فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه دیگر

تخم شنبلیله 50 گرم
آرد گندم 250 گرم
شکر 250 گرم
کتیرا گل 20 گرم
مغز بادام 250 گرم
عسل نیم کیلو
داروها را کوبیده در عسل ریخته روزی سه قاشق غذا خوری با آب سعد میل کنند (در صورتیکه سفت شد می توان مقدار عسل را زیادتر کرد).

نسخه

پودر نخود را در شیر حل کرده به صورت خمیر در آورده سپس مقداری آرد برنج، آرد جو، آرد گندم به نسبت مساوی و نصف نان خشکه همه را نرم کوبیده در خمیر بالا ریخته مقداری شکر اضافه نموده، مثل کیک بپزند تا سفت شود، در یخچال گذارده روزانه از آن استفاده نمایند.

نسخه دیگر

تودری سرخ 5 گرم
تودری سفید 5 گرم
زنجبیل 5 گرم
قرفه 5 گرم
شقاقل 10 گرم
بوزیدان 10 گرم
کتیراگل 20 گرم
زعفران 2 گرم
آرد نخود 50 گرم
آرد باقلا 50 گرم
آرد برنج 50 گرم
نارگیل 50 گرم
شکر 250 گرم
نبات 250 گرم
مغز بادام 250 گرم
همه را پس از کوبیدن و نرم کردن پخته سپس در یک کیلو عسل ریخته خوب بسرشند روزی سه قاشق غذاخوری از این معجون استفاده نمایند. نسخه :
کتیرا گل 50 گرم
مغز بادام 50 گرم
شکر 100 گرم
همه را نرم کوبیده روزانه مقداری از آن را در آب گرمک یا خربزه یا ماءالشعیر حل کرده میل نمایند روزها بجای آب از شیری که نارگیل در آن جوشیده شده باشد میل کنند.