فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

خورد شدن یا شکستن موها

اگر موها به عللی شکننده و خورد شوند آن را موخوره گویند، اگر بتوانند موها را کوتاه کنند بهتر است برای درمان این شکستگی مو، مرمکی 5 گرم نرم کوبیده در نصف لیوان سرکه حل کرده جوشانده بمالند یا اینکه 5 عدد سیر را در 50 گرم گل گندم جوشانده کمی سرکه اضافه نموده روزانه سر را بشویند.
نسخه :
افسنطین 5 گرم
برگ شفتالو 15 گرم
مرزنجوش 5 گرم
انجره 5 گرم
پیاز عنصل 5 گرم
گل گندم 15 گرم
همه را در یک لیوان آب بزرگ و یک استکان سرکه جوشانده صاف کرده با آب آن سر را ماساژ دهند.

چربی سر

علت آن مصرف کردن چربی زیاد با غذاهاست، زیاد شدن چربی در زیر پوست سر به علت ازدیاد چربی خون است.
درمان :
1 - شستشوی معده و دستگاه گوارشی و کم کردن چربیهای خون بطور عموم با خوردن ایارجات، ایارج فیقرا و اطریفل.
2 - بکار بردن داروهای تمیز کننده و از بین برنده چربی مثل وسمه، نشادر، سبوسها، تخم خطمی، بادام تلخ.
3 - گاهی با داروهای تنگ کننده مسام مثل جوشانده مورد، بلوط، میوه کاج.
4 - و مالیدن روغن زیتون و آب غوره.

نسخه دیگر:

سر را هر دو روز درمیان با جوشانده آب میوه کاج که در آن مورد و نشادر حل کرده باشند بشویند یا سبوس یک کیلو، میوه کاج یک کیلو، مقداری از آن داروها را جوشانده به اندازه کافی مورد و کمی نشادر در آب آنها خیس کرده سر را بشویند.
دستورات زیر برای حفظ مو و ریزش آن مؤثر است و کسانی که مایلند موی آنها دچار ریزش و نابودی نگردد دستورات زیر را رعایت نمایند تا موهای آنها به حالت طبیعی باقی بمانند.
مالیدن روغنهای لادن، مورد، پرسیاوشان، شقایق، سنبل، سعد، مصطکی، آمله، و تخم چغندر، تخم کرفس مازو و یا خیسانده مورد در آب آمله و سپس در روغن کنجد توصیه می شود.
برای تهیه روغنهای فوق مقداری از داروی لازم را جوشانده آب صاف شده آن را در روغن کنجد ریخته دوباره بجوشانند تا آب تبخیر شود با این روش روغن مطلوب به دست خواهد آمد.
کسانی که از روغنهای فوق می خواهند استفاده نمایند بایستی با جوشانده هلیله سیاه و باقلا و آب چغندر قبلاً سر را بشویند، ناگفته نماند که اگر پوست درخت کاج را سوزانده و خاکستر آن را به روغنهای بالا اضافه کنند نتیجه بهتری خواهد داد.