فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

چربی سر

علت آن مصرف کردن چربی زیاد با غذاهاست، زیاد شدن چربی در زیر پوست سر به علت ازدیاد چربی خون است.
درمان :
1 - شستشوی معده و دستگاه گوارشی و کم کردن چربیهای خون بطور عموم با خوردن ایارجات، ایارج فیقرا و اطریفل.
2 - بکار بردن داروهای تمیز کننده و از بین برنده چربی مثل وسمه، نشادر، سبوسها، تخم خطمی، بادام تلخ.
3 - گاهی با داروهای تنگ کننده مسام مثل جوشانده مورد، بلوط، میوه کاج.
4 - و مالیدن روغن زیتون و آب غوره.

نسخه دیگر:

سر را هر دو روز درمیان با جوشانده آب میوه کاج که در آن مورد و نشادر حل کرده باشند بشویند یا سبوس یک کیلو، میوه کاج یک کیلو، مقداری از آن داروها را جوشانده به اندازه کافی مورد و کمی نشادر در آب آنها خیس کرده سر را بشویند.
دستورات زیر برای حفظ مو و ریزش آن مؤثر است و کسانی که مایلند موی آنها دچار ریزش و نابودی نگردد دستورات زیر را رعایت نمایند تا موهای آنها به حالت طبیعی باقی بمانند.
مالیدن روغنهای لادن، مورد، پرسیاوشان، شقایق، سنبل، سعد، مصطکی، آمله، و تخم چغندر، تخم کرفس مازو و یا خیسانده مورد در آب آمله و سپس در روغن کنجد توصیه می شود.
برای تهیه روغنهای فوق مقداری از داروی لازم را جوشانده آب صاف شده آن را در روغن کنجد ریخته دوباره بجوشانند تا آب تبخیر شود با این روش روغن مطلوب به دست خواهد آمد.
کسانی که از روغنهای فوق می خواهند استفاده نمایند بایستی با جوشانده هلیله سیاه و باقلا و آب چغندر قبلاً سر را بشویند، ناگفته نماند که اگر پوست درخت کاج را سوزانده و خاکستر آن را به روغنهای بالا اضافه کنند نتیجه بهتری خواهد داد.

دستور زیر برای بهداشت موی طویل مفید است

آنچه در حفظ و نگهداری مو در صفحات قبلی گذشت رعایت نمایند سپس از دستورات زیر متابعت کنند.
نسخه :
گل سرخ 10 گرم
برگ مورد 40 گرم
برگ خشکیده درخت کاج 25 گرم
آمله 5 گرم
پرسیاوشان 50 گرم
داروهای فوق را نیم کوب کرده روزانه مقداری از آن را جوشانده سر را چندین نوبت ماساژ دهند.
نسخه :
جوشانده برگ کدو و برگ کنجد، شستشوی موها با آب مورد و آب چغندر و کمی خردل.
نسخه :
جو پوست کنده 50 گرم، آمله مقشر 15 گرم، همه را جوشانده آب آن را در روغن بنفشه ریخته دوباره بجوشانند. تا آبها تبخیر شود.
نسخه :
لادن 30 گرم، آب برگ خطمی یک لیوان، آب برگ کنجد یک لیوان، آب برگ کدو یک لیوان، این داروها را در روغن کنجد حل کرده پس از جوشاندن، روزانه سر را ماساژ دهند.
محمد زکریای رازی عقیده دارد که در بهار روغن مورد و در زمستان روغن نارگیل بمالند و از روغنهای بسیار سرد (از نظر کیفیت) بپرهیزند.