صبح و یکی عصر.