فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

چاق کننده ها

باقلای مقشر و مغز تخم کدو را نرم سائیده مقداری بادام را کوبیده به آن اضافه نموده با ماءالشعیر و آب انار شیرین پخته به صورت حلوا در آورده روزانه میل نمایند.

نسخه دیگر

تخم شنبلیله 50 گرم
آرد گندم 250 گرم
شکر 250 گرم
کتیرا گل 20 گرم
مغز بادام 250 گرم
عسل نیم کیلو
داروها را کوبیده در عسل ریخته روزی سه قاشق غذا خوری با آب سعد میل کنند (در صورتیکه سفت شد می توان مقدار عسل را زیادتر کرد).

نسخه

پودر نخود را در شیر حل کرده به صورت خمیر در آورده سپس مقداری آرد برنج، آرد جو، آرد گندم به نسبت مساوی و نصف نان خشکه همه را نرم کوبیده در خمیر بالا ریخته مقداری شکر اضافه نموده، مثل کیک بپزند تا سفت شود، در یخچال گذارده روزانه از آن استفاده نمایند.