فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه برای شوره سر

گل بنفشه، آرد نخود، گل خطمی و سرکه بمالند و با آب سبوس و آرد باقلا و آب اسپرزه بشویند.

نسخه برای شوره و موخوره سر

شستشوی با اشنان ریشه کبر، یا میوه کبر، آب کلم، آب چغندر، گل پر، گل ارمنی، گل همیشه بهار و یا گل پنیرک (یک یا چند عدد آنها کافی است)

کورکهای سر

گل ریواس، شاه تره، پوست لیموی ترش، مورد، گل بنفشه، شنبلیله، میوه کاج، گل ارمنی، آب کرفس، گوگرد، تخم کلم، سیاهدانه، یک یا چند عدد آنها را برای شستشو انتخاب کنند یا 50 گرم مورد را جوشانده آب آن را با آب 20 گرم تخم خرفه و 10 گرم زاج کوبیده و آب برگ بادام تلخ همه را در روغن زیتون ریخته کمی بجوشانند و روزانه بمالند.